Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Κέλμις ή Σκέλμις είναι γνωστός ένας από τους Ιδαίους Δακτύλους στην παράδοση (μάλλον την αρχαιότερη) που αναφέρει ότι οι Δάκτυλοι ήταν τρεις: ο Κέλμις, ο Δαμναμενεύς και ο Άκμων, όλοι τους παντοδύναμοι μάγοι. Αυτοί οι μάγοι ήταν υπηρέτες της Αδράστειας, που πρώτοι άσκησαν την τέχνη του «πολυμήτιος» Ηφαίστου κατεργαζόμενοι με τη φωτιά το σίδερο και τον χαλκό. Ο Κέλμις συνδέεται ιδιαίτερα με την ανακάλυψη του σιδήρου.


Πηγή Επεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969