Ως κανιβαλισμός ορίζεται η διατροφή ενός οργανισμού από άλλους του είδους του. Ειδικότερα εννοείται το φάγωμα ενός ανθρώπου από άλλον άνθρωπο (ανθρωποφαγία). Σχεδόν σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες ο κανιβαλισμός αποτελεί ταμπού.

Μεταφορικά ορίζεται ως η χρήση τμημάτων μιας συσκευής ή μηχανής ως ανταλλακτικών για άλλη παρόμοια συσκευή ή μηχανή

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία