Με το όνομα Καμεράτα Φλωρεντίνα (Camerata Florentina), αποδιδόμενο στην ελληνική και ως Φλωρεντινή συντροφιά φέρονταν ομάδα καλλιτεχνών που σύχναζε στη Φλωρεντία και ειδικά στην οικία του ποιητή και μουσικού Ιωάννη Μπάρντι, Κόμη του Βέρνιο, δημιουργού του μελοδράματος.

Η ομάδα αυτή ασχολήθηκε με τη μουσική και με μελέτες κυρίως επί των συνθέσεων των μελών της και ειδικότερα επί των Τζάκοπο Πέρι και Τζούλιο Κατσίνι που αποτέλεσαν και την αρχή της μουσικής επανάστασης (1600 - 1700), της χειραφέτησης δηλαδή της απλής πολυφωνικής μουσικής κατά τη προγενέστερη εποχή.


Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

Η επίσημη ιστοσελίδα