Ιδιοπεριστροφή είναι το φαινόμενο που κάνει μία μάζα να περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της.[1] Δεν πρέπει να συγχέεται με την ιδιοστροφορμή που είναι η φορά με την οποία στρέφεται το ηλεκτρόνιο και καθορίζεται από τον κβαντικό αριθμό του σπιν (ms). Ο κβαντικός αριθμός του σπιν καθορίζει την φορά με την οποία ιδιοπεριστρέφεται το ηλεκτρόνιο και μπορεί να πάρει δύο διακριτές τιμές +1/2 και -1/2. Αξίζει να σημειώσουμε επίσης ότι οι τιμές του ms είναι ανεξάρτητες από τις τιμές των λοιπών κβαντικών αριθμών.

Παραγωγή μαγνητικού πεδίου γύρω από το ηλεκτρόνιο Επεξεργασία

 
Μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί το ηλεκτρόνιο

Το ηλεκτρόνιο εκτός από την περιστροφή του γύρω από τον πυρήνα, πραγματοποιεί και μία περιστροφική κίνηση γύρω από τον άξονα του, δηλαδή μία ιδιοπεριστροφή. Η ιδιοπεριστροφή αυτή δημιουργεί γύρω από το ηλεκτρόνιο ένα μαγνητικό πεδίο.

Με την παρουσία ενός εξωτερικού μαγνητικού πεδίου το μαγνητικό πεδίο του ηλεκτρονίου προσανατολίζεται με δυο διαφορετικούς τρόπους ως προς τη διεύθυνση του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου:

  • παράλληλο σπιν ή ms=1/2
  • αντιπαράλληλο σπιν ή ms=-1/2

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Griffiths, David (2005). Introduction to Quantum Mechanics [Εισαγωγή στην Κβαντική Μηχανική] (2η έκδοση). σελίδες 183–184.