Το ηλιακό ημερολόγιο αποτελεί είδος ημερολογίου που αναπαριστά την θέση της Γης στην περιστροφή της γύρω από τον Ήλιο (ή αντίστοιχα την θέση του Ήλιου κινούμενου στην ουράνια σφαίρα).

Τροπικά ηλιακά ημερολόγια Επεξεργασία

Εάν η θέση της Γης (ή του Ήλιου) υπολογίζεται βάσει της ισημερίας, τότε οι ημερομηνίες αναπαριστούν την εποχή και έτσι συγχρονίζεται με την απόκλιση του Ήλιου. Ένα τέτοιο ημερολόγιο ονομάζεται τροπικό ηλιακό ημερολόγιο.

Το μέσο ημερολογιακό έτος ενός τέτοιου ημερολογίου υπολογίζει την μορφή του τροπικού έτους (συνήθως είτε το μέσο τροπικό έτος είτε το εκλειπτικό έτος ισημερίας).

Τα παρακάτω είναι τροπικά ηλιακά ημερολόγια:

Κάθε έτος των ημερολογίων αυτών έχει 365 ημέρες, στις οποίες περιστασιακά προστίθεται μία παραπάνω ημέρα για τα δίσεκτα έτη.

Αστρικά ηλιακά ημερολόγια Επεξεργασία

Εάν η θέση της Γης υπολογίζεται με βάση την σταθερή θέση των άστρων, τότε οι ημερομηνίες αναπαριστούν του ζωδιακούς αστερισμούς κοντά στους οποίους βρίσκεται ο ήλιος. Ένα τέτοιο ημερολόγιο καλείται αστρικό ηλιακό ημερολόγιο.

Το μέσο έτος σε ένα τέτοιο ημερολόγιο αντιστοιχεί στο αστρικό έτος.

Το Βεγγαλικό ημερολόγιο είναι αστρικό ηλιακό ημερολόγιο. Το κάθε έτος έχει συνήθως 365 ημέρες, αλλά περιστασιακά αποκτά μια επιπρόσθετη ημέρα για να γίνει δίσεκτο έτος.

Ηλιοσεληνιακά ημερολόγια Επεξεργασία

Τα ηλιοσεληνιακά ημερολόγια θεωρούνται ως ηλιακά ημερολόγια, και επιπρόσθετα οι ημερομηνίες τους αναπαριστούν τις φάσεις της Σελήνης. Επειδή το έτος ενός τυπικού ηλιοσεληνιακού ημερολογίου αποτελείται από το σύνολο των σεληνιακών μηνών, δεν μπορεί να υποδείξει την θέση της Γης στην περιστροφή της γύρω από τον Ήλιο το ίδιο αποτελεσματικά όσο ένα πλήρες ηλιακό ημερολόγιο.

Τα παρακάτω αποτελούν παραδείγματα ηλιοσεληνιακών ημερολογίων:

Δείτε επίσης Επεξεργασία