Γενικά με τον όρο θερμική απόδοση στη θερμοδυναμική, χαρακτηρίζεται η απόδοση μιας θερμικής μηχανής ή οποιασδήποτε συσκευής που χρησιμοποιεί θερμική ενέργεια, όπως για παράδειγμα μια ατμομηχανή, ή μηχανή εσωτερικής καύσης, ή ατμοστρόβιλος, ή ένας λέβητας, ή κλίβανος κ.λπ..

Γενικά Επεξεργασία

Η θερμική απόδοση είναι μία αδιάστατη μέτρηση που προσδιορίζεται από τον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής, καλούμενος και "αρχή του Καρνό", που ερμηνεύει ουσιαστικά τη λειτουργία των θερμικών μηχανών που λαμβάνοντας θερμότητα την μετατρέπουν σε μηχανικό έργο. Σύμφωνα με τον νόμο αυτό η θερμική απόδοση μιας θερμικής μηχανής που παρεμβάλλεται και εργάζεται μεταξύ δύο σωμάτων με διαφορετική θερμοκρασία είναι πάντα αριθμός μικρότερος της μονάδας έστω κι αν η μηχανή χαρακτηριστεί τέλεια.
Τούτο σημαίνει πως μέρος μόνο της θερμότητας που παραλαμβάνει η μηχανή από το θερμό σώμα, όπως π.χ. τον λέβητα μπορεί να μετατρέψει σε μηχανικό έργο.

Η θερμική απόδοση μιας μηχανής είναι τόσο μεγαλύτερη, δηλαδή τόσο μεγαλύτερο μετατρέψιμο μέρος, όσο μεγαλύτερη είναι η παρεχόμενη (ή χορηγούμενη) διαφορά μεταξύ του θερμού και του ψυχρού σώματος. Συνήθως όμως ως ψυχρό σώμα χρησιμοποιείται το περιβάλλον (νερό, ή αέρας ψύξης) η θερμοκρασία του οποίου, ουσιαστικά, δεν μεταβάλλεται πολύ, παραμένοντας περίπου σταθερά. Επομένως η θερμική απόδοση εξαρτάται από τη θερμοκρασία του θερμού μόνο σώματος, που είναι τόσο μεγαλύτερη όσο υψηλότερη η θερμοκρασία με την οποία χορηγείται η θερμότητα στη μηχανή, δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία του θερμού σώματος.

Κατόπιν όλων των παραπάνω καθίσταται αντιληπτή η σημασία που έχει ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής στη βιομηχανία.

Πηγές Επεξεργασία

  • "Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica" τομ.28ος, σελ.17.
  • Ίδρυμα Ευγενίδου, Βιβλιοθήκη Μηχανικού: Κινητήριες μηχανές Αθήνα σελ.38-39