Ο ουράνιος ισημερινός διατεθειμένος κατά 23,5 ° ως προς το επίπεδο εκλειπτικής. Η εικόνα δείχνει τις σχέσεις μεταξύ αξονικής κλίσης της Γης, του άξονα περιστροφής και επιπέδου τροχιάς (περιφοράς).

Ουράνιος ισημερινός ονομάζεται η νοητή προέκταση του ισημερινού της Γης στην ουράνια σφαίρα. Αυστηρότερα, ο ουράνιος ισημερινός ορίζεται ως ο μέγιστος κύκλος της ουράνιας σφαίρας που είναι κάθετος στον άξονα του κόσμου. Χωρίζει την ουράνια σφαίρα σε Βόρειο ουράνιο ημισφαίριο και Νότιο ουράνιο ημισφαίριο.

Ισημερινοί αστερισμοίΕπεξεργασία

Με την ονομασία ισημερινοί αστερισμοί ή αστερισμοί του ισημερινού αναφέρονται 15 αστερισμοί μέσα από τους οποίους διέρχεται ο ουράνιος ισημερινός. Οι αστερισμοί αυτοί είναι:

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία


ΒιβλιογραφίαΕπεξεργασία