Κατάλογος αστέρων του Κριού

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Ο παρών κατάλογος αστέρων του Κριού παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό του Κριού κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Ονομασία Μπάγιερ

Β

Φλάμστηντ

F

Μεταβλητός αστέρας

Var

Ντρέιπερ

HD

HIPPARCOS

HIP

Ορθή αναφορά

AR

Απόκλιση

DEC

Φαινόμενο μέγεθος

m

Απόλυτο μέγεθος

M

Απόσταση

σε έτη φωτός

Τύπος αστέρα
Άλφα Κριού α 13 12929 9884 02h 07m 10,29s +23° 27′ 46,0″ 2,01 0,48 66 K2III
Βήτα Κριού β 6 11636 8903 01h 54m 38,35s +20° 48′ 29,9″ 2,64 1,33 60 A5V...
41 Κριού c 41 17573 13209 02h 49m 58,99s +27° 15′ 38,8″ 3,61 0,16 159 B8Vn
Δέλτα Κριού δ 57 19787 14838 03h 11m 37,67s +19° 43′ 36,1″ 4,35 0,79 168 K2IIIvar
HD 20644 20644 15549 03h 20m 20,37s +29° 02′ 54,6″ 4,47 −2,00 640 K2II-III
39 Κριού 39 17361 13061 02h 47m 54,44s +29° 14′ 50,7″ 4,52 0,80 181 K1III
Γάμμα 2 Κριού γ2 5 11503 01h 53m 31,80s +19° 17′ 45,0″ 4,62 1,11 164,0 kA0hA3(IV)SiSr
35 Κριού 35 16908 12719 02h 43m 27,11s +27° 42′ 25,8″ 4,65 −0,62 370 B3V
Γάμμα 1 Κριού γ1 5 11502 8832 01h 53m 31,77s +19° 17′ 38,7″ 4,70 1,19 164,0 B9,5IV
Λάμδα Κριού λ 9 11973 9153 01h 57m 55,78s +23° 35′ 45,9″ 4,79 1,73 133 F0V
Ζήτα Κριού ζ 58 20150 15110 03h 14m 54,11s +21° 02′ 40,7″ 4,87 −0,22 340 A1V
14 Κριού 14 13174 10053 02h 09m 25,29s +25° 56′ 23,9″ 4,98 0,02 320 F2III
Κάππα Κριού κ 12 12869 9836 02h 06m 33,91s +22° 38′ 54,3″ 5,03 1,23 187 A2m
Γιώτα Κριού ι 8 11909 9110 01h 57m 21,03s +17° 49′ 03,3″ 5,09 −1,44 659 K1p...
Ταυ 2 Κριού τ2 63 20893 15737 03h 22m 45,27s +20° 44′ 31,6″ 5,10 0,15 319 K3III
38 Κριού 38 UV 17093 12832 02h 44m 57,51s +12° 26′ 45,5″ 5,18 2,26 125 A7III-IV
Έψιλον Κριού A ε 48 18519 02h 59m 12,70s +21° 20′ 25,0″ 5,2 0,16 332 A2Vs
Ήτα Κριού η 17 13555 10306 02h 12m 47,98s +21° 12′ 39,5″ 5,23 2,84 98 F5V
Πι Κριού π 42 17543 13165 02h 49m 17,56s +17° 27′ 51,6″ 5,26 −1,07 603 B6V
Ταυ 1 Κριού τ1 61 20756 15627 03h 21m 13,61s +21° 08′ 49,7″ 5,27 −0,49 462 B5IV
33 Κριού 33 16628 12489 02h 40m 41,03s +27° 03′ 39,6″ 5,30 1,03 233 A3V
Νι Κριού ν 32 16432 12332 02h 38m 49,00s +21° 57′ 41,2″ 5,45 0,32 346 A7V
52 Κριού A 52 19134 14376 03h 05m 26,69s +25° 15′ 18,7″ 5,45 0,00 402 B7Vn
Ξι Κριού ξ 24 14951 11249 02h 24m 49,04s +10° 36′ 38,2″ 5,48 −0,85 603 B7IV
Έψιλον Κριού B ε 48 18519 13914 02h 59m 12,73s +21° 20′ 25,6″ 5,5 0,46 332 A2Vs
64 Κριού 64 21017 15861 03h 24m 18,46s +24° 43′ 27,1″ 5,50 1,26 230 K4III
Σίγμα Κριού σ 43 17769 13327 02h 51m 29,57s +15° 04′ 55,7″ 5,52 −0,32 479 B7V
62 Κριού 62 20825 15696 03h 22m 11,89s +27° 36′ 27,3″ 5,55 −1,82 973 G5III
21 Κριού 21 13872 10535 02h 15m 42,83s +25° 02′ 35,7″ 5,57 2,16 157 F6V
Θήτα Κριού θ 22 14191 10732 02h 18m 07,55s +19° 54′ 04,2″ 5,58 0,21 387 A1Vn
Ρο 3 Κριού ρ3 46 18256 13702 02h 56m 25,98s +18° 01′ 25,1″ 5,58 2,83 115 F6V
HD 20149 20149 15154 03h 15m 20,45s +30° 33′ 24,0″ 5,61 −0,01 434 A1Vs
10 Κριού 10 12558 9621 02h 03m 39,26s +25° 56′ 07,6″ 5,64 2,02 172 F8IV
31 Κριού 31 16234 12153 02h 36m 37,75s +12° 26′ 52,2″ 5,64 2,91 115 F7V
HD 19270 19270 14439 03h 06m 23,69s +13° 11′ 14,6″ 5,64 0,69 319 K3III
15 Κριού 15 AV 13325 10155 02h 10m 37,54s +19° 30′ 01,5″ 5,68 −0,87 665 M3III
19 Κριού 19 13596 10328 02h 13m 03,25s +15° 16′ 47,7″ 5,72 −0,38 541 M0III
Μι Κριού μ 34 16811 12640 02h 42m 21,92s +20° 00′ 41,7″ 5,74 0,66 338 A0V
55 Κριού 55 19548 14677 03h 09m 36,73s +29° 04′ 37,6″ 5,74 −1,96 1128 B8III
7 Κριού 7 RR 11763 8993 01h 55m 51,03s +23° 34′ 38,4″ 5,76 −0,26 522 K1III
Ρο 2 Κριού ρ2 45 RZ 18191 13654 02h 55m 48,50s +18° 19′ 54,0″ 5,76 0,30 403 M6IIIvar
Όμικρον Κριού ο 37 17036 12803 02h 44m 32,97s +15° 18′ 42,8″ 5,78 −0,07 482 B9Vn
56 Κριού 56 SX 19832 14893 03h 12m 14,24s +27° 15′ 25,2″ 5,78 0,50 371 B9p Si
20 Κριού 20 13871 10540 02h 15m 45,94s +25° 46′ 59,2″ 5,79 2,77 131 F6IV-V
47 Κριού 47 18404 13834 02h 58m 05,08s +20° 40′ 07,7″ 5,80 3,29 104 F5IV
1 Κριού A 1 11154 8544 01h 50m 08,58s +22° 16′ 31,3″ 5,83 −0,40 574 K1III+...
40 Κριού 40 17459 13108 02h 48m 32,06s +18° 17′ 01,9″ 5,83 −0,11 502 K1III
4 Κριού 4 10982 8387 01h 48m 10,90s +16° 57′ 20,3″ 5,86 1,14 287 B9,5V
HD 15524 15524 11670 02h 30m 32,31s +25° 14′ 06,8″ 5,88 2,34 166 F6IV
HD 12139 12139 9307 01h 59m 35,60s +21° 03′ 31,0″ 5,89 0,45 399 K0III-IV
HR 830 (16) VZ 17471 13121 02h 48m 45,87s +25° 11′ 17,1″ 5,89 0,14 460 A0V
1 Κριού B 1 11155 01h 50m 08,50s +22° 16′ 33,0″ 5,90
49 Κριού 49 18769 14109 03h 01m 54,15s +26° 27′ 44,4″ 5,91 1,82 214 A3m
59 Κριού 59 20618 15514 03h 19m 55,81s +27° 04′ 16,7″ 5,91 1,91 205 G8IV
54 Κήτους (54) 11257 8588 01h 50m 52,01s +11° 02′ 36,4″ 5,93 2,77 139 F2Vw
HD 18700 18700 14036 03h 00m 44,09s +10° 52′ 13,7″ 5,93 0,27 441 K6
HD 13522 13522 10296 02h 12m 37,51s +24° 10′ 04,1″ 5,96 −0,23 565 K0
HD 12479 12479 9533 02h 02m 35,08s +13° 28′ 36,2″ 5,97 −1,10 845 M2III
HD 19698 19698 14764 03h 10m 38,78s +11° 52′ 21,7″ 5,97 −0,05 522 B8V
29 Κριού 29 15814 11843 02h 32m 54,15s +15° 02′ 04,1″ 6,00 3,71 94 F8V
11 Κριού 11 12885 9859 02h 06m 49,22s +25° 42′ 16,5″ 6,01 −1,75 1160 B9IV-Vn
16 Κριού 16 13363 10203 02h 11m 12,06s +25° 56′ 13,0″ 6,01 −0,94 801 K4III
HD 19637 19637 14748 03h 10m 27,04s +26° 53′ 45,9″ 6,02 0,54 406 K3III
66 Κριού 66 21467 16181 03h 28m 26,57s +22° 48′ 15,4″ 6,03 1,83 226 K0IV
65 Κριού 65 21050 15870 03h 24m 26,11s +20° 48′ 12,6″ 6,07 1,23 303 A1V
HD 12140 12140 9295 01h 59m 25,88s +12° 17′ 41,8″ 6,09 1,51 269 A6V
HD 19789 19789 14821 03h 11m 21,93s +13° 02′ 52,1″ 6,11 0,99 344 K0IIIp
53 Κριού 53 UW 19374 14514 03h 07m 25,69s +17° 52′ 47,9″ 6,13 −0,69 755 B1,5V
HD 15152 15152 11415 02h 27m 07,26s +27° 00′ 45,3″ 6,14 0,37 464 K5III
26 Κριού 26 UU 15550 11678 02h 30m 38,37s +19° 51′ 19,4″ 6,14 1,94 226 A9V
60 Κριού 60 20663 15557 03h 20m 25,57s +25° 39′ 46,7″ 6,14 1,40 289 K3III:
HD 15385 15385 11578 02h 29m 13,63s +23° 28′ 08,7″ 6,20 1,65 264 A5m
27 Κριού 27 15596 11698 02h 30m 54,38s +17° 42′ 14,6″ 6,21 1,30 313 G5III-IV
HD 12594 12594 9627 02h 03m 42,61s +18° 15′ 11,8″ 6,24 −1,83 1342 K4III
54 Κριού 54 19460 14586 03h 08m 21,09s +18° 47′ 42,3″ 6,25 0,03 570 M0III
HD 17918 17918 13448 02h 53m 11,66s +16° 29′ 01,0″ 6,30 1,14 352 F5III
85 Κήτους (85) 16861 12647 02h 42m 28,95s +10° 44′ 30,4″ 6,32 0,74 426 A2V
HD 16955 16955 12744 02h 43m 51,25s +25° 38′ 18,0″ 6,35 1,19 352 A3V
HD 19080 19080 14318 03h 04m 40,65s +15° 51′ 22,5″ 6,37 −0,06 631 K3III
HD 18928 18928 14232 03h 03m 30,11s +28° 16′ 11,8″ 6,38 2,89 163 F0V
HD 13201 13201 10050 02h 09m 23,03s +17° 13′ 28,7″ 6,40 3,43 128 F5V
HD 20367 20367 15323 03h 17m 40,12s +31° 07′ 37,9″ 6,40 4,23 88 G0V
HD 19549 19549 14649 03h 09m 20,10s +20° 45′ 40,1″ 6,41 0,45 506 K2
HD 19600 19600 14719 03h 10m 08,83s +27° 49′ 11,6″ 6,42 0,09 601 A0V
HD 14262 14262 10795 02h 18m 57,96s +23° 10′ 04,2″ 6,45 1,34 343 A7V
36 Κριού 36 17017 12784 02h 44m 19,09s +17° 45′ 50,5″ 6,46 0,89 413 K2III
UX Κριού UX 21242 16042 03h 26m 35,36s +28° 42′ 55,2″ 6,47 2,97 164 G5IV
30 Κριού A 30 16246 12189 02h 37m 00,44s +24° 38′ 50,1″ 6,48 3,46 131 F6III
HD 14067 14067 10657 02h 17m 10,4s +23° 46′ 04″ 6,51 0,44 533 G9 III
51 Κριού 51 18803 14150 03h 02m 25,87s +26° 36′ 34,7″ 6,62 4,99 69 G8V
VW Κριού VW 15165 11390 02h 26m 45,65s +10° 33′ 55,1″ 6,69 1,16 416 F0IV
VY Κριού VY 17433 13118 02h 48m 43,72s +31° 06′ 54,7″ 6,76 3,65 136,5 K0
52 Κριού B 52 19135 03h 05m 26,70s +25° 15′ 19,0″ 7,00
Ρο 1 Κριού ρ1 44 18091 13579 02h 54m 55,17s +17° 44′ 05,3″ 7,01 2,10 313 A3
30 Κριού B 30 16232 12184 02h 36m 57,64s +24° 38′ 53,1″ 7,09 4,11 129 F6V
Ρο Κριού R 13913 10576 02h 16m 07,11s +25° 03′ 23,7″ 7,40 -2,99 3900 M3-6e
HD 12661 12661 9683 02h 04m 34,29s +25° 24′ 51,5″ 7,44 4,59 121 K0V
HIP 14810 14810 03h 11m 14,23s +21° 05′ 50,5″ 8,52 4,90 172 G5V
BD +20°307 8920 01h 54m 50,79s +21° 18′ 22,5″ 9,01 4,19 300 G0V
X Κριού X 19510 14601 03h 08m 30,89s +10° 26′ 45,2″ 9,04 -1,23 3700 F0,5
RX Κριού RX 02h 15m 20,78s +22° 34′ 11,1″ 9,41 F2V
SS Κριού SS 02h 04m 18,41s +24° 00′ 02,2″ 10,15 3,52 692 G0
TT Κριού TT 02h 06m 53,08s +15° 17′ 41,8″ 10,2 Bep:
RV Κριού RV 02h 15m 07,50s +18° 04′ 27,9″ 11,61 A0
WASP-11/HAT-P-10 03h 09m 28,55s +30° 40′ 24,9″ 11,89 6,41 408 K3V
L 1159-16 TZ 02h 00m 12,79s +13° 03′ 11,2″ 12,26 13,99 14,5 M4,5
LkHα 264 WY 02h 56m 37,56s +20° 05′ 37,1″ 12,46 K5/6e
RW Κριού RW 02h 16m 03,72s +17° 31′ 59,0″ 12,51 B8
HAT-P-25 03h 13m 45s +25° 11′ 51″ 13,19 5,83 969 G5
HAT-P-52 02h 50m 53,0s +29° 01′ 21″ 14,07 6,14 1256
WX Κριού WX 02h 47m 36,22s +10° 35′ 37,7″ 15,3 CV
Αστέρας του τσαγόκηπου 02h 53m 00,89s +16° 52′ 52,7″ 15,40 17,47 12,6 M7,5
XY Κριού XY 02h 56m 08,19s +19° 26′ 34,1″ WD+M0V
PSR B0301+19 03h 04m 33,12s +19° 32′ 51,4″
Ονομασία Μπάγιερ Φλάμστηντ Μεταβλητός αστέρας Ντρέιπερ Ίππαρχος Ορθή αναφορά Απόκλιση Φαινόμενο μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Απόσταση

έτη φωτός

Φασματικός τύπος

ΠηγέςΕπεξεργασία

Λαμπρότεροι αστέρες ανά αστερισμό
Αετός (150) Αλτάιρ Διαβήτης (49) Άλφα Διαβήτη Ιχθύες (175) Ήτα Ιχθύων Λυγξ (135) Άλφα Λυγκός Οκρίβας (62) Άλφα Οκρίβαντος Τηλεσκόπιον (72) Άλφα Τηλεσκοπίου
Αιγόκερως (104) Ντενέμπ Αλτζέντι Δίδυμοι (182) Πολυδεύκης Καμηλοπάρδαλις (163) Βήτα Καμ. Λύκος (147) Άλφα Λύκου Οκτάς (77) Νι Οκτάντος Τοξότης (226) Έψιλον Τοξότη
Αλώπηξ (123) Άλφα Αλώπεκος Δίκτυον (34) Άλφα Δικτύου Κάμινος (74) Άλφα Καμίνου Λύρα (163) Βέγας Οφιούχος (201) Ρας Αλχάγκ Τουκάνα (67) Άλφα Τουκάνας
Ανδρομέδα (179) Αλφεράτζ Δοράς (82) Άλφα Δοράδος Καρκίνος (183) Βήτα Καρκίνου Μεγάλη Άρκτος (247) Άλιοθ Όφις (134) Ουνουκαλχάι Τράπεζα (39) Άλφα Τραπέζης
Αντλία (53) Άλφα Αντλίας Δράκων (242) Ελτανίν Κασσιόπη (315) Γάμμα Κασσιόπης Μέγας Κύων (171) Σείριος Παρθένος (209) Στάχυς Τρίγωνον (42) Βήτα Τριγώνου
Ασπίς (71) Άλφα Ασπίδος Εξάς (63) Άλφα Εξάντος Κένταυρος (315) Άλφα Κενταύρου Μικρά Άρκτος (59) Β. πολικός αστέρας Περιστερά (76) Άλφα Περιστεράς Τρόπις (313) Κάνωπος
Βέλος (50) Γάμμα Βέλους Ζυγός (117) Ζουμπενεσαμάλι Κήτος (229) Βήτα Κήτους Μικρός Κύων (57) Προκύων Περσεύς (173) Άλφα Περσέως Ύδρα (269) Άλφα Ύδρας
Βόρειος Στέφανος (55) Αλφέκκα Ηνίοχος (181) Αίγα Κηφεύς (224) Άλφα Κηφέως Μικρός Λέων (54) 46 Μικρού Λέοντος Πήγασος (198) Έψιλον Πηγάσου Ύδρος (45) Βήτα Ύδρου
Βοώτης (164) Αρκτούρος Ηρακλής (285) Βήτα Ηρακλέους Κόμη Βερενίκης (106) Β.Κ. Βερενίκης Μικροσκόπιον (59) Γάμμα Μικροσκοπίου Πρύμνα (255) Ναός Υδροχόος (201) Βήτα Υδροχόου
Βωμός (101) Βήτα Βωμού Ηριδανός (222) Αχερνάρ Κόραξ (39) Γάμμα Κόρακος Μονόκερως (223) Άλφα Μονόκερω Πτηνόν (47) Άλφα Πτηνού Φοίνιξ (92) Άλφα Φοίνικος
Γερανός (73) Αλ Ναΐρ Θηρευτικοί Κύνες (86) Καρδία Καρόλου Κρατήρ (51) Δέλτα Κρατήρος Μυία (84) Άλφα Μυίας Πυξίς (53) Άλφα Πυξίδος Χαμαιλέων (45) Άλφα Χαμαιλέοντος
Γλύπτης (77) Άλφα Γλύπτου Ινδός (55) Άλφα Ινδού Κριός (114) Άλφα Κριού Νότιον Τρίγωνον (47) Άλφα Νοτίου Τρ. Σαύρα (105) Άλφα Σαύρας Ωρίων (303) Ρίγκελ
Γλυφείον (21) Άλφα Γλυφείου Ιππάριον (25) Άλφα Ιππαρίου Κύκνος (373) Ντενέμπ Νότιος Ιχθύς (55) Φομαλώ Σκορπιός (274) Αντάρης Ωρολόγιον (37) Άλφα Ωρολογίου
Γνώμων (69) Γ2 Γνώμονος Ιπτάμενος Ιχθύς (37) Γ2 Ιπτ. Ιχθύος Λαγώος (89) Αρνέμπ Νότιος Σταυρός (67) Β. Στ. του Νότου Ταύρος (245) Αλντεμπαράν
Δελφίν (64) Βήτα Δελφίνου Ιστία (260) Γ2 Ιστίων Λέων (151) Βασιλίσκος Νότιος Στέφανος (59) Βήτα Ν. Στεφάνου Ταώς (103) Άλφα Ταώ
Γκρι κελί = Αστερισμός με σύνδεσμο προς τον κατάλογο των αστέρων του, και το σύνολο των αστέρων του καταλόγου σε παρένθεση
Λευκό κελί = Λαμπρότερος αστέρας του αστερισμού