Κατάλογος αστέρων του Λαγωού

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Ο παρών κατάλογος αστέρων του Λαγωού παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό του Λαγωού κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Ονομασία Μπάγιερ

Β

Φλάμστηντ

F

Μεταβλητός αστέρας

Var

Ντρέιπερ

HD

HIPPARCOS

HIP

Ορθή αναφορά

AR

Απόκλιση

DEC

Φαινόμενο μέγεθος

m

Απόλυτο μέγεθος

M

Απόσταση

σε έτη φωτός

Τύπος αστέρα
Άλφα Λαγωού α 11 36673 25985 05h 32m 43,81s −17° 49′ 20,3″ 2,58 −5,40 1283 F0Ib
Βήτα Λαγωού β 9 36079 25606 05h 28m 14,73s −20° 45′ 33,2″ 2,81 −0,63 159 G5II
Έψιλον Λαγωού ε 2 32887 23685 05h 05m 27,65s −22° 22′ 15,1″ 3,19 −1,02 227 K4III
Μι Λαγωού μ 5 33904 24305 05h 12m 55,87s −16° 12′ 19,5″ 3,29 −0,47 184 B9IV: HgMn
Ζήτα Λαγωού ζ 14 38678 27288 05h 46m 57,35s −14° 49′ 19,0″ 3,55 1,89 70 A2Vann
Γάμμα Λαγωού γ 13 38393 27072 05h 44m 27,97s −22° 26′ 51,0″ 3,59 3,83 29 F7V
Ήτα Λαγωού η 16 40136 28103 05h 56m 24,32s −14° 10′ 04,9″ 3,71 2,82 49 F1V
Δέλτα Λαγωού δ 15 39364 27654 05h 51m 19,15s −20° 52′ 39,0″ 3,76 1,08 112 G8III/IV
Λάμδα Λαγωού λ 6 34816 24845 05h 19m 34,53s −13° 10′ 36,4″ 4,29 −3,30 1076 B0,5IV
Κάππα Λαγωού κ 4 33949 24327 05h 13m 13,89s −12° 56′ 28,6″ 4,36 −1,81 559 B7V
Γιώτα Λαγωού ι 3 33802 24244 05h 12m 17,89s −11° 52′ 08,9″ 4,45 0,11 241 B8V
Θήτα Λαγωού θ 18 41695 28910 06h 06m 09,33s −14° 56′ 07,0″ 4,67 1,08 170 A0V
HD 34968 34968 24927 05h 20m 26,91s −21° 14′ 23,1″ 4,70 −1,04 459 A0V
HD 32309 32309 23362 05h 01m 25,56s −20° 03′ 06,8″ 4,91 0,88 209 B9V
17 Λαγωού 17 SS 41511 28816 06h 04m 59,13s −16° 29′ 03,9″ 4,92 −2,66 1069 Ap shell
HD 32436 32436 23430 05h 02m 09,77s −26° 16′ 29,4″ 5,01 0,65 242 K1III
HD 41312 41312 28675 06h 03m 15,56s −26° 17′ 05,1″ 5,03 −0,35 388 K3II/IIICNv
HD 34310 34310 24505 05h 15m 24,37s −26° 56′ 36,4″ 5,06 0,45 272 B9V
HD 35162 35162 25045 05h 21m 46,27s −24° 46′ 22,6″ 5,06 0,28 294 A2/A3
8 Λαγωού 8 35337 25202 05h 23m 30,16s −13° 55′ 38,5″ 5,25 −3,47 1811 B2IV
19 Λαγωού 19 42042 29048 06h 07m 41,63s −19° 09′ 57,6″ 5,28 −1,41 710 M1III
Νι Λαγωού ν 7 34863 24873 05h 19m 59,03s −12° 18′ 56,2″ 5,29 0,25 332 B7/B8V
HD 41841 41841 28943 06h 06m 32,10s −23° 06′ 38,8″ 5,46 −0,36 475 A2V
HD 34538 34538 24679 05h 17m 40,25s −13° 31′ 10,9″ 5,48 2,06 158 G8IV
HD 39070 39070 27517 05h 49m 36,55s −14° 29′ 00,8″ 5,49 0,60 310 G8III
HD 42301 42301 29150 06h 08m 57,87s −22° 25′ 38,2″ 5,49 1,02 255 A0V
10 Λαγωού 10 36473 25853 05h 31m 07,62s −20° 51′ 48,8″ 5,53 0,93 272 A0V
HD 42341 42341 29205 06h 09m 34,53s −14° 35′ 04,9″ 5,56 1,49 212 K2III
RX Λαγωού RX 33664 24169 05h 11m 22,85s −11° 50′ 57,2″ 5,60 −0,08 447 M6,2III
HD 32667 32667 23554 05h 03m 53,26s −24° 23′ 17,0″ 5,61 1,72 196 A2IV
HD 39853 39853 27938 05h 54m 43,59s −11° 46′ 27,3″ 5,62 −1,18 746 K3 comp
HD 35505 35505 25280 05h 24m 28,47s −16° 58′ 32,7″ 5,64 1,50 220 A0V
HD 31925 31925 23166 04h 59m 01,44s −16° 22′ 34,8″ 5,65 2,47 141 F5V
HD 32890 32890 23668 05h 05m 16,19s −26° 09′ 08,1″ 5,71 1,37 240 K2III
HD 42443 42443 29234 06h 09m 47,91s −22° 46′ 28,2″ 5,71 2,04 176 F5V
HD 42621 42621 29294 06h 10m 34,69s −27° 09′ 15,1″ 5,72 0,68 331 K1III
HD 38206 38206 26966 05h 43m 21,66s −18° 33′ 26,8″ 5,73 1,53 226 A0V
1 Λαγωού 1 32503 23474 05h 02m 44,94s −22° 47′ 42,3″ 5,74 −0,29 524 K1IV
YY Λαγωού YY 41933 28984 06h 06m 57,52s −21° 48′ 44,2″ 5,74 −1,54 931 M3II/III
HD 35736 35736 25397 05h 25m 59,82s −19° 41′ 43,3″ 5,78 2,61 140 F5V
HD 39190 39190 27533 05h 49m 53,51s −22° 58′ 18,9″ 5,87 −0,49 610 A1V
12 Λαγωού 12 38090 26865 05h 42m 13,96s −22° 22′ 25,5″ 5,88 −0,97 765 A2/A3V
HD 40151 40151 28085 05h 56m 14,20s −22° 50′ 24,2″ 5,95 1,19 292 K0/K1III
HD 34721 34721 24786 05h 18m 50,24s −18° 07′ 48,7″ 5,96 3,98 81 G0V
HD 33093 33093 23831 05h 07m 24,88s −12° 29′ 27,6″ 5,97 3,17 118 G2V
HD 32996 32996 23777 05h 06m 36,73s −13° 07′ 21,6″ 6,04 0,81 363 B9,5/A0IV
HD 40972 40972 28520 06h 01m 13,11s −25° 25′ 03,8″ 6,04 0,81 363 A0V
HD 35991 35991 25532 05h 27m 36,49s −21° 22′ 32,8″ 6,08 0,75 380 K0III
HD 42729 42729 29347 06h 11m 13,66s −26° 28′ 55,6″ 6,08 −0,50 675 B9,5IV/V
HD 37306 37306 26395 05h 37m 08,76s −11° 46′ 31,7″ 6,10 2,00 215 A2V
HD 38054 38054 26866 05h 42m 14,49s −17° 31′ 49,4″ 6,15 −0,16 597 K3III
HD 38392 AK 38392 05h 44m 26,50s −22° 25′ 18,0″ 6,15 K2V
HD 39385 39385 27670 05h 51m 28,62s −22° 55′ 36,6″ 6,16 0,49 443 K0IIICN...
HD 38713 38713 27308 05h 47m 07,81s −16° 14′ 17,0″ 6,18 −0,36 664 G8III
HD 41125 41125 28622 06h 02m 33,81s −14° 29′ 49,9″ 6,20 0,58 434 K0III
HD 40745 AC 40745 28434 06h 00m 17,66s −12° 53′ 59,7″ 6,21 2,32 195 F2IV
HD 34045 34045 24394 05h 13m 59,94s −14° 36′ 24,7″ 6,22 1,84 245 A9II/III
HD 37971 37971 26821 05h 41m 41,51s −16° 43′ 33,0″ 6,22 −1,65 1221 B4/B5III
HD 42486 42486 29233 06h 09m 47,16s −26° 42′ 04,0″ 6,27 0,64 435 G8/K0III
HD 35850 AF 35850 25486 05h 27m 04,75s −11° 54′ 03,0″ 6,30 4,16 87 F7V:
HD 33162 33162 23874 05h 07m 49,82s −12° 35′ 32,8″ 6,33 −0,52 763 M1III
HD 38382 38382 27075 05h 44m 28,41s −20° 07′ 36,0″ 6,34 4,30 83 F8/G0V
HD 42327 42327 29178 06h 09m 20,20s −18° 07′ 34,8″ 6,36 0,86 410 B9Vn...
HD 34798 YZ 34798 24825 05h 19m 17,44s −18° 31′ 11,8″ 6,37 −0,56 791 B5IV/V
HD 40235 40235 28118 05h 56m 34,43s −23° 12′ 55,4″ 6,37 0,44 499 K0III
HD 33238 33238 23908 05h 08m 13,26s −15° 05′ 43,3″ 6,38 −0,31 710 K1III + F/G
HD 33667 33667 24114 05h 10m 44,59s −25° 54′ 37,9″ 6,40 −0,33 724 K1III/IV
HD 37643 37643 26602 05h 39m 16,23s −17° 50′ 57,9″ 6,40 −1,61 1304 B4
HD 32612 32612 23551 05h 03m 52,12s −14° 22′ 12,9″ 6,42 −1,62 1320 B2IV
HD 34318 34318 24560 05h 16m 10,56s −11° 21′ 09,2″ 6,45 −0,60 838 G0
HD 33095 33095 23818 05h 07m 09,78s −19° 23′ 33,1″ 6,47 3,58 123 G2V
HD 35137 35137 25059 05h 21m 55,31s −17° 36′ 13,1″ 6,47 0,72 461 K0III
HD 35386 35386 25180 05h 23m 11,98s −26° 42′ 19,8″ 6,49 2,89 171 F6V
HD 34797 TX 34797 24827 05h 19m 18,31s −18° 30′ 34,4″ 6,54 799 B7Vp
S Λαγωού S 41698 28874 06h 05m 45,54s −24° 11′ 43,9″ 6,74 −0,46 898 M5III
HD 42659 UV 42659 29365 06h 11m 21,75s −15° 47′ 35,0″ 6,77 429 Ap...
4 Μονόκερου (4) 42116 29118 06h 08m 25,39s −11° 08′ 46,6″ 6,90 1,80 342 A2
HD 37847 TW 37847 26714 05h 40m 39,72s −20° 17′ 55,6″ 7,00 720 K0IV
T Λαγωού T 32803 23636 05h 04m 50,85s −21° 54′ 16,5″ 7,40 2670 M6ev
HD 31527 31527 22905 04h 55m 38s -23° 14′ 31″ 7,48 126 G0V
R Λαγωού R 31996 23203 04h 59m 36,50s −14° 48′ 21,0″ 7,71 1350 C7,6e
HD 33283 33283 23889 05h 08m 01,01s −26° 47′ 50,9″ 8,05 3,36 282 G4V
HD 33142 33142 23844 05h 07m 36s -13° 59′ 11″ 8,13 411 K0III
Γκλιέζ 229 42581 29295 06h 10m 34,62s −21° 51′ 52,7″ 8,14 9,33 19 M1/M2V
RY Λαγωού RY 38882 27400 05h 48m 10,25s −20° 01′ 25,0″ 8,25 647 A9V
HD 32450 32450 23452 05h 02m 28,42s −21° 15′ 23,9″ 8,32 27,961 M0V
RS Λαγωού RS 40640 05h 59m 18,42s −20° 13′ 25,1″ 9,88 A0V
U Λαγωού U 31599 22952 04h 56m 17,99s −21° 13′ 02,0″ 10,52 1910 A9/F0Iab:
WASP-61 05h 01m 12,0s -26° 03′ 15″ 12,5 1566 F7
Ονομασία Μπάγιερ Φλάμστηντ Μεταβλητός αστέρας Ντρέιπερ HIPPARCOS Ορθή αναφορά Απόκλιση Φαινόμενο μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Απόσταση

έτη φωτός

Φασματικός τύπος

ΠηγέςΕπεξεργασία

Λαμπρότεροι αστέρες ανά αστερισμό
Αετός (150) Αλτάιρ Διαβήτης (49) Άλφα Διαβήτη Ιχθύες (175) Ήτα Ιχθύων Λυγξ (135) Άλφα Λυγκός Οκρίβας (62) Άλφα Οκρίβαντος Τηλεσκόπιον (72) Άλφα Τηλεσκοπίου
Αιγόκερως (104) Ντενέμπ Αλτζέντι Δίδυμοι (182) Πολυδεύκης Καμηλοπάρδαλις (163) Βήτα Καμ. Λύκος (147) Άλφα Λύκου Οκτάς (77) Νι Οκτάντος Τοξότης (226) Έψιλον Τοξότη
Αλώπηξ (123) Άλφα Αλώπεκος Δίκτυον (34) Άλφα Δικτύου Κάμινος (74) Άλφα Καμίνου Λύρα (163) Βέγας Οφιούχος (201) Ρας Αλχάγκ Τουκάνα (67) Άλφα Τουκάνας
Ανδρομέδα (179) Αλφεράτζ Δοράς (82) Άλφα Δοράδος Καρκίνος (183) Βήτα Καρκίνου Μεγάλη Άρκτος (247) Άλιοθ Όφις (134) Ουνουκαλχάι Τράπεζα (39) Άλφα Τραπέζης
Αντλία (53) Άλφα Αντλίας Δράκων (242) Ελτανίν Κασσιόπη (315) Γάμμα Κασσιόπης Μέγας Κύων (171) Σείριος Παρθένος (209) Στάχυς Τρίγωνον (42) Βήτα Τριγώνου
Ασπίς (71) Άλφα Ασπίδος Εξάς (63) Άλφα Εξάντος Κένταυρος (315) Άλφα Κενταύρου Μικρά Άρκτος (59) Β. πολικός αστέρας Περιστερά (76) Άλφα Περιστεράς Τρόπις (313) Κάνωπος
Βέλος (50) Γάμμα Βέλους Ζυγός (117) Ζουμπενεσαμάλι Κήτος (229) Βήτα Κήτους Μικρός Κύων (57) Προκύων Περσεύς (173) Άλφα Περσέως Ύδρα (269) Άλφα Ύδρας
Βόρειος Στέφανος (55) Αλφέκκα Ηνίοχος (181) Αίγα Κηφεύς (224) Άλφα Κηφέως Μικρός Λέων (54) 46 Μικρού Λέοντος Πήγασος (198) Έψιλον Πηγάσου Ύδρος (45) Βήτα Ύδρου
Βοώτης (164) Αρκτούρος Ηρακλής (285) Βήτα Ηρακλέους Κόμη Βερενίκης (106) Β.Κ. Βερενίκης Μικροσκόπιον (59) Γάμμα Μικροσκοπίου Πρύμνα (255) Ναός Υδροχόος (201) Βήτα Υδροχόου
Βωμός (101) Βήτα Βωμού Ηριδανός (222) Αχερνάρ Κόραξ (39) Γάμμα Κόρακος Μονόκερως (223) Άλφα Μονόκερω Πτηνόν (47) Άλφα Πτηνού Φοίνιξ (92) Άλφα Φοίνικος
Γερανός (73) Αλ Ναΐρ Θηρευτικοί Κύνες (86) Καρδία Καρόλου Κρατήρ (51) Δέλτα Κρατήρος Μυία (84) Άλφα Μυίας Πυξίς (53) Άλφα Πυξίδος Χαμαιλέων (45) Άλφα Χαμαιλέοντος
Γλύπτης (77) Άλφα Γλύπτου Ινδός (55) Άλφα Ινδού Κριός (114) Άλφα Κριού Νότιον Τρίγωνον (47) Άλφα Νοτίου Τρ. Σαύρα (105) Άλφα Σαύρας Ωρίων (303) Ρίγκελ
Γλυφείον (21) Άλφα Γλυφείου Ιππάριον (25) Άλφα Ιππαρίου Κύκνος (373) Ντενέμπ Νότιος Ιχθύς (55) Φομαλώ Σκορπιός (274) Αντάρης Ωρολόγιον (37) Άλφα Ωρολογίου
Γνώμων (69) Γ2 Γνώμονος Ιπτάμενος Ιχθύς (37) Γ2 Ιπτ. Ιχθύος Λαγώος (89) Αρνέμπ Νότιος Σταυρός (67) Β. Στ. του Νότου Ταύρος (245) Αλντεμπαράν
Δελφίν (64) Βήτα Δελφίνου Ιστία (260) Γ2 Ιστίων Λέων (151) Βασιλίσκος Νότιος Στέφανος (59) Βήτα Ν. Στεφάνου Ταώς (103) Άλφα Ταώ
Γκρι κελί = Αστερισμός με σύνδεσμο προς τον κατάλογο των αστέρων του, και το σύνολο των αστέρων του καταλόγου σε παρένθεση
Λευκό κελί = Λαμπρότερος αστέρας του αστερισμού