Κατάλογος αστέρων του Δελφίνος

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Ο παρών κατάλογος αστέρων του Δελφίνου παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό του Δελφίνου κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Ονομασία Μπάγιερ

Β

Φλάμστηντ

F

Μεταβλητός αστέρας

Var

Ντρέιπερ

HD

HIPPARCOS

HIP

Ορθή αναφορά

AR

Απόκλιση

DEC

Φαινόμενο μέγεθος

m

Απόλυτο μέγεθος

M

Απόσταση

σε έτη φωτός

Τύπος αστέρα
Βήτα Δελφίνου β 6 196524 101769 20h 37m 32,87s +14° 35′ 42,7″ 3,64 1,26 97 F5IV
Άλφα Δελφίνου α 9 196867 101958 20h 39m 38,25s +15° 54′ 43,4″ 3,77 −0,57 241 B9V
Έψιλον Δελφίνου ε 2 195810 101421 20h 33m 12,76s +11° 18′ 12,0″ 4,03 −1,18 359 B6III
Γάμμα 2 Δελφίνου γ2 12 197964 102532 20h 46m 39,52s +16° 07′ 29,2″ 4,27 1,81 101 K1IV
Δέλτα Δελφίνου δ 11 197461 102281 20h 43m 27,55s +15° 04′ 28,9″ 4,43 0,45 203 A7IIIp d Del
Ζήτα Δελφίνου ζ 4 196180 101589 20h 35m 18,51s +14° 40′ 27,1″ 4,64 0,43 227 A3V
Ρο Αετού ρ 67 192425 99742 20h 14m 16,59s +15° 11′ 50,9″ 4,94 1,58 153 A2V
Κάππα Δελφίνου κ 7 196755 101916 20h 39m 07,59s +10° 05′ 10,1″ 5,07 2,68 98 G5IV+...
Γάμμα 1 Δελφίνου γ1 12 197963 102531 20h 46m 38,87s +16° 07′ 28,6″ 5,15 2,65 103 A2Ia+...
17 Δελφίνου 17 199253 103294 20h 55m 36,68s +13° 43′ 17,6″ 5,19 −0,62 474 K0III
Ήτα Δελφίνου η 3 195943 101483 20h 33m 57,00s +13° 01′ 37,9″ 5,39 1,77 173 A3IVs
Γιώτα Δελφίνου ι 5 196544 101800 20h 37m 49,10s +11° 22′ 39,7″ 5,42 1,74 177 A2V
18 Δελφίνου 18 199665 103527 20h 58m 25,96s +10° 50′ 21,7″ 5,51 1,19 238 G6III:
16 Δελφίνου 16 199254 103298 20h 55m 38,55s +12° 34′ 06,6″ 5,54 1,61 199 A4V
13 Δελφίνου 13 198069 102633 20h 47m 48,33s +06° 00′ 29,7″ 5,57 −0,42 513 A0V
Θήτα Δελφίνου θ 8 196725 101882 20h 38m 43,98s +13° 18′ 54,5″ 5,69 −2,32 1304 K3Ib
HD 200044 200044 103675 21h 00m 27,70s +19° 19′ 47,0″ 5,69 −0,62 596 M3III
HD 193472 193472 100256 20h 20m 00,19s +13° 32′ 53,2″ 5,96 1,18 294 A5m
HD 196775 196775 101909 20h 39m 04,97s +15° 50′ 17,6″ 5,99 −2,01 1299 B3V
10 Δελφίνου 10 197121 102080 20h 41m 16,21s +14° 34′ 58,4″ 6,01 0,13 488 K4III:
15 Δελφίνου 15 198390 102805 20h 49m 37,74s +12° 32′ 41,6″ 6,01 3,66 96 F5V
1 Δελφίνου 1 195325 101160 20h 30m 17,95s +10° 53′ 45,3″ 6,03 −0,17 566 A1sh
HD 199223 199223 103301 20h 55m 40,64s +04° 31′ 57,7″ 6,04 0,82 361 G6III-IV
HD 194012 194012 100511 20h 22m 52,32s +14° 33′ 04,0″ 6,16 4,07 85 F8V
HD 193556 193556 100274 20h 20m 20,53s +14° 34′ 09,3″ 6,17 0,04 550 G8III
HD 193373 193373 100208 20h 19m 29,31s +13° 13′ 00,5″ 6,20 −0,73 791 M1III
HD 194953 194953 100969 20h 28m 16,77s +02° 56′ 13,7″ 6,20 0,47 456 G8III
HD 198404 198404 102833 20h 49m 59,07s +05° 32′ 40,4″ 6,20 0,29 495 K0
HD 195479 195479 101213 20h 30m 58,10s +20° 36′ 21,6″ 6,21 1,08 346 A1m
EU Δελφίνου EU 196610 101810 20h 37m 54,71s +18° 16′ 06,4″ 6,22 1,03 356 M6III
HD 194688 194688 100807 20h 26m 23,15s +17° 18′ 56,1″ 6,23 −0,75 813 K0
HD 194937 194937 100953 20h 28m 07,52s +08° 26′ 14,7″ 6,23 1,23 326 G9III
LU Δελφίνου LU 197249 102158 20h 41m 58,16s +17° 31′ 17,0″ 6,24 0,63 432 G8III
HD 201196 201196 104281 21h 07m 33,61s +15° 39′ 31,7″ 6,27 1,00 369 K2IV
HD 194526 194526 100762 20h 25m 44,10s +10° 03′ 21,9″ 6,32 −0,83 876 K5IIIvar
14 Δελφίνου 14 198391 102819 20h 49m 48,24s +07° 51′ 51,0″ 6,32 0,32 517 A1Vs
HD 200430 200430 103891 21h 03m 01,78s +14° 43′ 48,1″ 6,33 −0,11 633 M1III
HD 194578 194578 100781 20h 26m 01,58s +13° 54′ 42,0″ 6,35 −0,64 815 K5
HD 198070 198070 102631 20h 47m 47,86s +03° 18′ 23,2″ 6,38 0,60 467 A0Vn
HD 196885 196885 101966 20h 39m 51,85s +11° 14′ 58,0″ 6,39 3,80 108 F8IV:
HD 195909 195909 101489 20h 33m 59,92s +04° 53′ 55,3″ 6,42 0,02 622 K0
HD 197076 197076 102040 20h 40m 45,07s +19° 56′ 05,2″ 6,43 4,82 68 G5V
HD 194841 194841 100876 20h 27m 14,19s +20° 28′ 35,4″ 6,44 −2,09 1655 K0
HD 194616 194616 100779 20h 26m 01,15s +19° 51′ 55,6″ 6,45 −0,13 675 K0III
U Δελφίνου U 197812 102440 20h 45m 28,23s +18° 05′ 24,2″ 6,74 −1,16 1240 M5II-III
HD 195019 195019 100970 20h 28m 18,64s +18° 46′ 10,2″ 6,91 4,05 122 G3IV-V
Γκλιέζ 795 OQ 196795 101955 20h 39m 37,71s +04° 58′ 19,3″ 7,84 54,52 K5V
V Δελφίνου V 198136 20h 47m 46,04s +19° 20′ 06,9″ 8,1 M6e:
DM Δελφίνου DM 20h 39m 37,01s +14° 25′ 43,1″ 8,65 A2V
LS Δελφίνου LS 199497 20h 57m 10,29s +19° 38′ 55,2″ 8,72 256,5 G5
MR Δελφίνου MR 195434 101236 20h 31m 13,46s +05° 13′ 08,5″ 8,77 158,3 K0
TX Δελφίνου TX 102853 20h 50m 12,69s +03° 39′ 08,4″ 8,86 F8
DX Δελφίνου DX 102593 20h 47m 28,36s +12° 27′ 50,7″ 9,56 4200 A7IIIv
W Δελφίνου W 352682 101780 20h 37m 40,09s +18° 17′ 03,8″ 9,81 2200 A0Ve
TY Δελφίνου TY 21h 04m 21,98s +13° 12′ 53,5″ 10,08 A0
HAT-P-23 20h 24m 30s +16° 45′ 44″ 11,94 1282 G5
WASP-2 20h 30m 54s +06° 25′ 46″ 11,98 K1V
BX Δελφίνου BX 20h 21m 18,97s +18° 26′ 16,2″ 11,99 A0
HR Δελφίνου HR 20h 42m 20,35s +19° 09′ 35,3″ 12,1 A0
HU Δελφίνου HU 20h 29m 48,34s +09° 41′ 20,3″ 13,04 29,6 M6,0V+...
He 2-467 LT 20h 35m 57,23s +20° 11′ 27,5″ 13,05 G6III
CM Δελφίνου CM 20h 24m 56,93s +17° 17′ 54,4″ 13,40 A0
V339 Δελφίνου V339 20h 29m 30,68s +20° 46′ 03,8″ 16,86
WISE 2056+1459 20h 56m 28,90s +14° 59′ 53,3″ 22,6 Y0
Ονομασία Μπάγιερ Φλάμστηντ Μεταβλητός αστέρας Ντρέιπερ HIPPARCOS Ορθή αναφορά Απόκλιση Φαινόμενο μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Απόσταση

έτη φωτός

Φασματικός τύπος

ΠηγέςΕπεξεργασία

Λαμπρότεροι αστέρες ανά αστερισμό
Αετός (150) Αλτάιρ Διαβήτης (49) Άλφα Διαβήτη Ιχθύες (175) Ήτα Ιχθύων Λυγξ (135) Άλφα Λυγκός Οκρίβας (62) Άλφα Οκρίβαντος Τηλεσκόπιον (72) Άλφα Τηλεσκοπίου
Αιγόκερως (104) Ντενέμπ Αλτζέντι Δίδυμοι (182) Πολυδεύκης Καμηλοπάρδαλις (163) Βήτα Καμ. Λύκος (147) Άλφα Λύκου Οκτάς (77) Νι Οκτάντος Τοξότης (226) Έψιλον Τοξότη
Αλώπηξ (123) Άλφα Αλώπεκος Δίκτυον (34) Άλφα Δικτύου Κάμινος (74) Άλφα Καμίνου Λύρα (163) Βέγας Οφιούχος (201) Ρας Αλχάγκ Τουκάνα (67) Άλφα Τουκάνας
Ανδρομέδα (179) Αλφεράτζ Δοράς (82) Άλφα Δοράδος Καρκίνος (183) Βήτα Καρκίνου Μεγάλη Άρκτος (247) Άλιοθ Όφις (134) Ουνουκαλχάι Τράπεζα (39) Άλφα Τραπέζης
Αντλία (53) Άλφα Αντλίας Δράκων (242) Ελτανίν Κασσιόπη (315) Γάμμα Κασσιόπης Μέγας Κύων (171) Σείριος Παρθένος (209) Στάχυς Τρίγωνον (42) Βήτα Τριγώνου
Ασπίς (71) Άλφα Ασπίδος Εξάς (63) Άλφα Εξάντος Κένταυρος (315) Άλφα Κενταύρου Μικρά Άρκτος (59) Β. πολικός αστέρας Περιστερά (76) Άλφα Περιστεράς Τρόπις (313) Κάνωπος
Βέλος (50) Γάμμα Βέλους Ζυγός (117) Ζουμπενεσαμάλι Κήτος (229) Βήτα Κήτους Μικρός Κύων (57) Προκύων Περσεύς (173) Άλφα Περσέως Ύδρα (269) Άλφα Ύδρας
Βόρειος Στέφανος (55) Αλφέκκα Ηνίοχος (181) Αίγα Κηφεύς (224) Άλφα Κηφέως Μικρός Λέων (54) 46 Μικρού Λέοντος Πήγασος (198) Έψιλον Πηγάσου Ύδρος (45) Βήτα Ύδρου
Βοώτης (164) Αρκτούρος Ηρακλής (285) Βήτα Ηρακλέους Κόμη Βερενίκης (106) Β.Κ. Βερενίκης Μικροσκόπιον (59) Γάμμα Μικροσκοπίου Πρύμνα (255) Ναός Υδροχόος (201) Βήτα Υδροχόου
Βωμός (101) Βήτα Βωμού Ηριδανός (222) Αχερνάρ Κόραξ (39) Γάμμα Κόρακος Μονόκερως (223) Άλφα Μονόκερω Πτηνόν (47) Άλφα Πτηνού Φοίνιξ (92) Άλφα Φοίνικος
Γερανός (73) Αλ Ναΐρ Θηρευτικοί Κύνες (86) Καρδία Καρόλου Κρατήρ (51) Δέλτα Κρατήρος Μυία (84) Άλφα Μυίας Πυξίς (53) Άλφα Πυξίδος Χαμαιλέων (45) Άλφα Χαμαιλέοντος
Γλύπτης (77) Άλφα Γλύπτου Ινδός (55) Άλφα Ινδού Κριός (114) Άλφα Κριού Νότιον Τρίγωνον (47) Άλφα Νοτίου Τρ. Σαύρα (105) Άλφα Σαύρας Ωρίων (303) Ρίγκελ
Γλυφείον (21) Άλφα Γλυφείου Ιππάριον (25) Άλφα Ιππαρίου Κύκνος (373) Ντενέμπ Νότιος Ιχθύς (55) Φομαλώ Σκορπιός (274) Αντάρης Ωρολόγιον (37) Άλφα Ωρολογίου
Γνώμων (69) Γ2 Γνώμονος Ιπτάμενος Ιχθύς (37) Γ2 Ιπτ. Ιχθύος Λαγώος (89) Αρνέμπ Νότιος Σταυρός (67) Β. Στ. του Νότου Ταύρος (245) Αλντεμπαράν
Δελφίν (64) Βήτα Δελφίνου Ιστία (260) Γ2 Ιστίων Λέων (151) Βασιλίσκος Νότιος Στέφανος (59) Βήτα Ν. Στεφάνου Ταώς (103) Άλφα Ταώ
Γκρι κελί = Αστερισμός με σύνδεσμο προς τον κατάλογο των αστέρων του, και το σύνολο των αστέρων του καταλόγου σε παρένθεση
Λευκό κελί = Λαμπρότερος αστέρας του αστερισμού