Κατάλογος αστέρων του Βορείου Στεφάνου

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Ο παρών κατάλογος αστέρων του Βορείου Στεφάνου παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό Βόρειο Στέφανο κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Ονομασία Μπάγιερ

Β

Φλάμστηντ

F

Μεταβλητός αστέρας

Var

Ντρέιπερ

HD

HIPPARCOS

HIP

Ορθή αναφορά

AR

Απόκλιση

DEC

Φαινόμενο μέγεθος

m

Απόλυτο μέγεθος

M

Απόσταση

σε έτη φωτός

Τύπος αστέρα
Άλφα Βορείου Στεφάνου α 5 139006 76267 15h 34m 41,19s +26° 42′ 53,7″ 2,22 0,42 75 A0V
Βήτα Βορείου Στεφάνου β 3 137909 75695 15h 27m 49,85s +29° 06′ 19,8″ 3,66 0,94 114 F0p
Γάμμα Βορείου Στεφάνου γ 8 140436 76952 15h 42m 44,64s +26° 17′ 43,9″ 3,81 0,57 145 A1Vs
Θήτα Βορείου Στεφάνου θ 4 138749 76127 15h 32m 55,80s +31° 21′ 33,0″ 4,14 −0,76 311 B6Vnn
Έψιλον Βορείου Στεφάνου ε 13 143107 78159 15h 57m 35,30s +26° 52′ 40,9″ 4,14 −0,10 230 K3III
Δέλτα Βορείου Στεφάνου δ 10 141714 77512 15h 49m 35,70s +26° 04′ 06,8″ 4,59 1,06 165 G5III-IV
Ζήτα Βορείου Στεφάνου ζ 7 139891 76669 15h 39m 22,68s +36° 38′ 09,0″ 4,64 −1,17 473 B7V+...
Ταυ Βορείου Στεφάνου τ 16 145328 79119 16h 08m 58,33s +36° 29′ 24,4″ 4,73 2,03 113 K0III-IV
Κάππα Βορείου Στεφάνου κ 11 142091 77655 15h 51m 13,94s +35° 39′ 29,6″ 4,79 2,32 101 K0III-IV
Ξι Βορείου Στεφάνου ξ 19 147677 80181 16h 22m 05,89s +30° 53′ 30,2″ 4,86 1,11 184 K0III
Γιώτα Βορείου Στεφάνου ι 14 143807 78493 16h 01m 26,59s +29° 51′ 03,9″ 4,98 −0,18 351 A0p...
Ήτα Βορείου Στεφάνου A η 2 137107 75312 15h 23m 12,23s +30° 17′ 17,7″ 4,99 3,64 61 G2V
Μι Βορείου Στεφάνου μ 6 139153 76307 15h 35m 14,90s +39° 00′ 36,2″ 5,14 −1,08 571 M2III
Νι 1 Βορείου Στεφάνου ν1 20 147749 80197 16h 22m 21,42s +33° 47′ 56,9″ 5,20 −0,96 555 M2III
Ρο Βορείου Στεφάνου ρ 15 143761 78459 16h 01m 02,80s +33° 18′ 19,4″ 5,39 4,18 57 G2V
Νι 2 Βορείου Στεφάνου ν2 21 147767 80214 16h 22m 29,22s +33° 42′ 12,1″ 5,40 −0,72 545 K5III
Λάμδα Βορείου Στεφάνου λ 12 142908 78012 15h 55m 47,57s +37° 56′ 48,3″ 5,43 2,34 135 F0IV
Όμικρον Βορείου Στεφάνου ο 1 136512 75049 15h 20m 08,64s +29° 36′ 58,7″ 5,51 0,89 274 K0III
Σίγμα 2 Βορείου Στεφάνου A σ2 17 TZ 146361 79607 16h 14m 41,04s +33° 51′ 31,8″ 5,56 3,78 71 F8V
Πι Βορείου Στεφάνου π 9 140716 77048 15h 43m 59,32s +32° 30′ 57,0″ 5,57 1,16 249 G9III:
HD 143435 143435 78276 15h 58m 57,70s +36° 38′ 37,3″ 5,61 −1,59 898 K5III
HD 145849 145849 79358 16h 11m 48,06s +36° 25′ 30,6″ 5,62 −0,74 610 K3III SB
HD 144208 144208 78649 16h 03m 19,36s +36° 37′ 54,6″ 5,79 −0,84 691 A2V+...
Ύψιλον Βορείου Στεφάνου υ 18 146738 79757 16h 16m 44,77s +29° 09′ 01,1″ 5,80 −1,22 825 A3V
R Βορείου Στεφάνου R 141527 77442 15h 48m 34,42s +28° 09′ 24,4″ 5,89 −5,45 6037 C0,0 (F8pe)
Ήτα Βορείου Στεφάνου B η 2 137108 15h 23m 12,30s +30° 17′ 16,0″ 6,08
HD 139761 139761 76617 15h 38m 48,86s +34° 40′ 30,3″ 6,12 0,37 460 K0
HD 146537 146537 79686 16h 15m 47,34s +27° 25′ 19,8″ 6,14 0,48 442 K2
HD 139284 139284 76366 15h 35m 49,19s +38° 22′ 26,2″ 6,30 −0,31 683 K2
HD 145802 145802 79350 16h 11m 39,60s +33° 20′ 33,8″ 6,30 0,31 515 K2III
HD 136403 136403 75000 15h 19m 30,07s +32° 30′ 53,6″ 6,33 1,67 278 A2m
HD 138525 138525 76006 15h 31m 22,31s +36° 37′ 00,0″ 6,39 2,19 225 F6III
HD 145957 145957 79385 16h 12m 06,55s +39° 03′ 20,1″ 6,39 −0,73 867 K0
HD 141456 141456 77397 15h 48m 01,79s +31° 44′ 08,6″ 6,41 −0,60 823 K5
23 Ηρακλέους (23) 147835 80247 16h 22m 56,48s +32° 19′ 58,9″ 6,41 0,42 515 A4Vn
HD 138341 138341 75919 15h 30m 22,78s +31° 17′ 09,5″ 6,45 0,70 460 A4IV
HD 139389 139389 76456 15h 36m 53,37s +29° 59′ 28,8″ 6,46 3,68 117 F5V:
HD 145976 145976 79441 16h 12m 45,43s +26° 40′ 14,4″ 6,48 2,16 238 F3V
HD 145457 145457 79219 16h 10m 03,91s +26° 44′ 33,9″ 6,57 1,06 411 K0III
Σίγμα Βορείου Στεφάνου B σ1 17 146362 16h 14m 40,80s +33° 51′ 30,0″ 6,66
S Βορείου Στεφάνου S 136753 75143 15h 21m 23,80s +31° 22′ 02,0″ 7,15 1762 M6,5-8e
RS Βορείου Στεφάνου RS 143347 78235 15h 58m 30,76s +36° 01′ 19,7″ 7,44 1070 M7
ADS 9731 139691 76563 15h 38m 12,91s +38° 16′ 48,6″ 7,80 349 F5+F5
V Βορείου Στεφάνου V 141826 77501 15h 49m 31,31s +39° 34′ 17,91″ 7,83 8800 C6,2e
U Βορείου Στεφάνου U 136175 74881 15h 18m 11,35s +31° 38′ 49,4″ 7,83 811 B6V+F8III-IV
HD 140913 140913 77152 15h 43m 07,45s +28° 28′ 11,8″ 8,07 143,1 G0V
RR Βορείου Στεφάνου RR 140297 76844 15h 41m 26,23s +38° 33′ 26,6″ 8,20 1110 M3
YY Βορείου Στεφάνου YY 141990 77598 15h 50m 32,43s +37° 50′ 07,6″ 8,69 301 F8V
RT Βορείου Στεφάνου RT 139588 76551 15h 38m 03,03s +29° 29′ 13,9″ 10,22 G0
RW Βορείου Στεφάνου RW 139815 76658 15h 39m 15,23s +29° 37′ 19,6″ 10,22 679 A8Vv
TW Βορείου Στεφάνου TW 16h 06m 50,70s +27° 16′ 34,6″ 10,49 F8
T Βορείου Στεφάνου T 143454 78322 15h 59m 30,16s +25° 55′ 12,6″ 10,6 3500 M3III+p
BD +33 2642 77716 15h 51m 59,89s +32° 56′ 54,3″ 10,73 33000 B2IVp
XO-1 16h 02m 11,84s +28° 10′ 10,43″ 11,30 652
UW Βορείου Στεφάνου UW 16h 05m 45,87s +25° 51′ 45,17″ 19,7
Ονομασία Μπάγιερ Φλάμστηντ Μεταβλητός αστέρας Ντρέιπερ HIPPARCOS Ορθή αναφορά Απόκλιση Φαινόμενο μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Απόσταση

έτη φωτός

Φασματικός τύπος

ΠηγέςΕπεξεργασία

Λαμπρότεροι αστέρες ανά αστερισμό
Αετός (150) Αλτάιρ Διαβήτης (49) Άλφα Διαβήτη Ιχθύες (175) Ήτα Ιχθύων Λυγξ (135) Άλφα Λυγκός Οκρίβας (62) Άλφα Οκρίβαντος Τηλεσκόπιον (72) Άλφα Τηλεσκοπίου
Αιγόκερως (104) Ντενέμπ Αλτζέντι Δίδυμοι (182) Πολυδεύκης Καμηλοπάρδαλις (163) Βήτα Καμ. Λύκος (147) Άλφα Λύκου Οκτάς (77) Νι Οκτάντος Τοξότης (226) Έψιλον Τοξότη
Αλώπηξ (123) Άλφα Αλώπεκος Δίκτυον (34) Άλφα Δικτύου Κάμινος (74) Άλφα Καμίνου Λύρα (163) Βέγας Οφιούχος (201) Ρας Αλχάγκ Τουκάνα (67) Άλφα Τουκάνας
Ανδρομέδα (179) Αλφεράτζ Δοράς (82) Άλφα Δοράδος Καρκίνος (183) Βήτα Καρκίνου Μεγάλη Άρκτος (247) Άλιοθ Όφις (134) Ουνουκαλχάι Τράπεζα (39) Άλφα Τραπέζης
Αντλία (53) Άλφα Αντλίας Δράκων (242) Ελτανίν Κασσιόπη (315) Γάμμα Κασσιόπης Μέγας Κύων (171) Σείριος Παρθένος (209) Στάχυς Τρίγωνον (42) Βήτα Τριγώνου
Ασπίς (71) Άλφα Ασπίδος Εξάς (63) Άλφα Εξάντος Κένταυρος (315) Άλφα Κενταύρου Μικρά Άρκτος (59) Β. πολικός αστέρας Περιστερά (76) Άλφα Περιστεράς Τρόπις (313) Κάνωπος
Βέλος (50) Γάμμα Βέλους Ζυγός (117) Ζουμπενεσαμάλι Κήτος (229) Βήτα Κήτους Μικρός Κύων (57) Προκύων Περσεύς (173) Άλφα Περσέως Ύδρα (269) Άλφα Ύδρας
Βόρειος Στέφανος (55) Αλφέκκα Ηνίοχος (181) Αίγα Κηφεύς (224) Άλφα Κηφέως Μικρός Λέων (54) 46 Μικρού Λέοντος Πήγασος (198) Έψιλον Πηγάσου Ύδρος (45) Βήτα Ύδρου
Βοώτης (164) Αρκτούρος Ηρακλής (285) Βήτα Ηρακλέους Κόμη Βερενίκης (106) Β.Κ. Βερενίκης Μικροσκόπιον (59) Γάμμα Μικροσκοπίου Πρύμνα (255) Ναός Υδροχόος (201) Βήτα Υδροχόου
Βωμός (101) Βήτα Βωμού Ηριδανός (222) Αχερνάρ Κόραξ (39) Γάμμα Κόρακος Μονόκερως (223) Άλφα Μονόκερω Πτηνόν (47) Άλφα Πτηνού Φοίνιξ (92) Άλφα Φοίνικος
Γερανός (73) Αλ Ναΐρ Θηρευτικοί Κύνες (86) Καρδία Καρόλου Κρατήρ (51) Δέλτα Κρατήρος Μυία (84) Άλφα Μυίας Πυξίς (53) Άλφα Πυξίδος Χαμαιλέων (45) Άλφα Χαμαιλέοντος
Γλύπτης (77) Άλφα Γλύπτου Ινδός (55) Άλφα Ινδού Κριός (114) Άλφα Κριού Νότιον Τρίγωνον (47) Άλφα Νοτίου Τρ. Σαύρα (105) Άλφα Σαύρας Ωρίων (303) Ρίγκελ
Γλυφείον (21) Άλφα Γλυφείου Ιππάριον (25) Άλφα Ιππαρίου Κύκνος (373) Ντενέμπ Νότιος Ιχθύς (55) Φομαλώ Σκορπιός (274) Αντάρης Ωρολόγιον (37) Άλφα Ωρολογίου
Γνώμων (69) Γ2 Γνώμονος Ιπτάμενος Ιχθύς (37) Γ2 Ιπτ. Ιχθύος Λαγώος (89) Αρνέμπ Νότιος Σταυρός (67) Β. Στ. του Νότου Ταύρος (245) Αλντεμπαράν
Δελφίν (64) Βήτα Δελφίνου Ιστία (260) Γ2 Ιστίων Λέων (151) Βασιλίσκος Νότιος Στέφανος (59) Βήτα Ν. Στεφάνου Ταώς (103) Άλφα Ταώ
Γκρι κελί = Αστερισμός με σύνδεσμο προς τον κατάλογο των αστέρων του, και το σύνολο των αστέρων του καταλόγου σε παρένθεση
Λευκό κελί = Λαμπρότερος αστέρας του αστερισμού