Η ορθή αναφορά (Right Ascention, R.Α.) είναι η γωνιώδης απόσταση του ίχνους του σημείου (θέση του κατά την παρατήρηση) από το εαρινό σημείο, όπου τέμνονται η εκλειπτική και ο ουράνιος ισημερινός. Η ορθή αναφορά μετριέται από αυτό το σημείο και προς τα ανατολικά. Αποτελεί το ουράνιο ανάλογο του γεωγραφικού μήκους. Μαζί με την απόκλιση είναι οι δύο ισημερινές συντεταγμένες με τις οποίες προσδιορίζονται οι θέσεις (ίχνη) ενός σημείου στην ουράνια σφαίρα.

Η ορθή αναφορά (πράσινο), μετριέται πάνω στον ουράνιο ισημερινό από το εαρινό σημείο μέχρι τον ωρικό κύκλο του αστέρα και η απόκλιση (πορτοκαλί) από τον ουράνιο ισημερινό πάνω στον ωρικό κύκλο.

Η ορθή αναφορά μετριέται πάνω στον ισημερινό σε χρόνο (00h 00' 00"), με τις 24h να αποτελούν το ισοδύναμο ενός πλήρους κύκλου. Αφού ένας κύκλος έχει 360 μοίρες, κάθε ώρα αντιστοιχεί σε 15 °, κάθε 1m σε 15 λεπτά της μοίρας (15') και κάθε 1s σε 15 δεύτερα της μοίρας (15"). Ένας πλήρης κύκλος, μετρημένος σε μονάδες ορθής αναφοράς αποτελείται από 24×60×60 = 86,400s, 24×60 = 1,440m ή 24h.[1]

Η μετάπτωση των ισημεριών, η οποία κάθε 26.000 έτη συμπληρώνει μια πλήρη περιφορά, έχει ως αποτέλεσμα οι συντεταγμένες των ουράνιων σωμάτων να μεταβάλλονται συνεχώς, αν και με πολύ αργούς ρυθμούς. Έτσι, οι ουράνιες συντεταγμένες καθορίζονται από τους αστρονόμους με βάση ένα χρονικό σημείο αναφοράς, γνωστό ως εποχή. Συντεταγμένες από διαφορετικές εποχές πρέπει να περιστραφούν μαθηματικά ώστε να ταιριάζουν μεταξύ τους ή με μια προκαθορισμένη εποχή.[2] Η σημερινή εποχή είναι η J2000.0, όπου J σημαίνει ότι είναι ιουλιανή εποχή.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Moulton, Forest Ray (1916). An Introduction to Astronomy. Macmillan Co., New York. σελίδες 125–126. ; at Google books
  2. Moulton (1916), pp. 92–95.