Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια

εγκυκλοπαίδεια

Η Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, συντομογραφικά ΘΗΕ, είναι μια 12τομη εγκυκλοπαίδεια, αποτέλεσμα συνεργασίας ακαδημαϊκών, πανεπιστημιακών και άλλων συγγραφέων στο διάστημα από το 1962 ως το 1968. Αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο έργο εγκυκλοπαιδικής συλλογής πληροφοριών στο χώρο της Θεολογίας μετά τις ανολοκλήρωτες Θρησκευτική και Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια (1934, 3 τόμοι μόνο) και Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια του Χριστιανισμού (1954, 1 τόμος μόνο).

Εκδότης της ΘΗΕ ήταν ο φιλόλογος, δημοσιογράφος και διευθυντής περιοδικών και άλλων εντύπων Αθανάσιος Μαρτίνος (1907-1985).

Σύμφωνα με τον πρόλογο της εγκυκλοπαίδειας, περιέχονται άρθρα "ηγγυημένης επιστημονικότητας" ενώ στα σημεία της θεολογικής διαπραγματεύσεως δίνεται βάρος στη μαρτυρία της Ορθόδοξης Θεολογίας. Για το λόγο αυτό, οι Αγιογραφικές παραπομπές των άρθρων στηρίζονται στη μετάφραση της Π. Διαθήκης από τους Εβδομήκοντα και στο εγκεκριμένο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως κείμενο της Καινής Διαθήκης, ενώ συμπληρωματικά, όπου υπάρχει ιδιαίτερος επιστημονικός λόγος, γίνονται παραπομπές και στο μασοριτικό κείμενο.

Το συνολικό έργο πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία ακαδημαϊκών και πανεπιστημιακών που αποτέλεσαν το Γενικό και το Εποπτικό Συμβούλιο της εγκυκλοπαίδειας. Ανάμεσα σε άλλους, συμμετείχαν οι:

Κάθε τόμος αποτελεί προϊόν συνεργασίας άνω των εκατό συντακτών διαφόρων ειδικοτήτων[1], που ποικίλουν ανάλογα με τις απαιτήσεις των άρθρων κάθε τόμου. Εκτός των προαναφερομένων πανεπιστημιακών, στη σύνταξη συμμετείχαν επίσης οι:

και πολλοί άλλοι.

Τα άρθρα της ΘΗΕ χωρίζονται σε αυτοτελή και σπονδυλωτά, τα τμήματα των οποίων, οι σπόνδυλοι, εκλαμβάνονται ως αυτοτελή άρθρα, συχνά γραμμένα από διαφορετικούς συντάκτες. Η αρίθμησή της γίνεται αντί σελίδων, κατά στήλες (κάθε σελίδα δύο στήλες). Επίσης, στο τέλος κάθε άρθρου (ή και σπονδύλου αν είναι αναγκαίο) παρατίθεται βιβλιογραφικό σημείωμα.

Υποσημειώσεις Επεξεργασία

  1. Κυρίως Θεολόγοι, Ιστορικοί, Βυζαντινολόγοι, Φιλόλογοι, αλλά και Αρχαιολόγοι, Λαογράφοι, Νομικοί, Κοινωνιολόγοι, Ψυχολόγοι, Διδάκτορες Φιλοσοφίας, Ζωγράφοι, Μουσικολόγοι κ.ά.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία