Το βόριο (Β) έχει δύο σταθερά ισότοπα με μαζικούς αριθμούς 10 και 11. Το 11Β συμμετέχει περισσότερο στο φυσικό βόριο.

Σύμβολο
νουκλιδίου
Z(p) N(n)  
Ισοτοπική μάζα(u)
 
Χρόνος ημιζωής Πυρηνικό
spin
Συμμετοχή
στο φυσικό
στοιχείο
(Κλάσμα mole)
Εύρος φυσικής
διακύμανσης
(Κλάσμα mole)
Ενέργεια διέγερσης
6B 5 1 6.04681(75)#
7B 5 2 7.02992(8) 350(50)E-24 s [1.4(2) MeV] (3/2-)
8B 5 3 8.0246072(11) 770(3) ms 2+
9B 5 4 9.0133288(11) 800(300)E-21 s [0.54(21) keV] 3/2-
10B 5 5 10.0129370(4) ΣΤΑΘΕΡΟ 3+ 0.199(7) 0.18929-0.20386
11B 5 6 11.0093054(4) ΣΤΑΘΕΡΟ 3/2- 0.801(7) 0.79614-0.81071
12B 5 7 12.0143521(15) 20.20(2) ms 1+
13B 5 8 13.0177802(12) 17.33(17) ms 3/2-
14B 5 9 14.025404(23) 12.5(5) ms 2-
15B 5 10 15.031103(24) 9.87(7) ms 3/2-
16B 5 11 16.03981(6) <190E-12 s [<0.1 MeV] 0-
17B 5 12 17.04699(18) 5.08(5) ms (3/2-)
18B 5 13 18.05617(86)# <26 ns (4-)#
19B 5 14 19.06373(43)# 2.92(13) ms (3/2-)#

Σημειώσεις Επεξεργασία

  • Οι τιμές που σημειώνονται με # δεν είναι απόλυτα τεκμηριωμένες από πειραματικά δεδομένα, αλλά προέρχονται, τουλάχιστον εν μέρει, από θεωρητικά μοντέλα. Αμφίβολες τιμές spin είναι κλεισμένες σε παρενθέσεις.
  • Οι αβεβαιότητες δίνονται επίσης σε παρενθέσεις, αφορώντας στα τελευταία ψηφία. Οι τιμές της αβεβαιότητας αναφέρονται στην φυσική διαφοροποίηση, εκτός από την ισοτοπική σύνθεση και την χαρακτηρισμένη ως πρότυπη ατομική μάζα από την IUPAC, που αυξάνουν τις αβεβαιότητες.
  • Οι συντομογραφίες χρόνων ημιζωής (t1/2) σημαίνουν : a = χρόνια, d = μέρες, h = ώρες, min = λεπτά, s = δευτερόλεπτα, 1 ms = 10-3 s, 1 μs = 10-6 s, 1 ns = 10-9 s.
  • Ο εκθέτης mm2, κλπ.), αναφέρεται σε πυρηνικό ισομερές του συγκεκριμένου ισοτόπου.