Το Ινδικό Εθνικό Ημερολόγιο ή Σάκα Σαμβάτ είναι το επίσημο ηλιοσεληνιακό ημερολόγιο στο οποίο τα δίσεκτα έτη συμπίπτουν με αυτά του Γρηγοριανού ημερολογίου, το οποίο είναι ηλιακό. Στην Ινδία χρησιμοποιείται το Γρηγοριανό ημερολόγιο για διαχειριστικούς σκοπούς. Τα ινδικά θρησκευτικά ημερολόγια απαιτούν υπολογισμούς της κίνησης του ήλιου και της σελήνης. Πινακοποιήσεις των θρησκευτικών αργιών προετοιμάζονται από το Ινδικό Μετεωρολογικό Τμήμα και δημοσιεύονται ετησίως στο Ετήσιο Ινδικό Αστρονομικό Ημερολόγιο. Υπάρχουν πολλές τοπικές παραλλαγές με 14 από αυτές να είναι επίσημα, συνταγματικά κατοχυρωμένα και σε πλήρη χρήση ινδουιστικά ημερολόγια.

Τα Βικράμ Σαμβάτ, Σάκα Σαμβάτ και Κάλι Γιούγκα είναι όλα ινδουιστικά ημερολόγια.

Ο όρος μπορεί να αναφέρεται ασαφώς και στο ημερολόγιο Χίντου, και η Εποχή Σάκα χρησιμοποιείται επίσης συχνά από διαφορετικά ημερολόγια.

Στο Νεπάλ οι ινδουιστές ακολουθούν το ημερολόγιο Βικράμ Σαμβάτ.