Κατάλογος αστέρων της Ασπίδος

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Ο παρών κατάλογος αστέρων της Ασπίδος παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό Ασπίδα κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Ονομασία Μπάγιερ

Β


Μεταβλητός αστέρας

Var

Ντρέιπερ

HD

HIPPARCOS

HIP

Ορθή αναφορά

AR

Απόκλιση

DEC

Φαινόμενο μέγεθος

m

Απόλυτο μέγεθος

M

Απόσταση

σε έτη φωτός

Τύπος αστέρα
Άλφα Ασπίδος α 171443 91117 18h 35m 12,44s −08° 14′ 35,9″ 3,85 0,21 174 K2III
Βήτα Ασπίδος β 173764 92175 18h 47m 10,48s −04° 44′ 52,2″ 4,22 −2,41 689 G5II...
Ζήτα Ασπίδος ζ 169156 90135 18h 23m 39,55s −08° 56′ 04,2″ 4,66 0,82 191 K0III
Γάμμα Ασπίδος γ 170296 90595 18h 29m 11,85s −14° 33′ 56,9″ 4,67 −0,09 291 A1IV/V
Δέλτα Ασπίδος δ 172748 91726 18h 42m 16,42s −09° 03′ 09,2″ 4,70
(4,60–4,79)
0,91 187 F2IIIp d Del
Ήτα Ασπίδος η 175751 93026 18h 57m 03,63s −05° 50′ 46,4″ 4,83 0,82 207 K1III
Έψιλον Ασπίδος ε 173009 91845 18h 43m 31,24s −08° 16′ 30,9″ 4,88 −1,14 522 G8II
HD 175156 175156 92814 18h 54m 43,12s −15° 36′ 10,9″ 5,08 −3,46 1663 B3II
HD 171391 171391 91105 18h 35m 02,36s −10° 58′ 37,9″ 5,12 0,38 290 G8III
R Ασπίδος R 173819 92202 18h 47m 28,98s −05° 42′ 18,3″ 5,38
(4,5–8,2)
−2,79 1405 K0Ibpvar
V450 Ασπίδος V450 170975 90913 18h 32m 43,32s −14° 51′ 56,4″ 5,47 −2,48 1268 K3Iab
HD 173638 173638 92136 18h 46m 43,32s −10° 07′ 30,1″ 5,69 F2Ib-II
HD 169033 169033 90096 18h 23m 12,17s −12° 00′ 52,9″ 5,71 −0,66 612 B5V
HD 171130 171130 90991 18h 33m 39,00s −14° 51′ 12,9″ 5,74 1,68 211 A0/A1V
HD 170740 170740 90804 18h 31m 25,69s −10° 47′ 44,9″ 5,77 −0,87 694 B2V
HD 172348 172348 91532 18h 40m 00,40s −07° 47′ 26,5″ 5,82 −0,22 527 K4III
HD 174464 174464 92488 18h 50m 58,51s −09° 46′ 26,8″ 5,82 −2,51 1509 F2Ib
HD 174208 174208 92391 18h 49m 40,96s −05° 54′ 46,2″ 5,99 −2,31 1489 K2Ib
V432 Ασπίδος V432 170397 90651 18h 29m 46,75s −14° 34′ 55,3″ 6,02 1,32 284 Ap
HD 172831 172831 91751 18h 42m 36,12s −07° 04′ 25,1″ 6,13 1,77 243 K0,5III
HD 170547 170547 90692 18h 30m 14,30s −05° 43′ 26,9″ 6,27 0,02 579 G8II-III
HD 174866 174866 92674 18h 53m 01,80s −09° 34′ 32,0″ 6,27 1,23 332 A7Vn
HD 169370 169370 90238 18h 24m 42,05s −07° 04′ 33,1″ 6,28 1,61 281 K0
HD 173093 173093 91880 18h 43m 51,22s −06° 49′ 04,8″ 6,30 2,09 227 F7V
HD 169009 169009 90083 18h 23m 02,10s −10° 13′ 08,1″ 6,32 1,21 343 B9,5V
HD 170902 170902 90884 18h 32m 20,66s −14° 38′ 39,2″ 6,36 2,01 241 A4/A5IV/V
HD 171149 171149 90967 18h 33m 22,71s −05° 54′ 41,9″ 6,36 1,07 373 A0Vn
HD 172594 172594 91677 18h 41m 42,46s −14° 33′ 51,3″ 6,40 −4,34 4592 F2/F3Ib/II
HD 174328 174328 92456 18h 50m 31,17s −13° 34′ 20,1″ 6,48 −2,03 1638 K1II/III
HD 171957 171957 91369 18h 38m 04,48s −14° 00′ 17,1″ 6,49 −0,15 694 B8II/III
HD 174005 174005 92296 18h 48m 39,49s −06° 00′ 15,8″ 6,49 0,45 527 A2
HD 169913 169913 90437 18h 27m 08,86s −08° 02′ 25,6″ 6,50 1,51 325 K0
HD 169454 V430 169454 90281 18h 25m 15,19s −13° 58′ 42,3″ 6,64 B1Ia
S Ασπίδος S 174325 92442 18h 50m 20,04s −07° 54′ 27,4″ 6,80 1260 C
V496 Ασπίδος V496 18h 43m 45,57s −07° 36′ 42,0″ 7,10
RZ Ασπίδος RZ 169753 90382 18h 26m 33,52s −09° 12′ 06,0″ 7,53 2260 B3Ib
HD 173219 V447 173219 91946 18h 44m 33,34s −07° 06′ 38,2″ 7,88 B1:V:npe
SS Ασπίδος SS 173058 91867 18h 43m 43,51s −07° 43′ 51,9″ 7,90 F8
EW Ασπίδος EW 171955 91342 18h 37m 51,11s −06° 47′ 48,5″ 7,96 1450 G5
V475 Ασπίδος V475 18h 49m 37,60s −09° 33′ 15,9″
RU Ασπίδος RU 172730 91697 18h 41m 56,38s −04° 06′ 38,4″ 8,84 801 G5
RY Ασπίδος RY 169515 90303 18h 25m 31,48s −12° 41′ 24,2″ 9,12 B1IIIpe
HD 173637 V455 173637 92128 18h 46m 38,08s −07° 55′ 55,1″ 9,29 B1IV
EV Ασπίδος EV 91239 18h 36m 39,60s −08° 11′ 05,4″ 9,90 G0II
RS Ασπίδος RS 92340 18h 49m 11,25s −10° 14′ 27,8″ 9,95 860 G0
AS 314 V452 91477 18h 39m 26,11s −13° 50′ 47,2″ 10,01 32600 A3:Ia
X Ασπίδος X 90791 18h 31m 19,75s −13° 06′ 29,5″ 10,07 1330 F5,..
V443 Ασπίδος V443 18h 49m 38,95s −06° 11′ 15,9″ 10,48
CM Ασπίδος CM 91738 18h 42m 26,82s −05° 20′ 27,0″ 10,93
TY Ασπίδος TY 91706 18h 42m 07,92s −04° 17′ 36,5″ 11,00 733 F8
V476 Ασπίδος V476 18h 32m 04,75s −06° 43′ 34,3″ 11,10
UY Ασπίδος UY 18h 27m 36,53s −12° 27′ 58,9″ 11,20 M4Ia
LS 5039 V479 18h 26m 15,06s −14° 50′ 54,3″ 11,23 O(f)N6,5V
V367 Ασπίδος V367 18h 33m 35,24s −10° 25′ 38,0″ 11,58 F5II
FR Ασπίδος FR 90115 18h 23m 22,79s −12° 40′ 51,8″ 11,60 M1:II
MWC 300 V431 90617 18h 29m 25,69s −06° 04′ 37,3″ 11,60 Bpe
BX Ασπίδος BX 18h 50m 09,24s −04° 22′ 05,2″ 11,70 F6
COROT-17 18h 34m 47s -06° 36′ 44″ 15,46 3001 G2V
4U 1850-087 18h 53m 04,89s −08° 42′ 19,7″ 21,00 22500
CRL 2136 18h 22m 26,59s −13° 30′ 15,7″
OH 17,7-2,0 V445 18h 30m 30,62s −14° 28′ 55,8″ K2/K3:II/III:
OH 26,5+0,6 V437 18h 37m 32,51s −05° 23′ 59,2″ M
PSR B1829-10 18h 32m 40,9s −10° 21′ 34″ n/a
PSR B1822-09 18h 25m 30,55s −09° 35′ 22,1″
PSR B1823-13 18h 26m 13,18s −13° 34′ 46,8″
PSR B1828-10 18h 30m 47,57s −10° 59′ 27,9″
PSR J1833-1034 18h 33m 33,57s −10° 34′ 07,5″
1E 1841-045 18h 41m 19,34s −04° 56′ 11,16″
EU Ασπίδος EU 18h 56m 13,12s −04° 12′ 32,3″
V368 Ασπίδος V368 18h 45m 43,53s −08° 33′ 00,9″
V373 Ασπίδος V373 18h 55m 26,71s −07° 43′ 05,5″
Ονομασία Μπάγιερ Μεταβλητός αστέρας Ντρέιπερ HIPPARCOS Ορθή αναφορά Απόκλιση Φαινόμενο μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Απόσταση

έτη φωτός

Φασματικός τύπος

ΠηγέςΕπεξεργασία

Λαμπρότεροι αστέρες ανά αστερισμό
Αετός (150) Αλτάιρ Διαβήτης (49) Άλφα Διαβήτη Ιχθύες (175) Ήτα Ιχθύων Λυγξ (135) Άλφα Λυγκός Οκρίβας (62) Άλφα Οκρίβαντος Τηλεσκόπιον (72) Άλφα Τηλεσκοπίου
Αιγόκερως (104) Ντενέμπ Αλτζέντι Δίδυμοι (182) Πολυδεύκης Καμηλοπάρδαλις (163) Βήτα Καμ. Λύκος (147) Άλφα Λύκου Οκτάς (77) Νι Οκτάντος Τοξότης (226) Έψιλον Τοξότη
Αλώπηξ (123) Άλφα Αλώπεκος Δίκτυον (34) Άλφα Δικτύου Κάμινος (74) Άλφα Καμίνου Λύρα (163) Βέγας Οφιούχος (201) Ρας Αλχάγκ Τουκάνα (67) Άλφα Τουκάνας
Ανδρομέδα (179) Αλφεράτζ Δοράς (82) Άλφα Δοράδος Καρκίνος (183) Βήτα Καρκίνου Μεγάλη Άρκτος (247) Άλιοθ Όφις (134) Ουνουκαλχάι Τράπεζα (39) Άλφα Τραπέζης
Αντλία (53) Άλφα Αντλίας Δράκων (242) Ελτανίν Κασσιόπη (315) Γάμμα Κασσιόπης Μέγας Κύων (171) Σείριος Παρθένος (209) Στάχυς Τρίγωνον (42) Βήτα Τριγώνου
Ασπίς (71) Άλφα Ασπίδος Εξάς (63) Άλφα Εξάντος Κένταυρος (315) Άλφα Κενταύρου Μικρά Άρκτος (59) Β. πολικός αστέρας Περιστερά (76) Άλφα Περιστεράς Τρόπις (313) Κάνωπος
Βέλος (50) Γάμμα Βέλους Ζυγός (117) Ζουμπενεσαμάλι Κήτος (229) Βήτα Κήτους Μικρός Κύων (57) Προκύων Περσεύς (173) Άλφα Περσέως Ύδρα (269) Άλφα Ύδρας
Βόρειος Στέφανος (55) Αλφέκκα Ηνίοχος (181) Αίγα Κηφεύς (224) Άλφα Κηφέως Μικρός Λέων (54) 46 Μικρού Λέοντος Πήγασος (198) Έψιλον Πηγάσου Ύδρος (45) Βήτα Ύδρου
Βοώτης (164) Αρκτούρος Ηρακλής (285) Βήτα Ηρακλέους Κόμη Βερενίκης (106) Β.Κ. Βερενίκης Μικροσκόπιον (59) Γάμμα Μικροσκοπίου Πρύμνα (255) Ναός Υδροχόος (201) Βήτα Υδροχόου
Βωμός (101) Βήτα Βωμού Ηριδανός (222) Αχερνάρ Κόραξ (39) Γάμμα Κόρακος Μονόκερως (223) Άλφα Μονόκερω Πτηνόν (47) Άλφα Πτηνού Φοίνιξ (92) Άλφα Φοίνικος
Γερανός (73) Αλ Ναΐρ Θηρευτικοί Κύνες (86) Καρδία Καρόλου Κρατήρ (51) Δέλτα Κρατήρος Μυία (84) Άλφα Μυίας Πυξίς (53) Άλφα Πυξίδος Χαμαιλέων (45) Άλφα Χαμαιλέοντος
Γλύπτης (77) Άλφα Γλύπτου Ινδός (55) Άλφα Ινδού Κριός (114) Άλφα Κριού Νότιον Τρίγωνον (47) Άλφα Νοτίου Τρ. Σαύρα (105) Άλφα Σαύρας Ωρίων (303) Ρίγκελ
Γλυφείον (21) Άλφα Γλυφείου Ιππάριον (25) Άλφα Ιππαρίου Κύκνος (373) Ντενέμπ Νότιος Ιχθύς (55) Φομαλώ Σκορπιός (274) Αντάρης Ωρολόγιον (37) Άλφα Ωρολογίου
Γνώμων (69) Γ2 Γνώμονος Ιπτάμενος Ιχθύς (37) Γ2 Ιπτ. Ιχθύος Λαγώος (89) Αρνέμπ Νότιος Σταυρός (67) Β. Στ. του Νότου Ταύρος (245) Αλντεμπαράν
Δελφίν (64) Βήτα Δελφίνου Ιστία (260) Γ2 Ιστίων Λέων (151) Βασιλίσκος Νότιος Στέφανος (59) Βήτα Ν. Στεφάνου Ταώς (103) Άλφα Ταώ
Γκρι κελί = Αστερισμός με σύνδεσμο προς τον κατάλογο των αστέρων του, και το σύνολο των αστέρων του καταλόγου σε παρένθεση
Λευκό κελί = Λαμπρότερος αστέρας του αστερισμού