Κατάλογος αστέρων της Μυίας

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Ο παρών κατάλογος αστέρων της Μυίας παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό Μυία κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Ονομασία Μπάγιερ

Β


Μεταβλητός αστέρας

Var

Ντρέιπερ

HD

HIPPARCOS

HIP

Ορθή αναφορά

AR

Απόκλιση

DEC

Φαινόμενο μέγεθος

m

Απόλυτο μέγεθος

M

Απόσταση

σε έτη φωτός

Τύπος αστέρα
Άλφα Μυίας α 109668 61585 12h 37m 11,08s −69° 08′ 07,9″ 2,69 −2,17 306 B2IV-V
Βήτα Μυίας β 110879 62322 12h 46m 16,87s −68° 06′ 29,1″ 3,04 −1,86 311 B2V + B3V
Δέλτα Μυίας δ 112985 63613 13h 02m 15,78s −71° 32′ 55,7″ 3,61 1,39 90,8 K2III
Λάμδα Μυίας λ 102249 57363 11h 45m 36,57s −66° 43′ 43,8″ 3,68 0,66 128 A7III
Γάμμα Μυίας γ 109026 61199 12h 32m 28,11s −72° 07′ 58,7″ 3,84 −1,14 324 B5V
Έψιλον Μυίας ε 106849 59929 12h 17m 34,64s −67° 57′ 38,4″ 4,06 −0,77 302 M5III
Μι Μυίας μ 102584 57581 11h 48m 14,49s −66° 48′ 53,5″ 4,75 −0,86 432 K4III
Ήτα Μυίας η 114911 64661 13h 15m 15,00s −67° 53′ 40,4″ 4,79 −0,68 405 B8V
HD 115211 115211 64820 13h 17m 13,03s −66° 47′ 00,3″ 4,86 −2,94 1185 K2Ib/II
HD 103079 103079 57851 11h 51m 51,27s −65° 12′ 21,2″ 4,89 −0,19 338 B4V
HD 102839 102839 57696 11h 49m 56,63s −70° 13′ 32,8″ 4,98 −3,27 1455 G5Ib
GT Μυίας GT 101379 56862 11h 39m 29,63s −65° 23′ 51,9″ 5,01 −1,17 561 G2III + A
Γιώτα 1 Μυίας ι1 116244 65468 13h 25m 07,36s −74° 53′ 15,0″ 5,04 0,85 225 K0III
HD 99104 99104 55597 11h 23m 21,43s −64° 57′ 17,0″ 5,09 −0,73 475 B5V
Ζήτα 2 Μυίας ζ2 107566 60320 12h 22m 07,39s −67° 31′ 19,5″ 5,15 0,09 336 Am
Λάμδα Χαμαιλέοντος (λ) 105340 59151 12h 07m 50,09s −75° 22′ 01,4″ 5,17 −0,47 438 K2II/III
HD 104878 104878 58884 12h 04m 38,95s −68° 19′ 44,0″ 5,34 0,25 339 A0V
Θήτα Μυίας θ 113904 64094 13h 08m 07,16s −65° 18′ 21,7″ 5,44 −12,17 ~7000 WC6 + O9,5I
HD 99264 99264 55657 11h 24m 11,18s −72° 15′ 23,8″ 5,55 −1,61 883 B2IV-V
HD 111315 111315 62608 12h 49m 44,95s −71° 59′ 10,5″ 5,55 −0,49 526 G8Ib/II
HD 116458 116458 65522 13h 25m 50,40s −70° 37′ 38,1″ 5,65 −0,12 464 Ap
Ζήτα 1 Μυίας ζ1 107567 60329 12h 22m 12,03s −68° 18′ 25,9″ 5,73 0,31 396 K0III
HD 108970 108970 61181 12h 32m 09,90s −73° 00′ 03,8″ 5,88 0,78 341 K1III
HD 100382 100382 56287 11h 32m 20,00s −66° 57′ 42,6″ 5,89 1,09 298 K1IIICN...
HD 104600 104600 58720 12h 02m 37,76s −69° 11′ 32,2″ 5,89 1,01 308 B9V
HD 114570 114570 64466 13h 12m 48,77s −66° 13′ 36,4″ 5,91 1,20 285 A0V(n)
HD 114371 114371 64390 13h 11m 51,38s −69° 56′ 31,3″ 5,92 2,70 144 F3IV/V
HD 112219 112219 63165 12h 56m 31,72s −72° 11′ 06,7″ 5,93 −0,72 698 G8III
LS Μυίας LS 113120 63688 13h 03m 05,36s −71° 28′ 32,6″ 5,93 −2,49 1575 B1,5IIIne
HD 101162 101162 56727 11h 37m 48,51s −67° 37′ 13,3″ 5,94 0,80 348 K0III
HD 105151 105151 59050 12h 06m 23,08s −65° 42′ 33,9″ 5,95 −0,25 566 G8/K0III
HD 115439 115439 64994 13h 19m 18,99s −72° 02′ 07,7″ 6,04 0,37 445 K3III
S Μυίας S 106111 59551 12h 12m 47,03s −70° 09′ 06,4″ 6,05 −2,44 1630 F6Ib
HD 106797 106797 59898 12h 17m 06,36s −65° 41′ 34,6″ 6,06 1,00 335 A0V
HD 115149 115149 64790 13h 16m 45,05s −65° 08′ 17,3″ 6,06 3,11 127 F5V
HD 115967 115967 65289 13h 22m 52,62s −72° 08′ 48,0″ 6,06 −0,74 746 B6V
HD 99872 99872 55979 11h 28m 18,46s −72° 28′ 26,3″ 6,09 −0,74 758 B3V
HD 117025 117025 65783 13h 29m 07,98s −64° 40′ 32,8″ 6,09 1,36 288 A2m
BO Μυίας BO 109372 61404 12h 34m 54,46s −67° 45′ 24,8″ 6,11 −1,33 1003 M6II/III
HD 118344 118344 66574 13h 38m 45,83s −70° 26′ 41,1″ 6,11 0,47 438 K3III
HD 110716 110716 62212 12h 45m 02,07s −68° 49′ 50,7″ 6,16 −2,71 1940 F6Ia
HD 116890 EZ 116890 65755 13h 28m 46,82s −69° 37′ 37,6″ 6,17 −0,48 698 B8V
HD 107301 107301 60183 12h 20m 28,28s −65° 50′ 33,5″ 6,20 1,22 323 B9V
HD 106676 106676 59851 12h 16m 23,87s −72° 36′ 52,1″ 6,21 1,16 333 A0V
KY Μυίας KY 109867 61703 12h 38m 52,37s −67° 11′ 35,0″ 6,22 B1Ia
HD 105138 105138 59046 12h 06m 19,93s −68° 39′ 05,0″ 6,23 −2,58 1884 G3Ib
HD 98672 98672 55308 11h 19m 36,58s −75° 08′ 32,8″ 6,26 0,20 532 B9,5/A0V
FH Μυίας FH 110020 61796 12h 39m 55,90s −66° 30′ 40,0″ 6,26 1,09 353 B8V
HD 108054 108054 60601 12h 25m 17,62s −65° 46′ 10,6″ 6,29 2,89 156 G8/K0IV
HD 105071 105071 59003 12h 05m 53,63s −65° 32′ 48,8″ 6,30 B8Ia-Iab
R Μυίας R 110311 61981 12h 42m 05,03s −69° 24′ 27,2″ 6,31 −2,55 1929 F7Ib
HD 113919 113919 64117 13h 08m 27,84s −67° 47′ 48,3″ 6,34 −1,09 1000 M1III
HD 107773 107773 60417 12h 23m 15,04s −67° 37′ 55,8″ 6,36 2,83 166 K0IV-V
HD 117651 117651 66152 13h 33m 35,92s −65° 37′ 57,4″ 6,36 1,21 349 A0V
HD 114912 114912 64682 13h 15m 25,77s −69° 40′ 45,1″ 6,37 1,51 306 K2/K3III
HD 103482 103482 58085 11h 54m 44,62s −66° 22′ 33,7″ 6,38 3,20 141 F2IV
HD 98695 98695 55350 11h 20m 04,16s −71° 59′ 39,6″ 6,41 −0,42 758 B4V
HD 104570 104570 58706 12h 02m 28,59s −71° 29′ 20,4″ 6,41 0,86 421 K1III
HD 104752 104752 58810 12h 03m 44,54s −74° 12′ 50,7″ 6,44 −0,81 921 G6III
HD 98671 98671 55332 11h 19m 50,84s −72° 57′ 29,8″ 6,46 0,59 486 A0V
HD 109857 109857 61738 12h 39m 14,64s −75° 22′ 14,1″ 6,46 −0,40 769 B8Vn
HD 101805 101805 57092 11h 42m 14,82s −75° 13′ 38,3″ 6,48 3,80 112 G1V
HD 105822 105822 59389 12h 11m 01,22s −68° 15′ 39,4″ 6,48 −0,82 939 K0/K1III
Γιώτα 2 Μυίας ι2 116579 65628 13h 27m 18,58s −74° 41′ 30,2″ 6,62 0,71 495 B9V
HD 100546 100546 56379 11h 33m 25,44s -70° 11′ 41,2″ 6,70 337 B9Vne
HD 112410 112410 63242 12h 57m 32,0s -65° 38′ 47″ 6,86 440 G8III
GQ Μυίας GQ 11h 52m 02,35s −67° 12′ 20,2″ 7,2
HD 105056 GS 105056 58998 12h 05m 49,88s −69° 34′ 23,0″ 7,34 16000 O9,5Ia
HD 111232 111232 62534 12h 48m 51,75s −68° 25′ 30,5″ 7,61 5,31 94 G8V
TU Μυίας TU 100213 56196 11h 31m 10,92s −65° 44′ 32,1″ 8,41 15000 O7,5V + O9,5V
RT Μυίας RT 310831 57260 11h 44m 32,88s −67° 18′ 18,9″ 8,57 3500 F8
T Μυίας T 115673 65116 13h 21m 13,85s −74° 26′ 31,0″ 8,60 2040 C+
KZ Μυίας KZ 109885 61751 12h 39m 19,16s −71° 37′ 18,5″ 9,09 11000 B2III
HD 108341 108341 60788 12h 27m 31,0s -71° 25′ 23″ 9,36 161 K2V
UU Μυίας UU 103137 57884 11h 52m 17,72s −65° 24′ 15,1″ 9,54 1490 F8:p
SY Μυίας SY 100336 11h 32m 10,01s −65° 25′ 11,6″ 10,20 2770 Mpe
MP Μυίας MP 13h 22m 07,55s −69° 38′ 12,2″ 10,39 K1Ve
Y Μυίας Y 63911 13h 05m 48,20s −65° 30′ 46,6″ 10,50 698 Fp
TV Μυίας TV 310730 11h 39m 50,76s −64° 48′ 59,3″ 10,75 755 F2
LP 145-141 57367 11h 45m 42,92s −64° 70′ 29,5″ 11,51 15,106 DQ6
GRS 1124-683 GU 11h 26m 26,60s −68° 40′ 32,3″ 13,3 K3V-K7V
2S 1254-690 GR 12h 57m 30,15s −69° 17′ 19,0″ 19,1
PSR J1141-6545 11h 41m 07,02s −65° 45′ 19,1″ 25,08
KN Μυίας KN 117622 13h 33m 32,86s −65° 58′ 27,1″ 1780 WC2/WO1
Ονομασία Μπάγιερ Μεταβλητός αστέρας Ντρέιπερ HIPPARCOS Ορθή αναφορά Απόκλιση Φαινόμενο μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Απόσταση

έτη φωτός

Φασματικός τύπος

ΠηγέςΕπεξεργασία

Λαμπρότεροι αστέρες ανά αστερισμό
Αετός (150) Αλτάιρ Διαβήτης (49) Άλφα Διαβήτη Ιχθύες (175) Ήτα Ιχθύων Λυγξ (135) Άλφα Λυγκός Οκρίβας (62) Άλφα Οκρίβαντος Τηλεσκόπιον (72) Άλφα Τηλεσκοπίου
Αιγόκερως (104) Ντενέμπ Αλτζέντι Δίδυμοι (182) Πολυδεύκης Καμηλοπάρδαλις (163) Βήτα Καμ. Λύκος (147) Άλφα Λύκου Οκτάς (77) Νι Οκτάντος Τοξότης (226) Έψιλον Τοξότη
Αλώπηξ (123) Άλφα Αλώπεκος Δίκτυον (34) Άλφα Δικτύου Κάμινος (74) Άλφα Καμίνου Λύρα (163) Βέγας Οφιούχος (201) Ρας Αλχάγκ Τουκάνα (67) Άλφα Τουκάνας
Ανδρομέδα (179) Αλφεράτζ Δοράς (82) Άλφα Δοράδος Καρκίνος (183) Βήτα Καρκίνου Μεγάλη Άρκτος (247) Άλιοθ Όφις (134) Ουνουκαλχάι Τράπεζα (39) Άλφα Τραπέζης
Αντλία (53) Άλφα Αντλίας Δράκων (242) Ελτανίν Κασσιόπη (315) Γάμμα Κασσιόπης Μέγας Κύων (171) Σείριος Παρθένος (209) Στάχυς Τρίγωνον (42) Βήτα Τριγώνου
Ασπίς (71) Άλφα Ασπίδος Εξάς (63) Άλφα Εξάντος Κένταυρος (315) Άλφα Κενταύρου Μικρά Άρκτος (59) Β. πολικός αστέρας Περιστερά (76) Άλφα Περιστεράς Τρόπις (313) Κάνωπος
Βέλος (50) Γάμμα Βέλους Ζυγός (117) Ζουμπενεσαμάλι Κήτος (229) Βήτα Κήτους Μικρός Κύων (57) Προκύων Περσεύς (173) Άλφα Περσέως Ύδρα (269) Άλφα Ύδρας
Βόρειος Στέφανος (55) Αλφέκκα Ηνίοχος (181) Αίγα Κηφεύς (224) Άλφα Κηφέως Μικρός Λέων (54) 46 Μικρού Λέοντος Πήγασος (198) Έψιλον Πηγάσου Ύδρος (45) Βήτα Ύδρου
Βοώτης (164) Αρκτούρος Ηρακλής (285) Βήτα Ηρακλέους Κόμη Βερενίκης (106) Β.Κ. Βερενίκης Μικροσκόπιον (59) Γάμμα Μικροσκοπίου Πρύμνα (255) Ναός Υδροχόος (201) Βήτα Υδροχόου
Βωμός (101) Βήτα Βωμού Ηριδανός (222) Αχερνάρ Κόραξ (39) Γάμμα Κόρακος Μονόκερως (223) Άλφα Μονόκερω Πτηνόν (47) Άλφα Πτηνού Φοίνιξ (92) Άλφα Φοίνικος
Γερανός (73) Αλ Ναΐρ Θηρευτικοί Κύνες (86) Καρδία Καρόλου Κρατήρ (51) Δέλτα Κρατήρος Μυία (84) Άλφα Μυίας Πυξίς (53) Άλφα Πυξίδος Χαμαιλέων (45) Άλφα Χαμαιλέοντος
Γλύπτης (77) Άλφα Γλύπτου Ινδός (55) Άλφα Ινδού Κριός (114) Άλφα Κριού Νότιον Τρίγωνον (47) Άλφα Νοτίου Τρ. Σαύρα (105) Άλφα Σαύρας Ωρίων (303) Ρίγκελ
Γλυφείον (21) Άλφα Γλυφείου Ιππάριον (25) Άλφα Ιππαρίου Κύκνος (373) Ντενέμπ Νότιος Ιχθύς (55) Φομαλώ Σκορπιός (274) Αντάρης Ωρολόγιον (37) Άλφα Ωρολογίου
Γνώμων (69) Γ2 Γνώμονος Ιπτάμενος Ιχθύς (37) Γ2 Ιπτ. Ιχθύος Λαγώος (89) Αρνέμπ Νότιος Σταυρός (67) Β. Στ. του Νότου Ταύρος (245) Αλντεμπαράν
Δελφίν (64) Βήτα Δελφίνου Ιστία (260) Γ2 Ιστίων Λέων (151) Βασιλίσκος Νότιος Στέφανος (59) Βήτα Ν. Στεφάνου Ταώς (103) Άλφα Ταώ
Γκρι κελί = Αστερισμός με σύνδεσμο προς τον κατάλογο των αστέρων του, και το σύνολο των αστέρων του καταλόγου σε παρένθεση
Λευκό κελί = Λαμπρότερος αστέρας του αστερισμού