Υπάρχουν δύο φυσικά ισότοπα του ιρίδιου (Ir), το 191Ir και το 193Ir, και πολλά ραδιοϊσότοπα, σταθερότερο των οποίων είναι το 192Ir με ημιζωή 73.83 ημέρες. Το 192Ir διασπάται με β-διάσπαση προς 192Pt, ενώ τα περισσότερα από τα άλλα ραδιοϊσότοπα διασπώνται προς όσμιο (Os).

Σύμβολο
νουκλιδίου
Z(p) N(n)  
Ισοτοπική μάζα(u)
 
Χρόνος ημιζωής Πυρηνικό
spin
Συμμετοχή
στο φυσικό
στοιχείο
(Κλάσμα mole)
Εύρος φυσικής
διακύμανσης
(Κλάσμα mole)
Ενέργεια διέγερσης
164Ir 77 87 163.99220(44)# 1# ms 2-#
164mIr 270(110)# keV 94(27) µs 9+#
165Ir 77 88 164.98752(23)# <1# µs 1/2+#
165mIr 180(50)# keV 300(60) µs 11/2-
166Ir 77 89 165.98582(22)# 10.5(22) ms (2-)
166mIr 172(6) keV 15.1(9) ms (9+)
167Ir 77 90 166.981665(20) 35.2(20) ms 1/2+
167mIr 175.3(22) keV 30.0(6) ms 11/2-
168Ir 77 91 167.97988(16)# 161(21) ms high
168mIr 50(100)# keV 125(40) ms low
169Ir 77 92 168.976295(28) 780(360) ms [0.64(+46-24) s] 1/2+#
169mIr 154(24) keV 308(22) ms 11/2-#
170Ir 77 93 169.97497(11)# 910(150) ms [0.87(+18-12) s] low#
170mIr 270(70)# keV 440(60) ms high#
171Ir 77 94 170.97163(4) 3.6(10) s [3.2(+13-7) s] 1/2+#
171mIr 180(30)# keV 1.40(10) s (11/2-)
172Ir 77 95 171.97046(11)# 4.4(3) s (3+)
172mIr 280(100)# keV 2.0(1) s (7+)
173Ir 77 96 172.967502(15) 9.0(8) s (3/2+,5/2+)
173mIr 253(27) keV 2.20(5) s (11/2-)
174Ir 77 97 173.966861(30) 7.9(6) s (3+)
174mIr 193(11) keV 4.9(3) s (7+)
175Ir 77 98 174.964113(21) 9(2) s (5/2-)
176Ir 77 99 175.963649(22) 8.3(6) s
177Ir 77 100 176.961302(21) 30(2) s 5/2-
178Ir 77 101 177.961082(21) 12(2) s
179Ir 77 102 178.959122(12) 79(1) s (5/2)-
180Ir 77 103 179.959229(23) 1.5(1) min (4,5)(+#)
181Ir 77 104 180.957625(28) 4.90(15) min (5/2)-
182Ir 77 105 181.958076(23) 15(1) min (3+)
183Ir 77 106 182.956846(27) 57(4) min 5/2-
184Ir 77 107 183.95748(3) 3.09(3) h 5-
184m1Ir 225.65(11) keV 470(30) µs 3+
184m2Ir 328.40(24) keV 350(90) ns (7)+
185Ir 77 108 184.95670(3) 14.4(1) h 5/2-
186Ir 77 109 185.957946(18) 16.64(3) h 5+
186mIr 0.8(4) keV 1.92(5) h 2-
187Ir 77 110 186.957363(7) 10.5(3) h 3/2+
187m1Ir 186.15(4) keV 30.3(6) ms 9/2-
187m2Ir 433.81(9) keV 152(12) ns 11/2-
188Ir 77 111 187.958853(8) 41.5(5) h 1-
188mIr 970(30) keV 4.2(2) ms 7+#
189Ir 77 112 188.958719(14) 13.2(1) d 3/2+
189m1Ir 372.18(4) keV 13.3(3) ms 11/2-
189m2Ir 2333.3(4) keV 3.7(2) ms (25/2)+
190Ir 77 113 189.9605460(18) 11.78(10) d 4-
190m1Ir 26.1(1) keV 1.120(3) h (1-)
190m2Ir 36.154(25) keV >2 µs (4)+
190m3Ir 376.4(1) keV 3.087(12) h (11)-
191Ir 77 114 190.9605940(18) ΣΤΑΘΕΡΟ 3/2+ 0.373(2)
191m1Ir 171.24(5) keV 4.94(3) s 11/2-
191m2Ir 2120(40) keV 5.5(7) s
192Ir 77 115 191.9626050(18) 73.827(13) d 4+
192m1Ir 56.720(5) keV 1.45(5) min 1-
192m2Ir 168.14(12) keV 241(9) a (11-)
193Ir 77 116 192.9629264(18) ΣΤΑΘΕΡΟ 3/2+ 0.627(2)
193mIr 80.240(6) keV 10.53(4) d 11/2-
194Ir 77 117 193.9650784(18) 19.28(13) h 1-
194m1Ir 147.078(5) keV 31.85(24) ms (4+)
194m2Ir 370(70) keV 171(11) d (10,11)(-#)
195Ir 77 118 194.9659796(18) 2.5(2) h 3/2+
195mIr 100(5) keV 3.8(2) h 11/2-
196Ir 77 119 195.96840(4) 52(1) s (0-)
196mIr 210(40) keV 1.40(2) h (10,11-)
197Ir 77 120 196.969653(22) 5.8(5) min 3/2+
197mIr 115(5) keV 8.9(3) min 11/2-
198Ir 77 121 197.97228(21)# 8(1) s
199Ir 77 122 198.97380(4) 20# s 3/2+#

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

ΣημειώσειςΕπεξεργασία

  • Οι τιμές που σημειώνονται με # δεν είναι απόλυτα τεκμηριωμένες από πειραματικά δεδομένα, αλλά προέρχονται, τουλάχιστον εν μέρει, από θεωρητικά μοντέλα. Αμφίβολες τιμές spin είναι κλεισμένες σε παρενθέσεις.
  • Οι αβεβαιότητες δίνονται επίσης σε παρενθέσεις, αφορώντας στα τελευταία ψηφία. Οι τιμές της αβεβαιότητας αναφέρονται στην φυσική διαφοροποίηση, εκτός από την ισοτοπική σύνθεση και την χαρακτηρισμένη ως πρότυπη ατομική μάζα από την IUPAC, που αυξάνουν τις αβεβαιότητες.
  • Οι συντομογραφίες χρόνων ημιζωής (t1/2) σημαίνουν : a = χρόνια, d = μέρες, min = λεπτά, s = δευτερόλεπτα, 1 ms = 10-3 s, 1 μs = 10-6 s, 1 ns = 10-9 s.
  • Ο εκθέτης mm2, κλπ.), αναφέρεται σε πυρηνικό ισομερές του συγκεκριμένου ισοτόπου.
Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα Isotopes of iridium της Αγγλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 3.0. (ιστορικό/συντάκτες).