Κατάλογος αστέρων της Αντλίας

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Ο παρών κατάλογος αστέρων της Αντλίας παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό Αντλία κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Ονομασία Μπάγιερ

Β


Μεταβλητός αστέρας

Var

Ντρέιπερ

HD

HIPPARCOS

HIP

Ορθή αναφορά

AR

Απόκλιση

DEC

Φαινόμενο μέγεθος

m

Απόλυτο μέγεθος

M

Απόσταση

σε έτη φωτός

Τύπος αστέρα
Άλφα Αντλίας α 90610 51172 10h 27m 09,16s −31° 04′ 04,1″ 4,28 −0,97 366 K4III
Έψιλον Αντλίας ε 82150 46515 09h 29m 14,74s −35° 57′ 04,9″ 4,51 −2,15 700 K3III
Γιώτα Αντλίας ι 94890 53502 10h 56m 43,00s −37° 08′ 14,9″ 4,60 0,67 199 K0III
Θήτα Αντλίας θ 84367 47758 09h 44m 12,13s −27° 46′ 10,4″ 4,78 −0,58 384 A7V+...
Ήτα Αντλίας η 86629 48926 09h 58m 52,34s −35° 53′ 27,4″ 5,23 2,66 106 A8IV
HD 90132 90132 50888 10h 23m 29,41s −38° 00′ 35,0″ 5,34 2,30 132 A8V
HD 96146 96146 54173 11h 04m 54,21s −35° 48′ 16,9″ 5,43 −0,63 530 A0V
HD 82205 82205 46578 09h 29m 54,52s −26° 35′ 22,6″ 5,49 −1,36 763 K2IIICNII
U Αντλίας U 91793 51821 10h 35m 12,88s −39° 33′ 45,3″ 5,50 −1,54 836 C6,3(N0)
HR 4049 AG 89353 50456 10h 18m 07,60s −28° 59′ 31,3″ 5,52 −3,60 2173 B9,5Ib/II
Δέλτα Αντλίας A δ 90972 51376 10h 29m 35,40s −30° 36′ 25,5″ 5,56 −0,27 481 B9/B9,5V
HD 93905 93905 52965 10h 49m 57,05s −34° 03′ 29,5″ 5,61 0,48 346 A1V
HD 83380 83380 47199 09h 37m 09,87s −32° 10′ 43,0″ 5,62 1,05 267 K1III
HD 92845 92845 52407 10h 42m 43,21s −32° 42′ 56,4″ 5,63 −0,71 605 A0V
HD 83332 83332 47187 09h 37m 00,25s −25° 17′ 48,7″ 5,68 0,91 293 K0III
Ζήτα 1 Αντλίας Β ζ1 82383 46657 09h 30m 46,08s −31° 53′ 21,0″ 5,75 0,46 372 A0
HD 86267 86267 48748 09h 56m 35,47s −33° 25′ 06,8″ 5,83 −0,01 479 K1III
HD 82514 82514 46736 09h 31m 32,93s −35° 42′ 51,6″ 5,86 1,15 285 K3III
Ζήτα 2 Αντλίας ζ2 82513 46734 09h 31m 32,19s −31° 52′ 18,6″ 5,91 0,61 374 A9IV
HD 88809 88809 50103 10h 13m 45,98s −40° 20′ 45,9″ 5,91 0,21 450 K1III
HD 85206 85206 48191 09h 49m 28,15s −37° 11′ 12,4″ 5,95 0,47 407 K2III
HD 83441 83441 47224 09h 37m 28,42s −36° 05′ 45,6″ 5,96 0,89 337 K2III
HD 88218 88218 49769 10h 09m 32,09s −35° 51′ 24,5″ 6,14 3,70 100 G1V
HD 82165 82165 46517 09h 29m 16,25s −38° 24′ 12,8″ 6,15 2,18 203 A6V
HD 89015 89015 50234 10h 15m 20,89s −36° 31′ 03,8″ 6,17 0,91 367 K0III
Ζήτα 1 Αντλίας Α ζ1 82384 09h 30m 46,10s −31° 53′ 22,0″ 6,18
HD 90071 90071 50868 10h 23m 13,14s −30° 09′ 44,0″ 6,25 2,60 175 A9IV
HD 87606 87606 49418 10h 05m 15,28s −36° 23′ 03,7″ 6,27 0,71 422 K1III
HD 85725 85725 48468 09h 52m 58,21s −27° 19′ 56,7″ 6,28 2,50 186 G1V
HD 88522 88522 49967 10h 12m 02,88s −28° 36′ 21,4″ 6,28 0,31 509 A0V
HD 89442 89442 50492 10h 18m 37,88s −36° 48′ 16,5″ 6,31 −0,04 608 K2/K3III
BF Αντλίας BF 86301 48776 09h 56m 54,14s −27° 28′ 30,8″ 6,32 0,38 502 A4V
HD 88836 88836 50122 10h 13m 56,58s −40° 18′ 38,7″ 6,33 0,64 448 G8III
HD 88013 88013 49645 10h 08m 01,67s −37° 20′ 00,5″ 6,34 0,05 590 K0III
HD 85296 85296 48219 09h 49m 51,36s −36° 16′ 06,5″ 6,36 0,20 555 K0III
HD 92589 92589 52273 10h 40m 51,56s −35° 44′ 30,2″ 6,36 −0,28 695 G8/K0III+..
HD 88742 88742 50075 10h 13m 24,99s −33° 01′ 54,8″ 6,38 4,60 74 G0V
HD 84224 84224 47627 09h 42m 41,37s −35° 30′ 06,2″ 6,39 −1,80 1417 Asp...
HD 87477 87477 49343 10h 04m 23,39s −39° 58′ 33,1″ 6,42 −0,03 637 K1III
S Αντλίας S 82610 46810 09h 32m 18,45s −28° 37′ 40,4″ 6,43 2,05 245 A9V
HD 82785 82785 46874 09h 33m 07,71s −39° 07′ 45,0″ 6,43 2,12 237 F2IV/V
HD 84567 84567 47868 09h 45m 22,01s −30° 12′ 09,9″ 6,45 -3,7 3500 B0,5IIIn
HD 83108 83108 47039 09h 35m 11,88s −35° 49′ 25,5″ 6,48 2,47 207 F5V
HD 93083 93083 52521 10h 44m 20,91s −33° 34′ 37,2″ 8,33 6,03 94 K2V
T Αντλίας T 46924 09h 33m 50,86s −36° 36′ 56,7″ 9,26 -0,7 3200 G5
Δέλτα Αντλίας B δ BZ 90972B 10h 29m 34,77s −30° 36′ 33,1″ 9,65 3,81 481 F9Ve
TWA 6 BX 10h 18m 28,70s −31° 50′ 02,9″ 10,65 M0Ve
WASP-66 10h 32m 54,0s -34° 59′ 23″ 11,6 3,7 1239 F4
TWA 7 CE 10h 42m 30,06s −33° 40′ 16,6″ 11,73 M2Ve
UX Αντλίας UX 10h 57m 09,0s −37° 23′ 56″ 12,37
DEN 1048-3956 10h 48m 15s −39° 56′ 06″ 17,53 4,52 13,051 M9V
XTE J0929-314 BW 09h 29m 20,19s −31° 29′ 03,2″ 18,63
2MASS 0939-2448 09h 39m 39,49s −24° 48′ 27,9″ 17 T8
Ονομασία Μπάγιερ Μεταβλητός αστέρας Ντρέιπερ Ίππαρχος Ορθή αναφορά Απόκλιση Φαινόμενο μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Απόσταση

έτη φωτός

Φασματικός τύπος

ΠηγέςΕπεξεργασία

Λαμπρότεροι αστέρες ανά αστερισμό
Αετός (150) Αλτάιρ Διαβήτης (49) Άλφα Διαβήτη Ιχθύες (175) Ήτα Ιχθύων Λυγξ (135) Άλφα Λυγκός Οκρίβας (62) Άλφα Οκρίβαντος Τηλεσκόπιον (72) Άλφα Τηλεσκοπίου
Αιγόκερως (104) Ντενέμπ Αλτζέντι Δίδυμοι (182) Πολυδεύκης Καμηλοπάρδαλις (163) Βήτα Καμ. Λύκος (147) Άλφα Λύκου Οκτάς (77) Νι Οκτάντος Τοξότης (226) Έψιλον Τοξότη
Αλώπηξ (123) Άλφα Αλώπεκος Δίκτυον (34) Άλφα Δικτύου Κάμινος (74) Άλφα Καμίνου Λύρα (163) Βέγας Οφιούχος (201) Ρας Αλχάγκ Τουκάνα (67) Άλφα Τουκάνας
Ανδρομέδα (179) Αλφεράτζ Δοράς (82) Άλφα Δοράδος Καρκίνος (183) Βήτα Καρκίνου Μεγάλη Άρκτος (247) Άλιοθ Όφις (134) Ουνουκαλχάι Τράπεζα (39) Άλφα Τραπέζης
Αντλία (53) Άλφα Αντλίας Δράκων (242) Ελτανίν Κασσιόπη (315) Γάμμα Κασσιόπης Μέγας Κύων (171) Σείριος Παρθένος (209) Στάχυς Τρίγωνον (42) Βήτα Τριγώνου
Ασπίς (71) Άλφα Ασπίδος Εξάς (63) Άλφα Εξάντος Κένταυρος (315) Άλφα Κενταύρου Μικρά Άρκτος (59) Β. πολικός αστέρας Περιστερά (76) Άλφα Περιστεράς Τρόπις (313) Κάνωπος
Βέλος (50) Γάμμα Βέλους Ζυγός (117) Ζουμπενεσαμάλι Κήτος (229) Βήτα Κήτους Μικρός Κύων (57) Προκύων Περσεύς (173) Άλφα Περσέως Ύδρα (269) Άλφα Ύδρας
Βόρειος Στέφανος (55) Αλφέκκα Ηνίοχος (181) Αίγα Κηφεύς (224) Άλφα Κηφέως Μικρός Λέων (54) 46 Μικρού Λέοντος Πήγασος (198) Έψιλον Πηγάσου Ύδρος (45) Βήτα Ύδρου
Βοώτης (164) Αρκτούρος Ηρακλής (285) Βήτα Ηρακλέους Κόμη Βερενίκης (106) Β.Κ. Βερενίκης Μικροσκόπιον (59) Γάμμα Μικροσκοπίου Πρύμνα (255) Ναός Υδροχόος (201) Βήτα Υδροχόου
Βωμός (101) Βήτα Βωμού Ηριδανός (222) Αχερνάρ Κόραξ (39) Γάμμα Κόρακος Μονόκερως (223) Άλφα Μονόκερω Πτηνόν (47) Άλφα Πτηνού Φοίνιξ (92) Άλφα Φοίνικος
Γερανός (73) Αλ Ναΐρ Θηρευτικοί Κύνες (86) Καρδία Καρόλου Κρατήρ (51) Δέλτα Κρατήρος Μυία (84) Άλφα Μυίας Πυξίς (53) Άλφα Πυξίδος Χαμαιλέων (45) Άλφα Χαμαιλέοντος
Γλύπτης (77) Άλφα Γλύπτου Ινδός (55) Άλφα Ινδού Κριός (114) Άλφα Κριού Νότιον Τρίγωνον (47) Άλφα Νοτίου Τρ. Σαύρα (105) Άλφα Σαύρας Ωρίων (303) Ρίγκελ
Γλυφείον (21) Άλφα Γλυφείου Ιππάριον (25) Άλφα Ιππαρίου Κύκνος (373) Ντενέμπ Νότιος Ιχθύς (55) Φομαλώ Σκορπιός (274) Αντάρης Ωρολόγιον (37) Άλφα Ωρολογίου
Γνώμων (69) Γ2 Γνώμονος Ιπτάμενος Ιχθύς (37) Γ2 Ιπτ. Ιχθύος Λαγώος (89) Αρνέμπ Νότιος Σταυρός (67) Β. Στ. του Νότου Ταύρος (245) Αλντεμπαράν
Δελφίν (64) Βήτα Δελφίνου Ιστία (260) Γ2 Ιστίων Λέων (151) Βασιλίσκος Νότιος Στέφανος (59) Βήτα Ν. Στεφάνου Ταώς (103) Άλφα Ταώ
Γκρι κελί = Αστερισμός με σύνδεσμο προς τον κατάλογο των αστέρων του, και το σύνολο των αστέρων του καταλόγου σε παρένθεση
Λευκό κελί = Λαμπρότερος αστέρας του αστερισμού