Κατάλογος αστέρων του Γλύπτου

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Ο παρών κατάλογος αστέρων του Γλύπτου παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό Γλύπτη κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Ονομασία Μπάγιερ

Β


Μεταβλητός αστέρας

Var

Ντρέιπερ

HD

HIPPARCOS

HIP

Ορθή αναφορά

AR

Απόκλιση

DEC

Φαινόμενο μέγεθος

m

Απόλυτο μέγεθος

M

Απόσταση

σε έτη φωτός

Τύπος αστέρα
Άλφα Γλύπτου α 5737 4577 00h 58m 36,35s −29° 21′ 26,9″ 4,30 −2,27 672 B7IIIp
Βήτα Γλύπτου β 221507 116231 23h 32m 58,19s −37° 49′ 06,1″ 4,38 0,69 178 B9,5IVMNpe.
Γάμμα Γλύπτου γ 219784 115102 23h 18m 49,43s −32° 31′ 54,6″ 4,41 0,72 179 K1III
Δέλτα Γλύπτου δ 223352 117452 23h 48m 55,48s −28° 07′ 48,1″ 4,59 1,37 143 A0V
Ήτα Γλύπτου η 2429 2210 00h 27m 55,71s −33° 00′ 25,4″ 4,86 −1,27 548 M2/M3III
Ζήτα Γλύπτου ζ 224990 183 00h 02m 19,91s −29° 43′ 13,6″ 5,04 −0,93 509 B4V
Γιώτα Γλύπτου ι 1737 1708 00h 21m 31,18s −28° 58′ 52,7″ 5,18 0,29 310 K0III
Θήτα Γλύπτου θ 739 950 00h 11m 43,89s −35° 08′ 00,2″ 5,24 3,55 71 F3/F5V
Πι Γλύπτου π 10537 7955 01h 42m 08,65s −32° 19′ 36,7″ 5,25 1,13 217 K1II/III
Έψιλον Γλύπτου ε 10830 8209 01h 45m 38,65s −25° 03′ 08,8″ 5,29 3,10 89 F2IV
Μι Γλύπτου μ 222433 116820 23h 40m 38,21s −32° 04′ 22,8″ 5,30 0,55 291 K0III
Κάππα 2 Γλύπτου κ2 720 930 00h 11m 34,42s −27° 47′ 59,2″ 5,41 −0,85 581 K2III
Κάππα 1 Γλύπτου κ1 493 761 00h 09m 21,02s −27° 59′ 16,5″ 5,42 1,24 224 F3V
HD 9525 9525 7213 01h 32m 56,05s −36° 51′ 54,7″ 5,49 0,94 265 K1/K2III
Σίγμα Γλύπτου σ 6178 4852 01h 02m 26,38s −31° 33′ 07,4″ 5,50 1,29 227 A1/A2IV
HD 3059 3059 2661 00h 33m 41,06s −29° 33′ 29,5″ 5,55 −0,37 497 K1III
Ξι Γλύπτου ξ 6055 4770 01h 01m 18,23s −38° 54′ 59,9″ 5,59 −0,83 628 K1III
BU Γλύπτου BU 224630 118277 23h 59m 27,90s −29° 29′ 06,6″ 5,59 −1,56 879 K5III
HD 218434 218434 114254 23h 08m 21,10s −28° 49′ 24,8″ 5,60 0,89 285 G8III
HD 220096 220096 115312 23h 21m 15,51s −26° 59′ 12,3″ 5,65 0,63 329 G5IV
HD 1187 1187 1288 00h 16m 08,79s −31° 26′ 46,8″ 5,66 0,08 427 K2III
HD 344 344 655 00h 08m 03,52s −33° 31′ 45,6″ 5,67 0,67 325 K1III
Τα Γλύπτου τ 9906 7463 01h 36m 08,43s −29° 54′ 26,8″ 5,69 1,73 202 F2V
HD 10538 10538 7941 01h 42m 03,02s −36° 49′ 56,2″ 5,70 0,85 304 A0V
R Γλύπτου R 8879 6759 01h 26m 58,10s −32° 32′ 35,2″ 5,72 1545 C
HD 9377 9377 7118 01h 31m 43,25s −30° 16′ 58,5″ 5,79 0,95 304 K0III
HD 8498 8498 6502 01h 23m 30,97s −30° 56′ 43,8″ 5,84 −1,34 888 M0III
HD 218619 218619 114366 23h 09m 44,62s −28° 05′ 18,9″ 5,88 −0,73 685 K2III
Λάμδα 2 Γλύπτου λ2 4211 3456 00h 44m 11,92s −38° 25′ 19,1″ 5,90 0,61 372 K1III
HD 9228 9228 7016 01h 30m 22,88s −26° 12′ 28,3″ 5,92 0,25 444 K2III
HD 942 942 1096 00h 13m 42,22s −26° 01′ 19,8″ 5,94 −1,52 1012 K5III
HD 10142 10142 7643 01h 38m 27,49s −36° 31′ 40,6″ 5,94 0,96 323 K0III
AI Γλύπτου AI 7312 5661 01h 12m 45,37s −37° 51′ 23,1″ 5,95 1,62 239 A9IV: (+F/G)
HD 2363 2363 2159 00h 27m 14,69s −25° 32′ 49,7″ 5,99 −0,58 671 K0III
Λάμδα 1 Γλύπτου λ1 4065 3356 00h 42m 42,89s −38° 27′ 48,5″ 6,05 0,44 432 B9,5V
AL Γλύπτου AL 224113 117931 23h 55m 16,57s −31° 55′ 17,3″ 6,09 −1,41 1032 B6/B7
HD 5445 5445 4363 00h 55m 55,53s −27° 46′ 33,0″ 6,11 −2,67 1863 M1/M2III
HD 9742 9742 7361 01h 34m 50,83s −31° 53′ 32,0″ 6,11 0,85 368 K0/K1III
HD 943 943 1099 00h 13m 44,38s −26° 17′ 05,9″ 6,14 −0,73 771 K4III
HD 1089 1089 1195 00h 14m 58,21s −34° 54′ 15,1″ 6,17 −0,61 739 K3III
HD 10481 10481 7886 01h 41m 27,28s −38° 07′ 58,7″ 6,20 3,09 137 F3/F5IV/V
S Γλύπτου S 1115 1236 00h 15m 22,27s −32° 02′ 43,0″ 6,20 1100 M7/M8IIIe
HD 222872 222872 117107 23h 44m 29,10s −26° 14′ 47,7″ 6,23 2,07 222 F3/F5V
HD 219580 219580 114969 23h 17m 08,73s −28° 26′ 16,9″ 6,24 −0,99 911 M1/M2III
HD 224350 224350 118076 23h 57m 08,12s −26° 37′ 24,6″ 6,26 −1,62 1226 K3III
HD 6269 6269 4932 01h 03m 17,76s −29° 31′ 32,8″ 6,28 1,03 365 G8IIICN...
HD 220929 220929 115833 23h 28m 00,69s −35° 32′ 40,2″ 6,34 −0,14 644 K2III
HD 223991 223991 117860 23h 54m 21,39s −27° 02′ 34,5″ 6,34 1,51 301 A2V+...
HD 219912 219912 115178 23h 19m 43,12s −33° 42′ 28,7″ 6,35 0,13 572 K2III
HD 9151 9151 6971 01h 29m 42,79s −25° 37′ 04,0″ 6,37 0,09 588 K1III
HD 225200 225200 345 00h 04m 20,30s −29° 16′ 07,8″ 6,38 0,83 421 A1V
HD 3074 3074 2663 00h 33m 43,85s −35° 00′ 03,0″ 6,41 3,62 118 F8/G0V
HD 3605 3605 3056 00h 38m 48,75s −25° 06′ 28,0″ 6,43 −0,32 729 K4III
HD 6403 6403 5042 01h 04m 32,61s −33° 31′ 58,0″ 6,44 0,44 517 K0III
HD 223466 223466 117510 23h 49m 49,61s −25° 19′ 52,6″ 6,44 1,02 396 A3V
HD 219823 219823 115121 23h 19m 03,28s −28° 23′ 16,3″ 6,49 −0,31 748 K5III
AV Γλύπτου AV 1909 1830 00h 23m 12,61s −31° 02′ 08,8″ 6,56 563 B9IVmn
HD 6619 AW 6619 5193 01h 06m 26,58s −35° 39′ 38,4″ 6,61 494 A1V
Z Γλύπτου Z 3735 3142 00h 39m 57,82s −33° 57′ 41,2″ 6,69 130,9 F8V
HD 9770 BB 9770 7372 01h 35m 01,04s −29° 54′ 37,0″ 7,10 70,50 K1V+M2V
HD 4208 4208 3479 00h 44m 26,65s −26° 30′ 56,4″ 7,79 5,22 107 G7V
HD 4113 4113 3391 00h 49m 12,60s −37° 58′ 57,5″ 7,91 4,69 144 G5V
HD 9578 9578 7240 01h 33m 17,14s −38° 14′ 42,1″ 8,20 4,41 187 G1V
HD 6532 AP 6532 5150 01h 05m 55,70s −26° 43′ 44,0″ 8,40 531 A5p
Γκλίζε 1 225213 439 00h 05m 24,43s −37° 21′ 26,5″ 8,63 14,148 M1,5
HD 1097 AU 1097 1210 00h 15m 07,97s −29° 00′ 23,0″ 9,05 1150 A4mF4Sr
WASP-8 23h 59m 36,07s −35° 01′ 52,9″ 9,89 6,45 159 G6
RT Γλύπτου RT 00h 36m 28,09s −25° 40′ 22,9″ 10,31 A5N+F3
CD -38 245 3635 00h 46m 36,19s −37° 39′ 33,6″ 12,00 K1Ivw
WASP-45 00h 20m 57,00s −35° 59′ 53,8″ 12,00 K2V
SY Γλύπτου SY 00h 07m 36,25s −25° 29′ 39,9″ 12,15 M8:
VY Γλύπτου VY 23h 29m 00,48s −29° 46′ 45,9″ O...
GD 659 00h 53m 17,44s −32° 59′ 56,6″ 13,36 DA1,4
BX Γλύπτου BX 23h 43m 54,45s −28° 18′ 34,5″ 13,56 A
WD 0137-349 01h 39m 42,85s −34° 42′ 39,3″ 15,33 DA
VZ Γλύπτου VZ 23h 50m 09,25s −26° 22′ 52,7″ 15,6 B9IVmn
BW Γλύπτου BW 23h 53m 00,86s −38° 51′ 46,6″ 16,20 CV
Ονομασία Μπάγιερ Μεταβλητός αστέρας Ντρέιπερ HIPPARCOS Ορθή αναφορά Απόκλιση Φαινόμενο μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Απόσταση

έτη φωτός

Φασματικός τύπος