Κατάλογος αστέρων του Γερανού

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Ο παρών κατάλογος αστέρων του Γερανού παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό Γερανό κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Ονομασία Μπάγιερ

Β


Μεταβλητός αστέρας

Var

Ντρέιπερ

HD

HIPPARCOS

HIP

Ορθή αναφορά

AR

Απόκλιση

DEC

Φαινόμενο μέγεθος

m

Απόλυτο μέγεθος

M

Απόσταση

σε έτη φωτός

Τύπος αστέρα
Άλφα Γερανού α 209952 109268 22h 08m 13,88s −46° 57′ 38,2″ 1,73 −0,73 101 B7IV
Βήτα Γερανού β 214952 112122 22h 42m 39,93s −46° 53′ 04,4″ 2,07 −1,52 170 M5III
Γάμμα Γερανού γ 207971 108085 21h 53m 55,65s −37° 21′ 53,4″ 3,00 −0,97 203 B8III
Έψιλον Γερανού ε 215789 112623 22h 48m 33,20s −51° 19′ 00,1″ 3,49 0,49 130 A3V
Γιώτα Γερανού ι 218670 114421 23h 10m 21,43s −45° 14′ 47,9″ 3,88 0,11 185 K0III SB
Δέλτα 1 Γερανού δ1 213009 110997 22h 29m 16,15s −43° 29′ 44,0″ 3,97 −0,82 296 G6/G8III
Ζήτα Γερανού ζ 217364 113638 23h 00m 52,87s −52° 45′ 14,8″ 4,11 1,42 112 G8III
Δέλτα 2 Γερανού δ2 213080 111043 22h 29m 45,45s −43° 44′ 57,2″ 4,12 −0,87 325 M4,5IIIa
Θήτα Γερανού θ 218227 114131 23h 06m 52,77s −43° 31′ 13,2″ 4,28 1,23 133 F5me...
Λάμδα Γερανού λ 209688 109111 22h 06m 06,90s −39° 32′ 35,0″ 4,47 0,07 247 M0III
Μι 1 Γερανού μ1 211088 109908 22h 15m 36,88s −41° 20′ 48,3″ 4,79 0,26 262 G8III+...
Ρο Γερανού ρ 215104 112203 22h 43m 29,97s −41° 24′ 50,8″ 4,84 0,68 222 K0III
Ήτα Γερανού η 215369 112374 22h 45m 37,85s −53° 30′ 00,6″ 4,84 −0,57 394 K2IIICNIV
Μι 2 Γερανού μ2 211202 109973 22h 16m 26,57s −41° 37′ 37,9″ 5,11 0,78 240 G8III
Ξι Γερανού ξ 204783 106327 21h 32m 05,86s −41° 10′ 45,6″ 5,29 −0,06 383 K0III
HD 211415 211415 110109 22h 18m 15,18s −53° 37′ 31,9″ 5,36 4,69 44 G1V
Κάππα Γερανού κ 217902 113957 23h 04m 39,57s −53° 57′ 52,7″ 5,37 −0,02 390 K5III
HD 216149 216149 112832 22h 51m 02,15s −39° 09′ 24,5″ 5,43 −2,22 1105 K3III
HD 208321 208321 108294 21h 56m 22,79s −37° 15′ 13,1″ 5,45 0,52 315 A3V
Νι Γερανού ν 212953 110936 22h 28m 39,18s −39° 07′ 53,0″ 5,47 0,94 262 G8III
HD 208737 208737 108543 21h 59m 17,88s −38° 23′ 42,3″ 5,50 0,09 393 K1II/III
HD 215405 215405 112381 22h 45m 40,81s −46° 32′ 50,3″ 5,52 −1,02 664 K3III
Όμικρον Γερανού ο 220729 115713 23h 26m 36,54s −52° 43′ 18,9″ 5,53 3,01 104 F4V
Φι Γερανού φ 219693 115054 23h 18m 09,79s −40° 49′ 26,6″ 5,54 2,84 113 F5V
HD 204960 204960 106429 21h 33m 23,53s −44° 50′ 55,3″ 5,57 −0,83 622 K0III
HD 207129 207129 107649 21h 48m 15,61s −47° 18′ 10,4″ 5,57 4,60 51 G2V
Π 2 Γερανού π2 212132 110506 22h 23m 07,79s −45° 55′ 42,0″ 5,62 2,58 132 F3III-IV
Ύψιλον Γερανού υ 218242 114132 23h 06m 53,60s −38° 53′ 32,3″ 5,62 0,84 294 A0V
HD 217403 217403 113657 23h 01m 07,50s −50° 57′ 00,1″ 5,68 −0,16 481 K3III
Ταυ 3 Γερανού τ3 216823 113307 22h 56m 47,82s −47° 58′ 09,2″ 5,72 1,11 272 Am...
HD 220440 220440 115537 23h 24m 13,24s −51° 53′ 27,9″ 5,75 −0,39 552 M0III
HD 219263 219263 114775 23h 14m 58,53s −41° 06′ 18,5″ 5,77 1,49 234 K2III
HD 217842 217842 113902 23h 03m 59,63s −41° 28′ 44,5″ 5,79 0,97 301 K0III
HD 218269 218269 114167 23h 07m 14,81s −50° 41′ 11,8″ 5,81 2,81 130 F6,5IV-V+..
HD 218630 218630 114382 23h 09m 57,64s −42° 51′ 40,2″ 5,83 3,13 113 F4IV
Σίγμα 2 Γερανού σ2 214150 111643 22h 36m 58,82s −40° 35′ 27,1″ 5,85 1,71 219 A1V
DL Γερανού DL 218655 114407 23h 10m 09,72s −40° 35′ 29,2″ 5,90 −1,05 799 M4III
HD 219507 219507 114921 23h 16m 39,79s −44° 29′ 20,9″ 5,92 1,19 288 K1III
HD 214953 214953 112117 22h 42m 36,88s −47° 12′ 36,0″ 5,99 4,13 77 G0
S Γερανού S 212539 110736 22h 26m 05,47s −48° 26′ 18,8″ 6,00 1450 M8IIIe
Ταυ 1 Γερανού τ1 216435 113044 22h 53m 37,74s −48° 35′ 53,1″ 6,03 3,42 109 G3IV
HD 220003 220003 115272 23h 20m 50,13s −50° 18′ 23,0″ 6,04 1,26 294 Fm...
HD 214987 214987 112127 22h 42m 43,05s −44° 14′ 53,2″ 6,06 1,10 320 K1IV
HD 211053 211053 109902 22h 15m 35,03s −44° 27′ 05,4″ 6,10 −0,16 583 G8/K0III
HD 220401 220401 115496 23h 23m 45,41s −43° 07′ 28,0″ 6,12 −1,55 1116 K3III
HD 220392 DQ 220392 115510 23h 23m 54,45s −53° 48′ 31,2″ 6,13 0,29 480 A4III
BZ Γερανού BZ 208435 108347 21h 57m 02,14s −37° 44′ 48,7″ 6,18 0,53 440 F2/F3V
HD 210918 210918 109821 22h 14m 38,21s −41° 22′ 47,1″ 6,23 4,51 72 G5V
HD 206642 206642 107344 21h 44m 29,41s −38° 33′ 07,7″ 6,28 −0,62 782 K1IIICN...
Σίγμα 1 Γερανού σ1 214085 111594 22h 36m 29,27s −40° 34′ 57,0″ 6,28 2,07 226 A3Vn
HD 205096 205096 106500 21h 34m 17,18s −42° 55′ 28,8″ 6,32 1,34 323 K1IIICN...
HD 218255 218255 114159 23h 07m 09,43s −49° 36′ 22,1″ 6,33 −1,68 1304 K4III
HD 216666 216666 113189 22h 55m 14,87s −36° 23′ 18,9″ 6,40 −0,33 723 K2III
Πι 1 Γερανού π1 212087 110478 22h 22m 44,18s −45° 56′ 52,5″ 6,42 0,50 498 S5,7:
HD 210204 210204 109408 22h 09m 57,82s −48° 06′ 27,0″ 6,43 −0,19 686 K3III
HD 217642 217642 113784 23h 02m 34,07s −36° 25′ 14,9″ 6,46 0,93 415 K1III
HD 215504 215504 112432 22h 46m 28,22s −49° 41′ 06,4″ 6,49 −0,35 760 K0III-IV
HD 219531 219531 114937 23h 16m 49,85s −41° 11′ 40,0″ 6,49 0,61 489 K0III
HD 215456 215456 112414 22h 46m 08s -48° 58′ 4″ 6,63 124 G0,5V
Ταυ 2 Γερανού τ2 216656 113190 22h 55m 16,19s −48° 29′ 30,8″ 6,67 3,33 152 F7V:
Ταυ 2 Γερανού τ2 216655 113191 22h 55m 16,35s −48° 27′ 57,4″ 7,04 3,71 151 G5
HD 213240 213240 111143 22h 31m 00,37s −49° 25′ 59,8″ 6,80 3,75 133 G0/G1V
HD 208487 208487 108375 21h 57m 19,85s −37° 45′ 49,0″ 7,48 4,26 143 G2V:
HD 217522 BP 217522 113711 23h 01m 46,82s −44° 50′ 26,9″ 8,26 287,0 Ap...
RS Γερανού RS 206379 107231 21h 43m 04,22s −48° 11′ 22,2″ 8,26 776 A9IV
Γκλιέζ 832 204961 106440 21h 33m 33,98s −49° 00′ 32,4″ 8,67 10,20 16,1 M1,5V
W Γερανού W 214791 112009 22h 41m 18,67s −43° 50′ 28,6″ 8,96 1140 F5V
WASP-95 22h 29m 50,0s -48° 00′ 11″ 10,1 G2
BC Γερανού BC 22h 44m 49,11s −48° 10′ 13,0″ 10,60
U Γερανού U 21h 31m 48,77s −45° 02′ 42,5″ 11,38 A5
RZ Γερανού RZ 22h 47m 12,01s −42° 44′ 38,72″ 12,04 B6
CE Γερανού CE 21h 37m 56,38s −43° 42′ 13,1″ 17,4
PSR J2144-3933 21h 44m 12,0s −39° 33′ 55,2″
Ονομασία Μπάγιερ Μεταβλητός αστέρας Ντρέιπερ HIPPARCOS Ορθή αναφορά Απόκλιση Φαινόμενο μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Απόσταση

έτη φωτός

Φασματικός τύπος