Άνοιγμα κυρίου μενού

Κατάλογος αγίων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Ο κατάλογος συντάχθηκε βάσει της αλφαβητικής παράθεσης από την ηλεκτρονική έκδοση του Συναξαριστή των δώδεκα μηνών του ενιαυτού, Εκδόσεις Δόμος 2005.

Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνονται οι άγιοι της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας οι οποία βρίσκονται στα Συναξάρια και Μηνιαία της Εκκλησίας. Αυτός ο κατάλογος περιορίζεται μόνο στους αγίους της (λεγόμενης) Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας, το Τυπικό της οποίας ακολουθεί αυτό του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως, και η οποίοι τιμούνται καθολικά από την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Άγιοι οι οποίοι τιμώνται μόνο από Αυτοκέφαλες / Αυτόνομες Εκκλησίες (π.χ. Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, Ιαπωνική Ορθόδοξη Εκκλησία, Εκκλησία της Ελλάδας), δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο.

Να τονιστεί επίσης ότι, αν και ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ονομάτων εορτάζουν στην αντίστοιχη ημέρα του αγίου /αγίας, αυτός δεν είναι ένας κατάλογος εορτολογίου ονομάτων, καθώς κάποια ονόματα εορτάζουν βάση γεγονότων και όχι προσώπων.

Άγιοι στην Ορθόδοξη ΕκκλησίαΕπεξεργασία

Κύριο λήμμα: Αγιολογία

Οι άγιοι σύμφωνα με την παράδοση της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας κατατάσσονται ως τέτοιοι χωρίς επίσημες πράξεις αναγνωρίσεως. Όμως, αυτές από τότε που υπήρξαν, απλά κατοχύρωναν και διακήρυτταν την οικουμενικότητα της απόδοσης της μνήμης του τιμώμενου αγίου / ας.

Η συγκέντρωση όλων των αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν είναι ένα έργο που μπορεί να γίνει εύκολα και με σίγουρη πληρότητα. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει ένας και μοναδικός κατάλογος ή βιβλίο ή συλλογή που να περιέχει όλους τους αγίους, αλλά εκατοντάδες συναξάρια, βίοι και πάμπολλες εκδόσεις αυτών καθώς και μηνιαίων. Γι’ αυτό οι πηγές για τον παρόν κατάλογο περιλαμβάνουν τα κυριότερα και κατά το δυνατόν πληρέστερα έργα. Βάση δε αποτελεί το έργο του Άγιου Νικόδημου, καθώς περιλαμβάνει βίους και μνήμη πολλών αγίων.

ΠηγέςΕπεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία