Η ιχθυογεννητική ασχολείται με την παραγωγή ιχθυδίων. Αποτελείται από τους τομείς πολλαπλασιασμού φυτοπλαγκτού και ζωοπλαγκτού, ωρίμανσης γεννητόρων, «τεχνητής» γονιμοποίησης, επώασης αυγών και νυμφικής ανάπτυξης.

Το παραχθέν φυτοπλαγκτόν αποτελεί την τροφή του ζωοπλαγκτού. Οι εκκολαφθείσες προνύμφες, αφού καταναλώσουν τον λεκιθικό σάκο (ενδογενής διατροφή) εκτρέφονται με το παραχθέν ζωοπλαγκτόν μέχρι τη μεταβίβασή τους στο στάδιο τεχνητής ιχθυοτροφής.