Σύμβολο
νουκλιδίου
Z(p) N(n)  
Ισοτοπική μάζα (u)
 
Χρόνος ημιζωής Τύπος διάσπασης Θυγατρικά ισότοπα Πυρηνικό
spin
Συμμετοχή
στο φυσικό
στοιχείο
(Κλάσμα mole)
Εύρος φυσικής
διακύμανσης
(Κλάσμα mole)
Ενέργεια διέγερσης
81Nb 41 40 80.94903(161)# <44 ns β+, p 80Y 3/2-#
p 80Zr
β+ 81Zr
82Nb 41 41 81.94313(32)# 51(5) ms β+ 82Zr 0+
83Nb 41 42 82.93671(34) 4.1(3) s β+ 83Zr (5/2+)
84Nb 41 43 83.93357(32)# 9.8(9) s β+ (>99.9%) 84Zr 3+
β+, p (<.1%) 83Y
84mNb 338(10) keV 103(19) ns (5-)
85Nb 41 44 84.92791(24) 20.9(7) s β+ 85Zr (9/2+)
85mNb 759.0(10) keV 12(5) s (1/2-)
86Nb 41 45 85.92504(9) 88(1) s β+ 86Zr (6+)
86mNb 250(160)# keV 56(8) s β+ 86Zr high
87Nb 41 46 86.92036(7) 3.75(9) min β+ 87Zr (1/2-)
87mNb 3.84(14) keV 2.6(1) min β+ 87Zr (9/2+)#
88Nb 41 47 87.91833(11) 14.55(6) min β+ 88Zr (8+)
88mNb 40(140) keV 7.8(1) min β+ 88Zr (4-)
89Nb 41 48 88.913418(29) 2.03(7) h β+ 89Zr (9/2+)
89mNb 0(30)# keV 1.10(3) h β+ 89Zr (1/2)-
90Nb 41 49 89.911265(5) 14.60(5) h β+ 90Zr 8+
90m1Nb 122.370(22) keV 63(2) µs 6+
90m2Nb 124.67(25) keV 18.81(6) s IT 90Nb 4-
90m3Nb 171.10(10) keV <1 µs 7+
90m4Nb 382.01(25) keV 6.19(8) ms 1+
90m5Nb 1880.21(20) keV 472(13) ns (11-)
91Nb 41 50 90.906996(4) 680(130) a EC (99.98%) 91Zr 9/2+
β+ (.013%) 91Zr
91m1Nb 104.60(5) keV 60.86(22) d IT (93%) 91Nb 1/2-
EC (7%) 91Zr
β+ (.0028%) 91Zr
91m2Nb 2034.35(19) keV 3.76(12) µs (17/2-)
92Nb 41 51 91.907194(3) 3.47(24)E+7 a β+ (99.95%) 92Zr (7)+
β- (.05%) 92Mo
92m1Nb 135.5(4) keV 10.15(2) d β+ 92Zr (2)+
92m2Nb 225.7(4) keV 5.9(2) µs (2)-
92m3Nb 2203.3(4) keV 167(4) ns (11-)
93Nb 41 52 92.9063781(26) ΣΤΑΘΕΡΟ 9/2+ 1.0000
93mNb 30.77(2) keV 16.13(14) a IT 93Nb 1/2-
94Nb 41 53 93.9072839(26) 2.03(16)E+4 a β- 94Mo (6)+
94mNb 40.902(12) keV 6.263(4) min IT (99.5%) 94Nb 3+
β- (.5%) 94Mo
95Nb 41 54 94.9068358(21) 34.991(6) d β- 95Mo 9/2+
95mNb 235.690(20) keV 3.61(3) d IT (94.4%) 95Nb 1/2-
β- (5.6%) 95Mo
96Nb 41 55 95.908101(4) 23.35(5) h β- 96Mo 6+
97Nb 41 56 96.9080986(27) 72.1(7) min β- 97Mo 9/2+
97mNb 743.35(3) keV 52.7(18) s IT 97Nb 1/2-
98Nb 41 57 97.910328(6) 2.86(6) s β- 98Mo 1+
98mNb 84(4) keV 51.3(4) min β- (99.9%) 98Mo (5+)
IT (.1%) 98Nb
99Nb 41 58 98.911618(14) 15.0(2) s β- 99Mo 9/2+
99mNb 365.29(14) keV 2.6(2) min β- (96.2%) 99Mo 1/2-
IT (3.8%) 99Nb
100Nb 41 59 99.914182(28) 1.5(2) s β- 100Mo 1+
100mNb 470(40) keV 2.99(11) s β- 100Mo (4+,5+)
101Nb 41 60 100.915252(20) 7.1(3) s β- 101Mo (5/2#)+
102Nb 41 61 101.91804(4) 1.3(2) s β- 102Mo 1+
102mNb 130(50) keV 4.3(4) s β- 102Mo high
103Nb 41 62 102.91914(7) 1.5(2) s β- 103Mo (5/2+)
104Nb 41 63 103.92246(11) 4.9(3) s β- (99.94%) 104Mo (1+)
β-, n (.06%) 103Mo
104mNb 220(120) keV 940(40) ms β- (99.95%) 104Mo high
β-, n (.05%) 103Mo
105Nb 41 64 104.92394(11) 2.95(6) s β- (98.3%) 105Mo (5/2+)#
β-, n (1.7%) 104Mo
106Nb 41 65 105.92797(21)# 920(40) ms β- (95.5%) 106Mo 2+#
β-, n (4.5%) 105Mo
107Nb 41 66 106.93031(43)# 300(9) ms β- (94%) 107Mo 5/2+#
β-, n (6%) 106Mo
108Nb 41 67 107.93484(32)# 0.193(17) s β- (93.8%) 108Mo (2+)
β-, n (6.2%) 107Mo
109Nb 41 68 108.93763(54)# 190(30) ms β- (69%) 109Mo 5/2+#
β-, n (69%) 108Mo
110Nb 41 69 109.94244(54)# 170(20) ms β- (60%) 110Mo 2+#
β-, n (40%) 109Mo
111Nb 41 70 110.94565(54)# 80# ms [>300 ns] 5/2+#
112Nb 41 71 111.95083(75)# 60# ms [>300 ns] 2+#
113Nb 41 72 112.95470(86)# 30# ms [>300 ns] 5/2+#


Δείτε επίσης Επεξεργασία

Σημειώσεις Επεξεργασία

  • Οι τιμές που σημειώνονται με # δεν είναι απόλυτα τεκμηριωμένες από πειραματικά δεδομένα, αλλά προέρχονται, τουλάχιστον εν μέρει, από θεωρητικά μοντέλα. Αμφίβολες τιμές spin είναι κλεισμένες σε παρενθέσεις.
  • Οι αβεβαιότητες δίνονται επίσης σε παρενθέσεις, αφορώντας στα τελευταία ψηφία. Οι τιμές της αβεβαιότητας αναφέρονται στην φυσική διαφοροποίηση, εκτός από την ισοτοπική σύνθεση και την χαρακτηρισμένη ως πρότυπη ατομική μάζα από την IUPAC, που αυξάνουν τις αβεβαιότητες.
  • Οι συντομογραφίες χρόνων ημιζωής (t1/2) σημαίνουν : a = χρόνια, d = μέρες, min = λεπτά, s = δευτερόλεπτα, 1 ms = 10-3 s, 1 μs = 10-6 s, 1 ns = 10-9 s.
  • Ο εκθέτης mm2, κλπ.), αναφέρεται σε πυρηνικό ισομερές του συγκεκριμένου ισοτόπου.