Κατάλογος αστέρων του Ινδού

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Ο παρών κατάλογος αστέρων του Ινδού παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό του Ινδού κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Ονομασία Μπάγιερ

Β


Μεταβλητός αστέρας

Var

Ντρέιπερ

HD

HIPPARCOS

HIP

Ορθή αναφορά

AR

Απόκλιση

DEC

Φαινόμενο μέγεθος

m

Απόλυτο μέγεθος

M

Απόσταση

σε έτη φωτός

Τύπος αστέρα
Άλφα Ινδού α 196171 101772 20h 37m 33,99s −47° 17′ 30,0″ 3,11 0,65 101 K0III
Βήτα Ινδού β 198700 103227 20h 54m 48,58s −58° 27′ 14,7″ 3,67 −2,66 603 K0III
Θήτα Ινδού θ 202730 105319 21h 19m 51,88s −53° 26′ 57,4″ 4,39 2,02 97 A5V
Δέλτα Ινδού δ 208450 108431 21h 57m 55,03s −54° 59′ 33,2″ 4,40 0,63 185 F0IV
Ήτα Ινδού η 197157 102333 20h 44m 02,19s −51° 55′ 15,0″ 4,51 2,59 79 A6:var
Έψιλον Ινδού ε 209100 108870 22h 03m 17,44s −56° 46′ 47,3″ 4,69 6,89 12 K5V
Ζήτα Ινδού ζ 198048 102790 20h 49m 28,93s −46° 13′ 36,8″ 4,90 −0,57 404 K5III
Γιώτα Ινδού ι 198308 102950 20h 51m 30,05s −51° 36′ 29,4″ 5,06 −1,14 567 K1II/III
Μι Ινδού μ 200365 104085 21h 05m 14,23s −54° 43′ 37,0″ 5,17 0,02 349 K2III
Νι Ινδού ν 211998 110618 22h 24m 34,39s −72° 15′ 13,6″ 5,28 2,98 94 A3V: + F9V
Όμικρον Ινδού ο 207241 107835 21h 50m 47,23s −69° 37′ 45,9″ 5,52 −0,65 558 M0III
HD 217831 217831 113969 23h 04m 52,15s −68° 49′ 13,4″ 5,53 1,82 180 F4III
HD 212728 212728 110935 22h 28m 37,44s −67° 29′ 20,0″ 5,56 2,36 142 A3V
HD 207229 207229 107773 21h 50m 00,13s −64° 42′ 44,8″ 5,62 0,57 334 K1III
Κάππα 2 Ινδού κ2 209529 109081 22h 05m 50,95s −59° 38′ 09,4″ 5,62 −0,37 514 K4III
HD 202103 202103 104978 21h 15m 45,84s −53° 15′ 47,0″ 5,73 0,30 397 A6IV
HD 199623 199623 103673 21h 00m 21,56s −51° 15′ 56,3″ 5,76 3,48 93 F5IV-V
HD 212211 212211 110668 22h 25m 10,39s −70° 25′ 53,3″ 5,78 2,26 165 F3III
HD 207964 207964 108195 21h 55m 11,34s −61° 53′ 11,0″ 5,92 2,58 152 F1III
T Ινδού T 202874 105334 21h 20m 09,48s −45° 01′ 18,8″ 6,00 1900 C
HD 206399 206399 107423 21h 45m 28,81s −71° 00′ 31,8″ 6,02 −0,76 741 B8IV
HD 208796 208796 108626 22h 00m 24,22s −55° 53′ 00,4″ 6,02 −0,40 627 B9IV/V
Ρο Ινδού ρ 216437 113137 22h 54m 39,56s −70° 04′ 26,0″ 6,04 3,92 86 G4IV-V
Γάμμα Ινδού γ 203760 105841 21h 26m 15,44s −54° 39′ 38,0″ 6,10 2,08 208 F1III
BG Ινδού κ1 BG 208496 108478 21h 58m 30,07s −59° 00′ 44,0″ 6,13 2,02 217 F3V
HD 202874 202874 105334 21h 20m 09,48s −45° 01′ 18,8″ 6,15 −2,63 1863 C5II
HD 219644 219644 115062 23h 18m 19,99s −67° 28′ 16,4″ 6,15 −0,27 628 K2/K3III
Πι Ινδού π 208149 108281 21h 56m 14,04s −57° 53′ 58,6″ 6,17 0,06 543 A3m...
HD 218288 218288 114268 23h 08m 35,55s −73° 35′ 10,0″ 6,18 −0,17 607 K3III
HD 205877 205877 106978 21h 39m 59,74s −52° 21′ 32,5″ 6,20 −0,23 631 F7III
HD 205417 205417 106818 21h 38m 02,80s −64° 49′ 26,9″ 6,22 −0,07 591 A0/A1IV
HD 198766 198766 103206 20h 54m 35,10s −50° 43′ 38,3″ 6,23 −2,16 1552 B5IV
HD 199642 199642 103693 21h 00m 43,41s −53° 44′ 20,5″ 6,26 −0,70 805 K5/M0III
HD 203548 203548 105685 21h 24m 20,80s −46° 36′ 52,8″ 6,30 1,38 314 A5m...
HD 205935 205935 107030 21h 40m 33,69s −55° 44′ 16,8″ 6,33 −0,31 694 K0III-IV
HD 215729 215729 112694 22h 49m 17,45s −70° 20′ 53,0″ 6,35 1,35 327 A2V
HD 204228 204228 106065 21h 29m 00,08s −53° 42′ 21,1″ 6,39 1,17 361 K2IIICN...
HD 203010 203010 105425 21h 21m 16,60s −49° 56′ 16,3″ 6,40 1,16 364 K3III
HD 204873 204873 106419 21h 33m 17,62s −52° 44′ 15,9″ 6,43 −0,71 872 K4III
HD 200887 200887 104296 21h 07m 44,50s −45° 22′ 46,0″ 6,45 1,57 308 A9V
HD 206690 206690 107409 21h 45m 18,67s −49° 29′ 56,0″ 6,46 0,93 417 K1III
HD 218497 218497 114367 23h 09m 44,73s −67° 52′ 34,2″ 6,47 2,86 172 F3IV
HD 218558 218558 114408 23h 10m 11,99s −66° 51′ 27,8″ 6,47 2,50 203 K0IV
HD 206429 206429 107299 21h 43m 59,16s −57° 19′ 30,4″ 6,49 3,30 141 F7IV/V
HD 208184 208184 108268 21h 56m 03,42s −52° 27′ 49,2″ 6,50 0,09 623 G6III
HD 206653 BC 206653 107525 21h 46m 37,91s −67° 35′ 46,8″ 7,20 901 Ap...
HD 209295 CK 209295 108976 22h 04m 38,43s −64° 43′ 42,01″ 7,32 381 A9/F0V
HD 208217 BD 208217 108340 21h 56m 56,69s −61° 50′ 46,3″ 7,50 455 Ap...
BS Ινδού BS 202947 105404 21h 20m 59,80s −52° 28′ 40,1″ 8,90 144,5 G9V
RS Ινδού RS 21h 36m 49,74s −70° 20′ 00,8″ 9,51 F4
V Ινδού V 201484 104613 21h 11m 29,90s −45° 04′ 28,4″ 10,01 2080 F0V
WASP-88 20h 38m 03,0s -47° 32′ 17″ 10,4 F6
WASP-73 21h 19m 48,0s -57° 51′ 04″ 10,5 F9
WASP-46 21h 14m 56,86s −55° 52′ 18,4″ 12,90 G6V
RX J2115-5840 CD 21h 15m 41,05s −58° 40′ 54,0″ 16,0 WD+M5
Ονομασία Μπάγιερ Μεταβλητός αστέρας Ντρέιπερ HIPPARCOS Ορθή αναφορά Απόκλιση Φαινόμενο μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Απόσταση

έτη φωτός

Φασματικός τύπος

ΠηγέςΕπεξεργασία

Λαμπρότεροι αστέρες ανά αστερισμό
Αετός (150) Αλτάιρ Διαβήτης (49) Άλφα Διαβήτη Ιχθύες (175) Ήτα Ιχθύων Λυγξ (135) Άλφα Λυγκός Οκρίβας (62) Άλφα Οκρίβαντος Τηλεσκόπιον (72) Άλφα Τηλεσκοπίου
Αιγόκερως (104) Ντενέμπ Αλτζέντι Δίδυμοι (182) Πολυδεύκης Καμηλοπάρδαλις (163) Βήτα Καμ. Λύκος (147) Άλφα Λύκου Οκτάς (77) Νι Οκτάντος Τοξότης (226) Έψιλον Τοξότη
Αλώπηξ (123) Άλφα Αλώπεκος Δίκτυον (34) Άλφα Δικτύου Κάμινος (74) Άλφα Καμίνου Λύρα (163) Βέγας Οφιούχος (201) Ρας Αλχάγκ Τουκάνα (67) Άλφα Τουκάνας
Ανδρομέδα (179) Αλφεράτζ Δοράς (82) Άλφα Δοράδος Καρκίνος (183) Βήτα Καρκίνου Μεγάλη Άρκτος (247) Άλιοθ Όφις (134) Ουνουκαλχάι Τράπεζα (39) Άλφα Τραπέζης
Αντλία (53) Άλφα Αντλίας Δράκων (242) Ελτανίν Κασσιόπη (315) Γάμμα Κασσιόπης Μέγας Κύων (171) Σείριος Παρθένος (209) Στάχυς Τρίγωνον (42) Βήτα Τριγώνου
Ασπίς (71) Άλφα Ασπίδος Εξάς (63) Άλφα Εξάντος Κένταυρος (315) Άλφα Κενταύρου Μικρά Άρκτος (59) Β. πολικός αστέρας Περιστερά (76) Άλφα Περιστεράς Τρόπις (313) Κάνωπος
Βέλος (50) Γάμμα Βέλους Ζυγός (117) Ζουμπενεσαμάλι Κήτος (229) Βήτα Κήτους Μικρός Κύων (57) Προκύων Περσεύς (173) Άλφα Περσέως Ύδρα (269) Άλφα Ύδρας
Βόρειος Στέφανος (55) Αλφέκκα Ηνίοχος (181) Αίγα Κηφεύς (224) Άλφα Κηφέως Μικρός Λέων (54) 46 Μικρού Λέοντος Πήγασος (198) Έψιλον Πηγάσου Ύδρος (45) Βήτα Ύδρου
Βοώτης (164) Αρκτούρος Ηρακλής (285) Βήτα Ηρακλέους Κόμη Βερενίκης (106) Β.Κ. Βερενίκης Μικροσκόπιον (59) Γάμμα Μικροσκοπίου Πρύμνα (255) Ναός Υδροχόος (201) Βήτα Υδροχόου
Βωμός (101) Βήτα Βωμού Ηριδανός (222) Αχερνάρ Κόραξ (39) Γάμμα Κόρακος Μονόκερως (223) Άλφα Μονόκερω Πτηνόν (47) Άλφα Πτηνού Φοίνιξ (92) Άλφα Φοίνικος
Γερανός (73) Αλ Ναΐρ Θηρευτικοί Κύνες (86) Καρδία Καρόλου Κρατήρ (51) Δέλτα Κρατήρος Μυία (84) Άλφα Μυίας Πυξίς (53) Άλφα Πυξίδος Χαμαιλέων (45) Άλφα Χαμαιλέοντος
Γλύπτης (77) Άλφα Γλύπτου Ινδός (55) Άλφα Ινδού Κριός (114) Άλφα Κριού Νότιον Τρίγωνον (47) Άλφα Νοτίου Τρ. Σαύρα (105) Άλφα Σαύρας Ωρίων (303) Ρίγκελ
Γλυφείον (21) Άλφα Γλυφείου Ιππάριον (25) Άλφα Ιππαρίου Κύκνος (373) Ντενέμπ Νότιος Ιχθύς (55) Φομαλώ Σκορπιός (274) Αντάρης Ωρολόγιον (37) Άλφα Ωρολογίου
Γνώμων (69) Γ2 Γνώμονος Ιπτάμενος Ιχθύς (37) Γ2 Ιπτ. Ιχθύος Λαγώος (89) Αρνέμπ Νότιος Σταυρός (67) Β. Στ. του Νότου Ταύρος (245) Αλντεμπαράν
Δελφίν (64) Βήτα Δελφίνου Ιστία (260) Γ2 Ιστίων Λέων (151) Βασιλίσκος Νότιος Στέφανος (59) Βήτα Ν. Στεφάνου Ταώς (103) Άλφα Ταώ
Γκρι κελί = Αστερισμός με σύνδεσμο προς τον κατάλογο των αστέρων του, και το σύνολο των αστέρων του καταλόγου σε παρένθεση
Λευκό κελί = Λαμπρότερος αστέρας του αστερισμού