Κατάλογος αστέρων του Λέοντος

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Ο παρών κατάλογος αστέρων του Λέοντος παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό του Λέοντος κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Ονομασία Μπάγιερ

Β

Φλάμστηντ

F

Γκουλντ

G

Μεταβλητός αστέρας

Var

Ντρέιπερ

HD

HIPPARCOS

HIP

Ορθή αναφορά

AR

Απόκλιση

DEC

Φαινόμενο μέγεθος

m

Απόλυτο μέγεθος

M

Απόσταση

σε έτη φωτός

Τύπος αστέρα
Βασιλίσκος α 32 87901 49669 10h 08m 22,46s +11° 58′ 01,9″ 1,36 −0,52 77 B7V
Ντενέμπολα β 94 102647 57632 11h 49m 03,88s +14° 34′ 20,4″ 2,14 1,92 36 A3Vvar
Γάμμα 1 Λέοντος γ1 41 89484 50583 10h 19m 58,16s +19° 50′ 30,7″ 2,37 −0,92 126 K0III
Δέλτα Λέοντος δ 68 97603 54872 11h 14m 06,41s +20° 31′ 26,5″ 2,56 1,32 58 A4V
Έψιλον Λέοντος ε 17 84441 47908 09h 45m 51,10s +23° 46′ 27,4″ 2,97 −1,46 251 G0II
Θήτα Λέοντος θ 70 97633 54879 11h 14m 14,44s +15° 25′ 47,1″ 3,33 −0,35 178 A2V
Ζήτα Λέοντος ζ 36 89025 50335 10h 16m 41,40s +23° 25′ 02,4″ 3,43 −1,08 260 F0III
Ήτα Λέοντος η 30 87737 49583 10h 07m 19,95s +16° 45′ 45,6″ 3,48 −5,60 2131 A0Ib
Όμικρον Λέοντος Α ο 14 83808 47508 09h 41m 09,12s +09° 53′ 32,6″ 3,52 0,43 135 A5V+...
Όμικρον Λέοντος B ο 14 83809 09h 41m 13,40s +09° 54′ 35,0″ 3,70
Γάμμα 2 Λέοντος γ2 41 89485 10h 19m 58,60s +19° 50′ 26,0″ 3,80
Ρο Λέοντος ρ 47 14 91316 51624 10h 32m 48,68s +09° 18′ 23,7″ 3,84 −7,38 5719 B1Ib SB
Μι Λέοντος μ 24 85503 48455 09h 52m 45,96s +26° 00′ 25,5″ 3,88 0,83 133 K0III
Γιώτα Λέοντος ι 78 99028 55642 11h 23m 55,37s +10° 31′ 46,9″ 4,00 2,08 79 F2IV SB
Σίγμα Λέοντος σ 77 46 98664 55434 11h 21m 08,25s +06° 01′ 45,7″ 4,05 −0,04 214 B9,5Vs
54 Λέοντος 54 94601 53417 10h 55m 36,85s +24° 44′ 59,1″ 4,30 −0,44 289 A1
Ύψιλον Λέοντος υ 91 69 100920 56647 11h 36m 56,93s −00° 49′ 25,9″ 4,30 0,61 178 G9III
Λάμδα Λέοντος λ 4 82308 46750 09h 31m 43,24s +22° 58′ 05,0″ 4,32 −0,75 336 K5IIIvar
31 Λέοντος A 31 87837 49637 10h 07m 54,32s +09° 59′ 51,6″ 4,39 −0,23 274 K4III
60 Λέοντος b 60 95608 53954 11h 02m 19,78s +20° 10′ 47,1″ 4,42 1,53 124 A1m
Φι Λέοντος φ 74 43 98058 55084 11h 16m 39,76s −03° 39′ 05,5″ 4,45 0,56 195 A7IVn
Κάππα Λέοντος κ 1 81146 46146 09h 24m 39,28s +26° 10′ 56,8″ 4,47 0,39 213 K2III
93 Λέοντος 93 DQ 102509 57565 11h 47m 59,23s +20° 13′ 08,2″ 4,50 0,29 226 A comp SB
72 Λέοντος 72 FN 97778 54951 11h 15m 12,24s +23° 05′ 43,9″ 4,56 −6,99 6653 M3III
Χι Λέοντος χ 63 33 96097 54182 11h 05m 01,23s +07° 20′ 10,0″ 4,62 2,31 94 F2III-IVvar
Πι Λέοντος π 29 10 86663 49029 10h 00m 12,82s +08° 02′ 39,4″ 4,68 −1,35 525 M2III
61 Λέοντος p2 61 28 95578 53907 11h 01m 49,67s −02° 29′ 04,2″ 4,73 −1,26 514 K5III
87 Λέοντος e 87 62 99998 56127 11h 30m 18,88s −03° 00′ 12,5″ 4,77 −1,57 604 K4III
40 Λέοντος 40 89449 50564 10h 19m 44,31s +19° 28′ 17,2″ 4,78 3,15 69 F6IV
58 Λέοντος d 58 26 95345 53807 11h 00m 33,64s +03° 37′ 03,1″ 4,84 −0,26 342 K1III
Ταυ Λέοντος τ 84 58 99648 55945 11h 27m 56,23s +02° 51′ 22,6″ 4,95 −1,45 621 G8II-III
59 Λέοντος c 59 27 95382 53824 11h 00m 44,83s +06° 06′ 05,4″ 4,98 1,65 151 A5III
Ξι Λέοντος ξ 5 82395 46771 09h 31m 56,79s +11° 18′ 00,1″ 4,99 0,67 238 K0IIIvar
10 Λέοντος 10 4 83240 47205 09h 37m 12,71s +06° 50′ 08,8″ 5,00 0,80 226 K1IIIvar
6 Λέοντος h 6 82381 46774 09h 31m 57,58s +09° 42′ 56,9″ 5,07 −0,78 482 K3III
48 Λέοντος 48 15 91612 51775 10h 34m 48,07s +06° 57′ 13,0″ 5,07 0,12 319 G8II-III
75 Λέοντος 75 44 98118 55137 11h 17m 17,37s +02° 00′ 39,3″ 5,18 −0,31 408 M0III comp
Νι Λέοντος ν 27 86360 48883 09h 58m 13,39s +12° 26′ 41,4″ 5,26 −0,79 529 B9IV
92 Λέοντος 92 101484 56975 11h 40m 47,11s +21° 21′ 10,2″ 5,26 1,00 232 K1III
22 Λέοντος g 22 85376 48390 09h 51m 53,02s +24° 23′ 44,9″ 5,29 2,27 131 A5IV
73 Λέοντος n 73 97907 55016 11h 15m 51,90s +13° 18′ 27,3″ 5,31 −0,52 478 K3III
53 Λέοντος l 53 93702 52911 10h 49m 15,43s +10° 32′ 42,9″ 5,32 0,27 334 A2V
Ψι Λέοντος ψ 16 84194 47723 09h 43m 43,90s +14° 01′ 18,1″ 5,36 −1,34 713 M2III
79 Λέοντος 79 51 99055 55650 11h 24m 02,34s +01° 24′ 27,9″ 5,39 0,14 365 G8IIICN...
Ωμέγα Λέοντος ω 2 2 81858 46454 09h 28m 27,38s +09° 03′ 24,4″ 5,40 2,72 112 F9V
69 Λέοντος p5 69 37 97585 54849 11h 13m 45,58s −00° 04′ 10,2″ 5,40 −0,42 477 A0V
37 Λέοντος 37 89056 50333 10h 16m 40,75s +13° 43′ 42,1″ 5,42 −0,51 499 M1III
46 Λέοντος 46 ES 91232 51585 10h 32m 11,80s +14° 08′ 14,0″ 5,43 −2,18 1083 M2III
HD 94402 p1 21 94402 53273 10h 53m 43,76s −02° 07′ 45,3″ 5,45 0,55 312 G8III
52 Λέοντος k 52 93291 52689 10h 46m 25,35s +14° 11′ 41,3″ 5,49 0,76 287 G4III:
51 Λέοντος m 51 93257 52686 10h 46m 24,49s +18° 53′ 29,8″ 5,50 1,81 178 K3III
65 Λέοντος p4 65 34 96436 54336 11h 06m 54,43s +01° 57′ 20,6″ 5,52 1,55 203 G9IIICN...
95 Λέοντος o 95 103578 58159 11h 55m 40,53s +15° 38′ 48,5″ 5,53 −0,65 560 A3V
86 Λέοντος 86 100006 56146 11h 30m 29,08s +18° 24′ 35,1″ 5,54 0,55 325 K0III
83069 47168 09h 36m 42,85s +31° 09′ 42,6″ 5,57 −0,25 475 M2III
81 Λέοντος 81 99285 55765 11h 25m 36,46s +16° 27′ 23,6″ 5,58 2,21 154 F2V
44 Λέοντος 44 13 DE 90254 51008 10h 25m 15,19s +08° 47′ 05,8″ 5,61 −1,06 704 M2IIIs
15 Λέοντος f 15 84107 47701 09h 43m 33,27s +29° 58′ 29,0″ 5,64 2,20 159 A2IV
18 Λέοντος 18 84561 47959 09h 46m 23,34s +11° 48′ 36,0″ 5,67 −0,99 701 K4III
49 Λέοντος 49 16 TX 91636 51802 10h 35m 02,19s +08° 39′ 01,6″ 5,67 −0,09 462 A2V
EO Λέοντος 87015 49220 10h 02m 48,96s +21° 56′ 57,4″ 5,68 −2,75 1583 B2,5IV
67 Λέοντος 67 96738 54487 11h 08m 49,08s +24° 39′ 30,4″ 5,70 0,21 408 A3IV
3 Λέοντος 3 3 81873 46457 09h 28m 29,19s +08° 11′ 18,1″ 5,72 −0,29 518 K0III
8 Λέοντος 8 83189 47189 09h 37m 02,59s +16° 26′ 16,7″ 5,73 −1,60 953 K1III
85 Λέοντος 85 99902 56080 11h 29m 41,86s +15° 24′ 48,2″ 5,74 0,11 435 K4III
86513 48982 09h 59m 36,28s +29° 38′ 43,2″ 5,75 0,76 324 G9III:
89 Λέοντος 89 65 100563 56445 11h 34m 22,06s +03° 03′ 37,5″ 5,76 3,64 87 F5V
36 G. Λέοντος 39 97605 54863 11h 14m 01,81s +08° 03′ 39,4″ 5,79 1,61 223 K3III
5 G. Λέοντος 5 84542 47943 09h 46m 10,04s +06° 42′ 31,0″ 5,80 −1,72 1042 M1III
99196 55716 11h 24m 58,99s +11° 25′ 49,1″ 5,80 0,02 468 K4III
100808 56601 11h 36m 17,94s +27° 46′ 52,7″ 5,80 1,52 234 F0V
39 Λέοντος 39 89125 50384 10h 17m 14,80s +23° 06′ 23,2″ 5,81 4,03 74 F8Vw
89024 50336 10h 16m 41,84s +25° 22′ 14,5″ 5,84 0,91 315 K2III:
10 Εξάντα (10) 8 86080 48734 09h 56m 26,03s +08° 55′ 59,2″ 5,85 −0,73 674 K2III:
DR Λέοντος DR 83787 47544 09h 41m 35,11s +31° 16′ 40,2″ 5,90 −1,40 942 K6III
76 Λέοντος 76 45 98366 55249 11h 18m 54,98s +01° 39′ 01,9″ 5,90 1,00 311 K0III:
102590 57606 11h 48m 38,77s +14° 17′ 03,1″ 5,90 1,55 242 F0V
55 Λέοντος 55 22 94672 53423 10h 55m 42,34s +00° 44′ 13,0″ 5,91 2,70 143 F2III
56 Λέοντος 56 23 VY 94705 53449 10h 56m 01,48s +06° 11′ 07,4″ 5,91 0,92 325 M5IIIvar
35 Λέοντος 35 89010 50319 10h 16m 32,42s +23° 30′ 10,8″ 5,95 3,54 99 G2IV
62 Λέοντος p3 62 31 95849 54049 11h 03m 36,63s −00° 00′ 03,0″ 5,95 −0,21 557 K3III
90 Λέοντος 90 100600 56473 11h 34m 42,50s +16° 47′ 48,9″ 5,95 −2,98 1988 B4V
45 Λέοντος 45 CX 90569 51213 10h 27m 38,99s +09° 45′ 44,7″ 6,01 0,65 385 A0sp...
R Λέοντος R 84748 09h 47m 33,50s +11° 25′ 44,0″ 6,02
88737 50174 10h 14m 29,84s +21° 10′ 05,6″ 6,02 2,44 169 F9V
101980 57240 11h 44m 13,17s +25° 13′ 05,9″ 6,02 −1,25 929 K5III
11 Εξάντα (11) 9 86369 48876 09h 58m 07,62s +08° 18′ 50,6″ 6,05 −0,04 539 K3III
88639 50109 10h 13m 49,72s +27° 08′ 09,0″ 6,05 0,67 389 G5III-IV
50 G. Λέοντος 50 98960 55595 11h 23m 17,97s +00° 07′ 55,4″ 6,05 −0,53 675 K3
102660 57646 11h 49m 14,77s +16° 14′ 34,8″ 6,05 2,07 204 A3m
43 Λέοντος 43 12 89962 50851 10h 23m 00,46s +06° 32′ 34,4″ 6,06 1,82 229 K3III
20 Λέοντος 20 DG 85040 48218 09h 49m 50,12s +21° 10′ 46,0″ 6,10 0,11 514 A8IV
20 G. Λέοντος 20 94363 53240 10h 53m 25,04s −02° 15′ 18,0″ 6,12 1,61 261 K0III+...
30 G. Λέοντος 30 95771 54027 11h 03m 14,55s −00° 45′ 07,4″ 6,12 2,43 178 F0V
90472 51161 10h 27m 00,52s +19° 21′ 52,4″ 6,15 1,13 329 K0
42 Λέοντος 42 89774 50755 10h 21m 50,32s +14° 58′ 32,9″ 6,16 0,34 476 A1V
94720 53472 10h 56m 16,88s +22° 21′ 06,0″ 6,17 −0,28 637 K2
59 G. Λέοντος 59 99651 55941 11h 27m 53,73s −01° 41′ 59,8″ 6,23 0,21 522 K2III:
82670 46938 09h 33m 59,17s +23° 27′ 14,8″ 6,26 0,29 509 K7III
13 Λέοντος 13 83821 47550 09h 41m 38,50s +25° 54′ 46,6″ 6,26 0,16 541 K2III:
92941 52513 10h 44m 14,62s +19° 45′ 32,0″ 6,27 2,20 212 A5V
HD 97658 97658 54906 11h 14m 33s +25° 42′ 37″ 6,27 69 K1V
88 Λέοντος 88 100180 56242 11h 31m 45,14s +14° 21′ 53,9″ 6,27 4,46 75 G0V
54 Λέοντος 54 94602 10h 55m 37,30s +24° 44′ 56,0″ 6,30
97244 54688 11h 11m 43,79s +14° 24′ 00,7″ 6,30 2,38 198 A5V
81361 46232 09h 25m 32,55s +16° 35′ 08,3″ 6,31 1,70 272 G9III:
19 G. Λέοντος 19 94237 53167 10h 52m 36,10s −00° 12′ 05,7″ 6,31 −0,72 830 K5III
7 Λέοντος 7 83023 47096 09h 35m 52,91s +14° 22′ 46,5″ 6,32 0,35 510 A1V
80 Λέοντος 80 55 KV 99329 55791 11h 25m 50,10s +03° 51′ 36,7″ 6,35 2,41 200 F3IV
87500 49445 10h 05m 40,96s +15° 45′ 27,1″ 6,36 1,07 372 F2Vn
18 G. Λέοντος 18 94180 53141 10h 52m 13,69s +01° 01′ 29,9″ 6,37 −1,16 1045 A3V
102910 57779 11h 50m 55,42s +12° 16′ 44,3″ 6,37 2,66 180 A5m
37 Εξάντα (37) 17 93244 52660 10h 46m 05,68s +06° 22′ 23,8″ 6,38 1,22 351 K1III:
96372 54319 11h 06m 44,01s +17° 44′ 14,7″ 6,40 −0,46 769 K5
6 Μικρού Λέοντος (6) 80956 46058 09h 23m 31,85s +25° 10′ 58,2″ 6,41 −0,18 679 G5III-IV
89344 50516 10h 19m 00,74s +24° 42′ 43,6″ 6,42 −1,36 1173 K0
34 Λέοντος 34 88355 49929 10h 11m 38,19s +13° 21′ 18,7″ 6,43 2,24 225 F7V
67 G. Λέοντος 67 100659 56500 11h 34m 58,93s −04° 21′ 40,2″ 6,43 0,05 616 K0
19 Λέοντος 19 84722 48029 09h 47m 25,99s +11° 34′ 05,4″ 6,44 1,67 293 A7Vn
23 Λέοντος 23 85268 48324 09h 51m 01,97s +13° 03′ 58,5″ 6,45 −2,32 1852 M0III
HD 100655 100655 56508 11h 35m 03,79s +20° 26′ 29,6″ 6,45 0,71 459 G9III
HN Λέοντος HN 86358 48895 09h 58m 26,12s +27° 45′ 32,6″ 6,48 2,36 218 F3V
64 Λέοντος 64 96528 54388 11h 07m 39,72s +23° 19′ 25,5″ 6,48 2,09 246 A5m
84252 47779 09h 44m 30,00s +18° 51′ 49,1″ 6,49 0,72 464 K0
84680 48023 09h 47m 22,20s +23° 38′ 51,7″ 6,49 0,02 643 K0
83 Λέοντος A 83 57 99491 55846 11h 26m 45,75s +03° 00′ 45,6″ 6,49 5,25 58 K0IV
64 100456 56388 11h 33m 36,33s +02° 29′ 56,7″ 6,49 −1,44 1254 K5
82523 46891 09h 33m 18,32s +28° 22′ 04,9″ 6,50 1,68 300 A3Vnn
18 Μικρού Λέοντος (18) 86012 48742 09h 56m 31,36s +32° 23′ 04,6″ 6,55 3,02 165 F2
9 Λέοντος 9 83273 47247 09h 37m 49,96s +24° 40′ 13,1″ 6,61 2,41 225 G0III
11 Λέοντος 11 83343 47266 09h 38m 01,31s +14° 20′ 50,8″ 6,63 2,58 210 F2
57 Λέοντος 57 94738 53460 10h 56m 10,53s +00° 25′ 58,6″ 6,65 −0,15 746 K0
52 Μικρού Λέοντος (52) 96418 54347 11h 07m 04,91s +25° 32′ 13,8″ 6,86 3,14 181 F8IV
71 Λέοντος 71 98824 55533 11h 22m 29,02s +17° 26′ 13,4″ 7,03 0,16 773 K1III
HD 89307 89307 50473 10h 18m 21,28s +12° 37′ 16,0″ 7,06 4,61 101 G0V
38 Εξάντα (38) 93431 53460 10h 47m 19,16s +06° 20′ 46,4″ 7,13 2,23 311 A2
49 Μικρού Λέοντος (49) 94671 53439 10h 55m 56,09s +18° 09′ 10,8″ 7,25 0,82 631 G5
83 Λέοντος B 83 99492 55848 11h 26m 46,28s +03° 00′ 22,8″ 7,57 6,29 59 K2V
HD 81040 81040 46076 09h 23m 47,09s +20° 21′ 52,0″ 7,74 5,18 106 G2/G3
HD 95089 95089 53666 10h 58m 47,74s +01° 43′ 45,2″ 7,95 2,08 486 K0D
HD 88133 88133 49813 10h 10m 07,68s +18° 11′ 12,7″ 8,06 3,70 243 G5IV
HD 96063 96063 54158 11h 04m 44 s -02° 30′ 48″ 8,37 515 K0
HD 100777 100777 56572 11h 35m 51,53s −04° 45′ 20,5″ 8,42 4,81 172 K0V
HD 102272 102272 57428 11h 46m 23,54s +14° 07′ 26,3″ 8,71 0,93 1200 K0III
BD+20°2457 10h 16m 44,86s +19° 53′ 29,0″ 9,73 650 K2II
Γκλιέζ 436 57087 11h 42m 11,09s +26° 42′ 23,7″ 10,68 10,63 33 M2,5
CW Λέοντος CW 09h 47m 57,38s +13° 16′ 43,6″ 11(B) 200 C...
WASP-104 10h 42m 24,6s +07° 26′ 06″ 11,12 466 G8
WASP-106 11h 05m 43,1s -05° 04′ 46″ 11,21 923 F9
Βολφ 359 CN 10h 56m 28,99s +07° 00′ 52,0″ 13,45 16,64 7,78 M6 V
DP Λέοντος DP 11h 17m 16,00s +17° 57′ 41,1″ 17,5 9,49 1304 DA/M5V?
Ονομασία Μπάγιερ Φλάμστηντ Γκουλντ Μεταβλητός αστέρας Ντρέιπερ HIPPARCOS Ορθή αναφορά Απόκλιση Φαινόμενο μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Απόσταση

έτη φωτός

Φασματικός τύπος