Ουράνιος ισημερινός ονομάζεται η νοητή προέκταση του ισημερινού της Γης στην ουράνια σφαίρα. Αυστηρότερα, ο ουράνιος ισημερινός ορίζεται ως ο μέγιστος κύκλος της ουράνιας σφαίρας που είναι κάθετος στον άξονα του κόσμου. Χωρίζει την ουράνια σφαίρα σε Βόρειο ουράνιο ημισφαίριο και Νότιο ουράνιο ημισφαίριο.

Ο ουράνιος ισημερινός διατεθειμένος κατά 23,5 ° ως προς το επίπεδο εκλειπτικής. Η εικόνα δείχνει τις σχέσεις μεταξύ αξονικής κλίσης της Γης, του άξονα περιστροφής και επιπέδου τροχιάς (περιφοράς).

Ισημερινοί αστερισμοί Επεξεργασία

Με την ονομασία ισημερινοί αστερισμοί ή αστερισμοί του ισημερινού αναφέρονται 15 αστερισμοί μέσα από τους οποίους διέρχεται ο ουράνιος ισημερινός. Οι αστερισμοί αυτοί είναι:

Δείτε επίσης Επεξεργασία


Βιβλιογραφία Επεξεργασία