Η ιατρική γενετική είναι ο κλάδος της ιατρικής που περιλαμβάνει τη διάγνωση και τη διαχείριση κληρονομικών διαταραχών. Η ιατρική γενετική διαφέρει από τη γενετική του ανθρώπου. Η γενετική του ανθρώπου είναι ένα πεδίο επιστημονικής έρευνας που ορισμένες φορές δεν έχει εφαρμογή στην ιατρική, ενώ η ιατρική γενετική αναφέρεται στην εφαρμογή της γενετικής στην ιατρική περίθαλψη. Για παράδειγμα, η έρευνα σχετικά με τα αίτια και την κληρονομικότητα των γενετικών διαταραχών εξετάζεται τόσο στη γενετική του ανθρώπου όσο και στην ιατρική γενετική, ενώ η διάγνωση, η αντιμετώπιση και η παροχή συμβουλών σε άτομα με γενετικές διαταραχές θεωρούνται μέρος της ιατρικής γενετικής. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η μελέτη μη ιατρικών φαινοτύπων όπως η γενετική του χρώματος των ματιών θεωρείται μέρος της γενετικής του ανθρώπου, και μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις μέρος της ιατρικής γενετικής (π.χ. στην περίπτωση αλφισμού).

Η ιατρική γενετική περιλαμβάνει τομείς όπως η γονιδιακή θεραπεία,[1][2] η εξατομικευμένη ιατρική[3] και η ταχέως αναδυόμενη νέα ιατρική ειδικότητα, προγνωστική ιατρική.[4]

Άσκηση στην ειδικότητα Επεξεργασία

Ελλάδα Επεξεργασία

Πτυχίο ιατρικής ελληνικού πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένου πανεπιστημίου της αλλοδαπής προαπαιτείται για την άσκηση στην Ιατρική Γενετική. Η ειδικότητα συνίσταται χρονικά από 1 έτος άσκησης στη Παιδιατρική, 3 έτη στην Κλινική Γενετική-Δυσμορφολογία και 1 έτος στην Εργαστηριακή Γενετική.[5]

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Mulligan, R. C. (1993-05-14). «The basic science of gene therapy» (στα αγγλικά). Science 260 (5110): 926–932. doi:10.1126/science.8493530. ISSN 0036-8075. PMID 8493530. https://science.sciencemag.org/content/260/5110/926. 
  2. Kaji, Eugene H. (2001-02-07). «Gene and Stem Cell Therapies» (στα αγγλικά). JAMA 285 (5): 545. doi:10.1001/jama.285.5.545. ISSN 0098-7484. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/193525. 
  3. Vogenberg, F. Randy; Isaacson Barash, Carol; Pursel, Michael (2010-10). «Personalized Medicine». Pharmacy and Therapeutics 35 (10): 560–576. ISSN 1052-1372. PMID 21037908. PMC 2957753. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2957753/. 
  4. «Predictive medicine - Latest research and news | Nature». www.nature.com. Ανακτήθηκε στις 21 Ιουλίου 2021. 
  5. «ΦΕΚ 4138 τ Β' / 20.09.2018» (PDF). Ανακτήθηκε στις 21 Ιουλίου 2021.