Άνοιγμα κυρίου μενού

Στην ελληνική μυθολογία ο Καρμάνορας (Καρμάνωρ) ήταν ιερέας στην Κρήτη. Υπήρξε πατέρας του Ευβούλου και της Χρυσοθέμιδας. Σύμφωνα με τις κρητικές παραδόσεις, ο Καρμάνωρ είχε εξαγνίσει τους ίδιους τους θεούς Απόλλωνα και Αρτέμιδα από τον φόνο του Πύθωνα. Σε άλλη περίπτωση, ο Καρμάνωρ δέχθηκε στον οίκο του τον Απόλλωνα και τη Νύμφη Ακακαλλίδα, παρέχοντάς τους έτσι «ερωτική φωλιά».

Καρμάνορας
Οικογένεια
ΣύντροφοςΔήμητρα
ΤέκναΕὐβουλεύς
Χρυσόθεμις (του Καρμάνορος)

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Παυσανία Φωκικά, Λοκρών Οζόλων([2] ἀρχαιότατον δὲ ἀγώνισμα γενέσθαι μνημονεύουσι καὶ ἐφ' ᾧ πρῶτον ἆθλα ἔθεσαν, ᾆσαι ὕμνον ἐς τὸν θεόν: καὶ ᾖσε καὶ ἐνίκησεν ᾄδων Χρυσόθεμις ἐκ Κρήτης, οὗ δὴ ὁ πατὴρ λέγεται Καρμάνωρ καθῆραι Ἀπόλλωνα. Χρυσοθέμιδος δὲ ὕστερον Φιλάμμωνά τε ᾠδῇ μνημονεύουσι νικῆσαι καὶ ἐπ' ἐκείνῳ Θάμυριν τὸν Φιλάμμωνος[...])