Ισότοπα του λευκόχρυσου είναι χημικά στοιχεία με ατομικό αριθμό 78, που αντιστοιχεί στο στοιχείο λευκόχρυσος. Σταθερά είναι τα ισότοπα 192Pt, 194Pt, 195Pt, 196Pt και 198Pt, ενώ τα υπόλοιπα είναι ασταθή και συνήθως ραδιενεργά.

Σύμβολο
νουκλιδίου
Z(p) N(n)  
Ισοτοπική μάζα(u)
 
Χρόνος ημιζωής Πυρηνικό
spin
Συμμετοχή
στο φυσικό
στοιχείο
(Κλάσμα mole)
Εύρος φυσικής
διακύμανσης
(Κλάσμα mole)
Ενέργεια διέγερσης
166Pt 78 88 165.99486(54)# 300(100) µs 0+
167Pt 78 89 166.99298(44)# 700(200) µs 7/2-#
168Pt 78 90 167.98815(22) 2.00(18) ms 0+
169Pt 78 91 168.98672(22)# 3.7(15) ms 3/2-#
170Pt 78 92 169.982495(20) 14.0(2) ms 0+
171Pt 78 93 170.98124(9) 51(2) ms 3/2-#
172Pt 78 94 171.977347(14) 98.4(24) ms 0+
173Pt 78 95 172.97644(6) 365(7) ms 5/2-#
174Pt 78 96 173.972819(13) 0.889(17) s 0+
175Pt 78 97 174.972421(20) 2.53(6) s 5/2-#
176Pt 78 98 175.968945(15) 6.33(15) s 0+
177Pt 78 99 176.968469(16) 10.6(4) s 5/2-
177mPt 147.4(4) keV 2.2(3) µs 1/2-
178Pt 78 100 177.965649(12) 21.1(6) s 0+
179Pt 78 101 178.965363(10) 21.2(4) s 1/2-
180Pt 78 102 179.963031(12) 56(2) s 0+
181Pt 78 103 180.963097(16) 52.0(22) s 1/2-
182Pt 78 104 181.961171(17) 2.2(1) min 0+
183Pt 78 105 182.961597(17) 6.5(10) min 1/2-
183m1Pt 34.50(8) keV 43(5) s (7/2)-
183m2Pt 195.68(11) keV >150 ns (9/2)+
184Pt 78 106 183.959922(19) 17.3(2) min 0+
184mPt 1839.4(16) keV 1.01(5) ms 8-
185Pt 78 107 184.96062(4) 70.9(24) min (9/2+)
185mPt 103.4(2) keV 33.0(8) min (1/2-)
186Pt 78 108 185.959351(23) 2.08(5) h 0+
187Pt 78 109 186.96059(3) 2.35(3) h 3/2-
188Pt 78 110 187.959395(6) 10.2(3) d 0+
189Pt 78 111 188.960834(12) 10.87(12) h 3/2-
189m1Pt 172.80(6) keV 464(25) ns 9/2-
189m2Pt 191.6(4) keV 143(5) µs (13/2+)
190Pt 78 112 189.959932(6) 6.5(3)E+11 a 0+ 0.00014(1)
191Pt 78 113 190.961677(5) 2.862(7) d 3/2-
191m1Pt 100.67(2) keV >1 µs (9/2)-
191m2Pt 149.04(2) keV 95(5) µs (13/2)+
192Pt 78 114 191.9610380(27) ΣΤΑΘΕΡΟ 0+ 0.00782(7)
193Pt 78 115 192.9629874(18) 50(6) a 1/2-
193mPt 149.78(4) keV 4.33(3) d 13/2+
194Pt 78 116 193.9626803(9) ΣΤΑΘΕΡΟ 0+ 0.32967(99)
195Pt 78 117 194.9647911(9) ΣΤΑΘΕΡΟ 1/2- 0.33832(10)
195mPt 259.30(8) keV 4.010(5) d 13/2+
196Pt 78 118 195.9649515(9) ΣΤΑΘΕΡΟ 0+ 0.25242(41)
197Pt 78 119 196.9673402(9) 19.8915(19) h 1/2-
197mPt 399.59(20) keV 95.41(18) min 13/2+
198Pt 78 120 197.967893(3) ΣΤΑΘΕΡΟ 0+ 0.07163(55)
199Pt 78 121 198.970593(3) 30.80(21) min 5/2-
199mPt 424(2) keV 13.6(4) s (13/2)+
200Pt 78 122 199.971441(22) 12.5(3) h 0+
201Pt 78 123 200.97451(5) 2.5(1) min (5/2-)
202Pt 78 124 201.97574(32)# 44(15) h 0+

Σημειώσεις

Επεξεργασία
  • Οι τιμές που σημειώνονται με # δεν είναι απόλυτα τεκμηριωμένες από πειραματικά δεδομένα, αλλά προέρχονται, τουλάχιστον εν μέρει, από θεωρητικά μοντέλα. Αμφίβολες τιμές spin είναι κλεισμένες σε παρενθέσεις.
  • Οι αβεβαιότητες δίνονται επίσης σε παρενθέσεις, αφορώντας στα τελευταία ψηφία. Οι τιμές της αβεβαιότητας αναφέρονται στην φυσική διαφοροποίηση, εκτός από την ισοτοπική σύνθεση και την χαρακτηρισμένη ως πρότυπη ατομική μάζα από την IUPAC, που αυξάνουν τις αβεβαιότητες.
  • Οι συντομογραφίες χρόνων ημιζωής (t1/2) σημαίνουν : a = χρόνια, d = μέρες, h = ώρες, min = λεπτά, s = δευτερόλεπτα, 1 ms = 10−3 s, 1 μs = 10−6 s, 1 ns = 10−9 s.
  • Ο εκθέτης mm2, κλπ.), αναφέρεται σε πυρηνικό ισομερές του συγκεκριμένου ισοτόπου.