Στην ελληνική μυθολογία ο Ισθμιάδης ήταν ο σύζυγος της Πελάργης, θυγατέρας του Ποτνέως. Ο Ισθμιάδης και η Πελάργη αποκατέστησαν στη Βοιωτία τη λατρεία των Καβείρων, την οποία είχαν αποδιοργανώσει οι «Επτά». Μετά τον θάνατο της συζύγου του, ο Ισθμιάδης φρόντισε να της αποδοθούν θεϊκές τιμές για τον ιερό της ζήλο προς τους θεούς, μετά από σχετικό χρησμό που έδωσε το Μαντείο της Δωδώνης.


Πηγές Επεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969