Ισόγλωσσο ή ισόγλωσση γραμμή είναι η συμβατική και κατά προσέγγιση απόδοση σε χάρτη του ορίου ανάμεσα σε δύο γλωσσικά φαινόμενα. Τα φαινόμενα αυτά μπορούν να αφορούν όλους τους τομείς της γλώσσας όπως η φωνητική, η μορφολογία, το λεξιλόγιο, η σύνταξη, μπορούν δηλαδή να αφορούν την προφορά ενός φωνήεντος, τη σημασία μιας λέξης, διαφορετικές καταλήξεις ή κάποιο συντακτικό χαρακτηριστικό. Οι διάλεκτοι χωρίζονται συνήθως από ένα σύνολο διαφορετικών ισόγλωσσων γραμμών, ως «δέσμη ισογλώσσων».

Ισόγλωσσες στα Νησιά Φερόες

Τα ισόγλωσσα χρησιμοποιούνται στους γλωσσικούς άτλαντες από τον γλωσσολογικό κλάδο της διαλεκτολογία.

Ισόγλωσση γραμμή είναι, για παράδειγμα, η συμβατική αποτύπωση των διαφορών στο φωνηεντικό σύστημα των ελληνικών ιδιωμάτων που τα χωρίζει σε βόρια και νότια. Από τα πιο γνωστά ισόγλωσσα είναι το ισόγλωσσο Κέντουμ-Σάτεμ που χωρίζει τις ινδοευρωπαϊκές γλώσσες σε δύο μεγάλες ομάδες. Παραδείγματα δεσμών ισογλώσσων που διακρίνουν διαλέκτους είναι η γραμμή Μπένραθ που χωρίζει την Άνω από την Κάτω γερμανική, γραμμή Λα Σπιέντζα-Ρίμινι που χωρίζει τις ανατολικές από τις δυτικές ρομανικές γλώσσες.