Οι Κάσπιοι ήταν αρχαίος λαός που σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, κατοικούσε στις νοτιοδυτικές ακτές της Κασπίας. Το 515 π.Χ. υποτάχθηκαν από τον Δαρείο και το 480 πήραν μέρος στην εκστρατεία του Ξέρξη εναντίον της Ελλάδας.