Κατάλογος Ελλήνων Βασιλέων της Βακτρίας

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Βασίλειο Βακτρίας και ΙνδίαςΕπεξεργασία

Δυναστεία ΔιοδότουΕπεξεργασία

Περίοδος Βασιλιάς Νόμισμα
256 - 246 π.Χ. Διόδοτος Α΄  
246 - 227 π.Χ. Διόδοτος Β΄  

Δυναστεία ΕυθύδημουΕπεξεργασία

Περίοδος Βασιλιάς Νόμισμα
227 - 189 π.Χ. Ευθύδημος Α΄  
189 - 167 π.Χ. Δημήτριος Α΄  

Δυναστεία ΕυκρατιδώνΕπεξεργασία

Περίοδος Βασιλιάς Νόμισμα
167 - 159 π.Χ. Ευκρατίδης Α΄  
159 - 130 π.Χ. Ηλιοκλής Α΄  
120 - 115 π.Χ. Ηλιοκλής Β΄  
115 - 100 π.Χ. Αντιαλκίδας  

Βασίλειο της ΙνδίαςΕπεξεργασία

Δυναστεία ΔιοδότουΕπεξεργασία

Δυτικό βασίλειοΕπεξεργασία

Άλλοι ΒασιλείςΕπεξεργασία