Ιθώμη (Θεσσαλίας)

αρχαία πόλη της Θεσσαλίας
Οἳ δ' εἶχον Τρίκκην καὶ Ἰθώμην κλωμακόεσσαν,
οἵ τ' ἔχον Οἰχαλίην πόλιν Εὐρύτου Οἰχαλιῆος,
τῶν αὖθ' ἡγείσθην Ἀσκληπιοῦ δύο παῖδε
ἰητῆρ' ἀγαθὼ Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων·
τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο.

Όμηρος, Ιλιάδα, Β 729-733

Η Ιθώμη, το όνομα της οποίας προέρχεται από την ομώνυμη Νύμφη, που σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία ανάθρεψε τον Δία μαζί με τη Νύμφη Νέδα (μυθολογία), αναφέρεται στον «Νεών κατάλογο» του Ομήρου (Ιλιάδα, Β 729), σύμφωνα με τον οποίο οι κάτοικοί της μετείχαν στον Τρωικό πόλεμο με τις άλλες δύο πόλεις της Εστιαιώτιδας ή Ιστιαιώτιδας, Τρίκκη και Οιχαλία, κάτω από την αρχηγία των δοξασμένων παιδιών του «ιητήρα» Ασκληπιού, Μαχάονα και Ποδαλείριου.

Η Ιθώμη σήμερα

Επεξεργασία

Σήμερα η θέση της αρχαίας Ιθώμης, σύμφωνα με ατεκμηρίωτους αρχαιολογικά ισχυρισμούς, πιθανολογείται ότι βρίσκεται στο λόφο που είναι χτισμένο το χωριό Φανάρι Καρδίτσας, το οποίο ανήκει στον Δήμο Μουζακίου Καρδίτσας. Άλλοι τοπικοί ισχυρισμοί τοποθετούν την θέση κοντά στο χωριό Πύργο Καρδίτσας, όπου υπάρχουν ερείπιά κυκλώπειων τειχών.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία