Κατάλογος Ελλήνων Βασιλέων της Βακτρίας

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Βασίλειο Βακτρίας και Ινδίας

Επεξεργασία

Δυναστεία Διοδότου

Επεξεργασία
Περίοδος Βασιλιάς Νόμισμα
256 - 246 π.Χ. Διόδοτος Α΄  
246 - 227 π.Χ. Διόδοτος Β΄  

Δυναστεία Ευθύδημου

Επεξεργασία
Περίοδος Βασιλιάς Νόμισμα
227 - 189 π.Χ. Ευθύδημος Α΄  
189 - 167 π.Χ. Δημήτριος Α΄  

Δυναστεία Ευκρατιδών

Επεξεργασία
Περίοδος Βασιλιάς Νόμισμα
167 - 159 π.Χ. Ευκρατίδης Α΄  
159 - 130 π.Χ. Ηλιοκλής Α΄  
120 - 115 π.Χ. Ηλιοκλής Β΄  
115 - 100 π.Χ. Αντιαλκίδας  

Βασίλειο της Ινδίας

Επεξεργασία

Δυναστεία Διοδότου

Επεξεργασία

Δυτικό βασίλειο

Επεξεργασία

Άλλοι Βασιλείς

Επεξεργασία