Κατάλογος αστέρων του Ιπτάμενου Ιχθύος

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Ο παρών κατάλογος αστέρων του Ιπτάμενου Ιχθύος παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό Ιχθύ Ιπτάμενο κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Ονομασία Μπάγιερ

Β


Μεταβλητός αστέρας

Var

Ντρέιπερ

HD

HIPPARCOS

HIP

Ορθή αναφορά

AR

Απόκλιση

DEC

Φαινόμενο μέγεθος

m

Απόλυτο μέγεθος

M

Απόσταση

σε έτη φωτός

Τύπος αστέρα
Γάμμα 2 Ιπτάμενου Ιχθύος γ2 55865 34481 07h 08m 44,82s −70° 29′ 57,1″ 3,62 0,59 142 G8IIIvar
Βήτα Ιπτάμενου Ιχθύος β 71878 41312 08h 25m 44,25s −66° 08′ 11,5″ 3,77 1,17 108 K2IIIvar
Ζήτα Ιπτάμενου Ιχθύος ζ 63295 37504 07h 41m 49,20s −72° 36′ 22,1″ 3,93 0,86 134 K0III
Δέλτα Ιπτάμενου Ιχθύος δ 57623 35228 07h 16m 49,83s −67° 57′ 25,8″ 3,97 −2,56 660 F6II
Άλφα Ιπτάμενου Ιχθύος α 78045 44382 09h 02m 26,80s −66° 23′ 45,0″ 4,00 1,09 124 Am
Έψιλον Ιπτάμενου Ιχθύος ε 68520 39794 08h 07m 55,84s −68° 37′ 01,7″ 4,35 −2,12 560 B6IV
HD 70514 70514 40680 08h 18m 18,78s −65° 36′ 47,7″ 5,06 0,27 296 K1III
HD 53501 53501 33682 06h 59m 50,58s −67° 55′ 01,2″ 5,18 0,44 290 K3III
Θήτα Ιπτάμενου Ιχθύος θ 74405 42425 08h 39m 05,13s −70° 23′ 11,9″ 5,19 0,86 239 A0V
Ήτα Ιπτάμενου Ιχθύος η 71576 41003 08h 22m 04,52s −73° 24′ 00,2″ 5,28 0,09 356 A0/A1IV/V
Κάππα 1 Ιπτάμενου Ιχθύος κ1 71046 40817 08h 19m 49,00s −71° 30′ 54,0″ 5,33 −0,06 390 B9III/IV
HD 76143 76143 43414 08h 50m 34,68s −66° 47′ 35,6″ 5,34 1,74 171 F5IV
Γιώτα Ιπτάμενου Ιχθύος ι 51557 32912 06h 51m 26,98s −70° 57′ 48,5″ 5,41 −0,76 558 B7IV
HD 72337 72337 41451 08h 27m 16,79s −70° 05′ 36,9″ 5,51 0,80 285 A0V
Κάππα 2 Ιπτάμενου Ιχθύος κ2 71066 40834 08h 20m 00,56s −71° 30′ 19,7″ 5,63 0,21 395 A0p
Γάμμα 1 Ιπτάμενου Ιχθύος γ1 55864 34473 07h 08m 42,34s −70° 29′ 50,4″ 5,68 2,41 147 F2
HD 64484 64484 38210 07h 49m 41,00s −66° 11′ 45,5″ 5,78 0,04 458 B9V
HD 77887 77887 44283 09h 01m 08,49s −68° 41′ 02,1″ 5,89 −0,95 762 M1III
HD 71863 71863 41321 08h 25m 51,62s −64° 36′ 02,4″ 5,95 0,75 358 G8/K0III
HD 75171 75171 42895 08h 44m 30,05s −65° 49′ 32,5″ 6,03 2,12 198 A9V
HD 50002 50002 32332 06h 44m 55,67s −70° 26′ 01,6″ 6,10 −0,33 629 K3III
HD 76270 76270 43351 08h 49m 50,14s −72° 33′ 04,5″ 6,10 −3,84 3165 A3m...
HD 73468 73468 41907 08h 32m 41,88s −73° 21′ 25,1″ 6,11 0,77 381 G8III
HD 63584 63584 37720 07h 44m 13,10s −69° 49′ 17,8″ 6,16 0,70 403 A0IV/V
HD 62153 62153 36914 07h 35m 21,66s −74° 16′ 30,0″ 6,33 −1,01 959 B9
HD 66920 66920 39041 07h 59m 15,78s −73° 14′ 38,8″ 6,33 0,84 409 A3III
HD 75116 75116 42850 08h 43m 54,33s −68° 12′ 41,9″ 6,33 −1,21 1052 K3III:
HD 49947 49947 32222 06h 43m 36,73s −73° 07′ 04,7″ 6,36 0,81 420 G8III
HD 63513 63513 37773 07h 44m 43,88s −66° 04′ 19,4″ 6,37 −0,12 648 G6/G8III
HD 60150 60150 36346 07h 28m 51,40s −64° 30′ 35,2″ 6,38 −0,22 681 K5III
HD 55151 55151 34270 07h 06m 14,30s −68° 50′ 15,3″ 6,47 0,54 501 K0III
HD 59640 59640 35946 07h 24m 37,11s −71° 28′ 14,7″ 6,49 2,04 253 A3V
HD 49268 49268 31977 06h 40m 57,56s −71° 46′ 30,3″ 6,50 0,88 433 K1IIICN...
HD 76700 76700 43686 08h 53m 55,52s −66° 48′ 03,6″ 8,13 4,25 195 G6V
HD 68402 68402 39589 08h 05m 24,0s -74° 24′ 38″ 9,11 254 G5IV/V
L 97-12 07h 53m 08,15s −67° 47′ 31,4″ 14,09 25,822 DA9,0
EXO 0748-676 UY 07h 48m 33,30s −67° 45′ 00,0″ 16,9
Ονομασία Μπάγιερ Μεταβλητός αστέρας Ντρέιπερ HIPPARCOS Ορθή αναφορά Απόκλιση Φαινόμενο μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Απόσταση

έτη φωτός

Φασματικός τύπος

ΠηγέςΕπεξεργασία

Λαμπρότεροι αστέρες ανά αστερισμό
Αετός (150) Αλτάιρ Διαβήτης (49) Άλφα Διαβήτη Ιχθύες (175) Ήτα Ιχθύων Λυγξ (135) Άλφα Λυγκός Οκρίβας (62) Άλφα Οκρίβαντος Τηλεσκόπιον (72) Άλφα Τηλεσκοπίου
Αιγόκερως (104) Ντενέμπ Αλτζέντι Δίδυμοι (182) Πολυδεύκης Καμηλοπάρδαλις (163) Βήτα Καμ. Λύκος (147) Άλφα Λύκου Οκτάς (77) Νι Οκτάντος Τοξότης (226) Έψιλον Τοξότη
Αλώπηξ (123) Άλφα Αλώπεκος Δίκτυον (34) Άλφα Δικτύου Κάμινος (74) Άλφα Καμίνου Λύρα (163) Βέγας Οφιούχος (201) Ρας Αλχάγκ Τουκάνα (67) Άλφα Τουκάνας
Ανδρομέδα (179) Αλφεράτζ Δοράς (82) Άλφα Δοράδος Καρκίνος (183) Βήτα Καρκίνου Μεγάλη Άρκτος (247) Άλιοθ Όφις (134) Ουνουκαλχάι Τράπεζα (39) Άλφα Τραπέζης
Αντλία (53) Άλφα Αντλίας Δράκων (242) Ελτανίν Κασσιόπη (315) Γάμμα Κασσιόπης Μέγας Κύων (171) Σείριος Παρθένος (209) Στάχυς Τρίγωνον (42) Βήτα Τριγώνου
Ασπίς (71) Άλφα Ασπίδος Εξάς (63) Άλφα Εξάντος Κένταυρος (315) Άλφα Κενταύρου Μικρά Άρκτος (59) Β. πολικός αστέρας Περιστερά (76) Άλφα Περιστεράς Τρόπις (313) Κάνωπος
Βέλος (50) Γάμμα Βέλους Ζυγός (117) Ζουμπενεσαμάλι Κήτος (229) Βήτα Κήτους Μικρός Κύων (57) Προκύων Περσεύς (173) Άλφα Περσέως Ύδρα (269) Άλφα Ύδρας
Βόρειος Στέφανος (55) Αλφέκκα Ηνίοχος (181) Αίγα Κηφεύς (224) Άλφα Κηφέως Μικρός Λέων (54) 46 Μικρού Λέοντος Πήγασος (198) Έψιλον Πηγάσου Ύδρος (45) Βήτα Ύδρου
Βοώτης (164) Αρκτούρος Ηρακλής (285) Βήτα Ηρακλέους Κόμη Βερενίκης (106) Β.Κ. Βερενίκης Μικροσκόπιον (59) Γάμμα Μικροσκοπίου Πρύμνα (255) Ναός Υδροχόος (201) Βήτα Υδροχόου
Βωμός (101) Βήτα Βωμού Ηριδανός (222) Αχερνάρ Κόραξ (39) Γάμμα Κόρακος Μονόκερως (223) Άλφα Μονόκερω Πτηνόν (47) Άλφα Πτηνού Φοίνιξ (92) Άλφα Φοίνικος
Γερανός (73) Αλ Ναΐρ Θηρευτικοί Κύνες (86) Καρδία Καρόλου Κρατήρ (51) Δέλτα Κρατήρος Μυία (84) Άλφα Μυίας Πυξίς (53) Άλφα Πυξίδος Χαμαιλέων (45) Άλφα Χαμαιλέοντος
Γλύπτης (77) Άλφα Γλύπτου Ινδός (55) Άλφα Ινδού Κριός (114) Άλφα Κριού Νότιον Τρίγωνον (47) Άλφα Νοτίου Τρ. Σαύρα (105) Άλφα Σαύρας Ωρίων (303) Ρίγκελ
Γλυφείον (21) Άλφα Γλυφείου Ιππάριον (25) Άλφα Ιππαρίου Κύκνος (373) Ντενέμπ Νότιος Ιχθύς (55) Φομαλώ Σκορπιός (274) Αντάρης Ωρολόγιον (37) Άλφα Ωρολογίου
Γνώμων (69) Γ2 Γνώμονος Ιπτάμενος Ιχθύς (37) Γ2 Ιπτ. Ιχθύος Λαγώος (89) Αρνέμπ Νότιος Σταυρός (67) Β. Στ. του Νότου Ταύρος (245) Αλντεμπαράν
Δελφίν (64) Βήτα Δελφίνου Ιστία (260) Γ2 Ιστίων Λέων (151) Βασιλίσκος Νότιος Στέφανος (59) Βήτα Ν. Στεφάνου Ταώς (103) Άλφα Ταώ
Γκρι κελί = Αστερισμός με σύνδεσμο προς τον κατάλογο των αστέρων του, και το σύνολο των αστέρων του καταλόγου σε παρένθεση
Λευκό κελί = Λαμπρότερος αστέρας του αστερισμού