Κατάλογος αστέρων του Μικροσκοπίου

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Ο παρών κατάλογος αστέρων του Μικροσκοπίου παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό Μικροσκόπιον κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Ονομασία Μπάγιερ

Β


Μεταβλητός αστέρας

Var

Ντρέιπερ

HD

HIPPARCOS

HIP

Ορθή αναφορά

AR

Απόκλιση

DEC

Φαινόμενο μέγεθος

m

Απόλυτο μέγεθος

M

Απόσταση

σε έτη φωτός

Τύπος αστέρα
Γάμμα Μικροσκοπίου γ 199951 103738 21h 01m 17,46s −32° 15′ 28,0″ 4,67 0,49 223 G8III
Έψιλον Μικροσκοπίου ε 202627 105140 21h 17m 56,25s −32° 10′ 20,9″ 4,71 1,19 165 A0V
Θήτα 1 Μικροσκοπίου θ1 203006 105382 21h 20m 45,58s −40° 48′ 34,2″ 4,80 1,01 186 A2p
Άλφα Μικροσκοπίου α 198232 102831 20h 49m 58,08s −33° 46′ 46,8″ 4,89 −0,45 380 G8III
Γιώτα Μικροσκοπίου ι 197937 102693 20h 48m 29,00s −43° 59′ 17,8″ 5,11 2,04 134 F1IV
Νι Μικροσκοπίου ν 195569 101477 20h 33m 55,06s −44° 30′ 57,5″ 5,12 1,01 216 K0III
2 Νοτίου Ιχθύος 200763 104174 21h 06m 24,68s −32° 20′ 29,9″ 5,20 0,02 354 K2III
HD 201772 201772 104738 21h 13m 02,93s −39° 25′ 28,7″ 5,25 2,63 109 F5V
Ζήτα Μικροσκοπίου ζ 200163 103882 21h 02m 57,97s −38° 37′ 52,3″ 5,32 2,58 115 F3V
HD 198716 198716 103127 20h 53m 40,15s −39° 48′ 34,7″ 5,34 −0,17 412 K2III
3 Νοτίου Ιχθύος 201901 104750 21h 13m 17,27s −27° 37′ 08,6″ 5,41 0,01 391 K3III
HD 196737 196737 102014 20h 40m 19,81s −33° 25′ 54,9″ 5,47 1,14 239 K1III
HD 197630 197630 102497 20h 46m 20,03s −39° 11′ 57,1″ 5,48 0,52 320 B8/B9V
HD 204018 204018 105913 21h 27m 01,66s −42° 32′ 52,7″ 5,50 1,84 176 Am
HD 198357 198357 102916 20h 51m 00,76s −37° 54′ 47,8″ 5,52 −0,90 627 K3III
Ήτα Μικροσκοπίου η 200702 104177 21h 06m 25,50s −41° 23′ 09,4″ 5,55 −1,73 931 K3III
HD 203949 203949 105854 21h 26m 22,75s −37° 49′ 45,9″ 5,64 1,00 276 K2III
Δέλτα Μικροσκοπίου δ 200718 104148 21h 06m 01,12s −30° 07′ 29,8″ 5,69 0,65 332 K0/K1III
HD 196917 196917 102092 20h 41m 23,58s −31° 35′ 53,3″ 5,75 0,20 419 M1III
Θήτα 2 Μικροσκοπίου θ2 203585 105696 21h 24m 24,80s −41° 00′ 24,1″ 5,76 0,00 463 A0III
HD 201647 201647 104680 21h 12m 13,67s −40° 16′ 07,8″ 5,83 3,28 106 F5IV
HD 200073 200073 103836 21h 02m 27,05s −38° 31′ 50,0″ 5,93 1,84 214 K2III
HD 201852 201852 104752 21h 13m 18,94s −36° 25′ 24,7″ 5,97 0,90 337 K0III
Βήτα Μικροσκοπίου β 198529 102989 20h 51m 58,76s −33° 10′ 40,7″ 6,06 −0,48 661 A1IV
HD 194783 194783 101017 20h 28m 46,74s −35° 35′ 44,9″ 6,09 −0,33 627 B8II/III
HD 199684 199684 103646 20h 59m 59,62s −36° 07′ 46,2″ 6,10 3,01 135 F2V
HD 202287 202287 104980 21h 15m 46,76s −36° 12′ 38,5″ 6,13 −0,98 862 K3III
HD 202135 202135 104925 21h 15m 14,31s −40° 30′ 21,9″ 6,20 −0,06 583 K1III
HD 196748 196748 102057 20h 40m 55,61s −42° 23′ 48,2″ 6,25 0,47 467 G6III
HD 200245 200245 103902 21h 03m 10,17s −27° 43′ 53,4″ 6,25 −1,69 1264 K0III
AV Μικροσκοπίου AV 196829 102096 20h 41m 24,63s −42° 08′ 01,3″ 6,28 −1,01 934 M3II
HD 197093 197093 102230 20h 42m 52,95s −39° 33′ 31,7″ 6,30 −1,73 1315 K1III
HD 195206 195206 101211 20h 30m 56,79s −29° 06′ 45,5″ 6,35 0,05 594 A5V
HD 198751 198751 103103 20h 53m 24,94s −30° 43′ 08,1″ 6,35 0,29 531 K1III
HD 195902 195902 101623 20h 35m 47,82s −44° 20′ 15,5″ 6,36 0,86 411 K1III
HD 202773 202773 105228 21h 18m 54,32s −28° 45′ 56,4″ 6,40 0,94 403 K0IV
BY Μικροσκοπίου BY 198853 103168 20h 54m 06,58s −27° 55′ 30,7″ 6,41 −0,93 956 M1III
HD 195843 195843 101552 20h 34m 47,38s −30° 28′ 24,3″ 6,42 0,12 593 B8V
HD 198356 198356 102901 20h 50m 47,15s −32° 03′ 16,0″ 6,42 −0,22 695 K5III
HD 195814 195814 101558 20h 34m 55,46s −38° 05′ 23,5″ 6,45 2,32 218 A5m...
HD 197900 197900 102670 20h 48m 18,36s −44° 11′ 48,1″ 6,47 0,20 584 K1IV
HD 201242 201242 104441 21h 09m 22,31s −36° 42′ 20,2″ 6,47 2,13 241 F7V
HD 197649 197649 102496 20h 46m 18,58s −36° 07′ 12,1″ 6,49 2,28 226 F3/F5V
Λακάιγ 8760 AX 202560 105090 21h 17m 15,3s −38° 52′ 02″ 6,68 8,69 12,865 M0V
HD 202628 202628 105184 21h 18m 27,27s −43° 20′ 04,7″ 6,75 79,61 G5V
AU Μικροσκοπίου AU 197481 102409 20h 45m 09,53s -31° 20′ 27,2″ 8,63 32,306 M1Ve
HD 203932 BI 203932 21h 26m 03,87s −29° 55′ 44,1″ 8,81 A5p
HD 202759 AW 202759 105249 21h 19m 05,92s −33° 55′ 07,9″ 9,05 5300 A0:IIIw
BO Μικροσκοπίου BO 197890 102626 20h 47m 45,01s −36° 35′ 40,8″ 9,34 5,80 170,1 K3V(e)
V Μικροσκοπίου V 203495 105638 21h 23m 48,77s −40° 42′ 05,12″ 9,40 2100 M4e
ZZ Μικροσκοπίου ZZ 199757 103684 21h 00m 35,20s −42° 39′ 20,3″ 9,43 911 A6IV
WASP-7 197286 20h 44m 10,21s −39° 13′ 30,8″ 9,54 3,66 490 F5V
WASP-94 A 20h 55m 07,9s -34° 08′ 08″ 10,1 F8
AT Μικροσκοπίου AT 196982 102141 20h 41m 50,16s −32° 26′ 06,8″ 10,36 34,87 M4Ve
WASP-94 B 20h 55m 09,2s -34° 08′ 08″ 10,5 F9
CD-43 14304 DD 21h 00m 06,36s −42° 38′ 44,9″ 11,0 M0,2e
WASP-133 20h 58m 18,0s -35° 47′ 48″ 12,9 1491 G4
WASP-92 A 20h 55m 08,0s -34° 08′ 08″ 13,18 1729 F7
PSR J2124-3358 21h 24m 43,85s −33° 58′ 44,67″
Ονομασία Μπάγιερ Μεταβλητός αστέρας Ντρέιπερ HIPPARCOS Ορθή αναφορά Απόκλιση Φαινόμενο μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Απόσταση

έτη φωτός

Φασματικός τύπος

ΠηγέςΕπεξεργασία

Λαμπρότεροι αστέρες ανά αστερισμό
Αετός (150) Αλτάιρ Διαβήτης (49) Άλφα Διαβήτη Ιχθύες (175) Ήτα Ιχθύων Λυγξ (135) Άλφα Λυγκός Οκρίβας (62) Άλφα Οκρίβαντος Τηλεσκόπιον (72) Άλφα Τηλεσκοπίου
Αιγόκερως (104) Ντενέμπ Αλτζέντι Δίδυμοι (182) Πολυδεύκης Καμηλοπάρδαλις (163) Βήτα Καμ. Λύκος (147) Άλφα Λύκου Οκτάς (77) Νι Οκτάντος Τοξότης (226) Έψιλον Τοξότη
Αλώπηξ (123) Άλφα Αλώπεκος Δίκτυον (34) Άλφα Δικτύου Κάμινος (74) Άλφα Καμίνου Λύρα (163) Βέγας Οφιούχος (201) Ρας Αλχάγκ Τουκάνα (67) Άλφα Τουκάνας
Ανδρομέδα (179) Αλφεράτζ Δοράς (82) Άλφα Δοράδος Καρκίνος (183) Βήτα Καρκίνου Μεγάλη Άρκτος (247) Άλιοθ Όφις (134) Ουνουκαλχάι Τράπεζα (39) Άλφα Τραπέζης
Αντλία (53) Άλφα Αντλίας Δράκων (242) Ελτανίν Κασσιόπη (315) Γάμμα Κασσιόπης Μέγας Κύων (171) Σείριος Παρθένος (209) Στάχυς Τρίγωνον (42) Βήτα Τριγώνου
Ασπίς (71) Άλφα Ασπίδος Εξάς (63) Άλφα Εξάντος Κένταυρος (315) Άλφα Κενταύρου Μικρά Άρκτος (59) Β. πολικός αστέρας Περιστερά (76) Άλφα Περιστεράς Τρόπις (313) Κάνωπος
Βέλος (50) Γάμμα Βέλους Ζυγός (117) Ζουμπενεσαμάλι Κήτος (229) Βήτα Κήτους Μικρός Κύων (57) Προκύων Περσεύς (173) Άλφα Περσέως Ύδρα (269) Άλφα Ύδρας
Βόρειος Στέφανος (55) Αλφέκκα Ηνίοχος (181) Αίγα Κηφεύς (224) Άλφα Κηφέως Μικρός Λέων (54) 46 Μικρού Λέοντος Πήγασος (198) Έψιλον Πηγάσου Ύδρος (45) Βήτα Ύδρου
Βοώτης (164) Αρκτούρος Ηρακλής (285) Βήτα Ηρακλέους Κόμη Βερενίκης (106) Β.Κ. Βερενίκης Μικροσκόπιον (59) Γάμμα Μικροσκοπίου Πρύμνα (255) Ναός Υδροχόος (201) Βήτα Υδροχόου
Βωμός (101) Βήτα Βωμού Ηριδανός (222) Αχερνάρ Κόραξ (39) Γάμμα Κόρακος Μονόκερως (223) Άλφα Μονόκερω Πτηνόν (47) Άλφα Πτηνού Φοίνιξ (92) Άλφα Φοίνικος
Γερανός (73) Αλ Ναΐρ Θηρευτικοί Κύνες (86) Καρδία Καρόλου Κρατήρ (51) Δέλτα Κρατήρος Μυία (84) Άλφα Μυίας Πυξίς (53) Άλφα Πυξίδος Χαμαιλέων (45) Άλφα Χαμαιλέοντος
Γλύπτης (77) Άλφα Γλύπτου Ινδός (55) Άλφα Ινδού Κριός (114) Άλφα Κριού Νότιον Τρίγωνον (47) Άλφα Νοτίου Τρ. Σαύρα (105) Άλφα Σαύρας Ωρίων (303) Ρίγκελ
Γλυφείον (21) Άλφα Γλυφείου Ιππάριον (25) Άλφα Ιππαρίου Κύκνος (373) Ντενέμπ Νότιος Ιχθύς (55) Φομαλώ Σκορπιός (274) Αντάρης Ωρολόγιον (37) Άλφα Ωρολογίου
Γνώμων (69) Γ2 Γνώμονος Ιπτάμενος Ιχθύς (37) Γ2 Ιπτ. Ιχθύος Λαγώος (89) Αρνέμπ Νότιος Σταυρός (67) Β. Στ. του Νότου Ταύρος (245) Αλντεμπαράν
Δελφίν (64) Βήτα Δελφίνου Ιστία (260) Γ2 Ιστίων Λέων (151) Βασιλίσκος Νότιος Στέφανος (59) Βήτα Ν. Στεφάνου Ταώς (103) Άλφα Ταώ
Γκρι κελί = Αστερισμός με σύνδεσμο προς τον κατάλογο των αστέρων του, και το σύνολο των αστέρων του καταλόγου σε παρένθεση
Λευκό κελί = Λαμπρότερος αστέρας του αστερισμού