Κατάλογος αστέρων του Περσέως

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Ο παρών κατάλογος αστέρων του Περσέως παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό Περσέα κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Ονομασία Μπάγιερ

Β

Φλάμστηντ

F

Μεταβλητός αστέρας

Var

Ντρέιπερ

HD

HIPPARCOS

HIP

Ορθή αναφορά

AR

Απόκλιση

DEC

Φαινόμενο μέγεθος

m

Απόλυτο μέγεθος

M

Απόσταση

σε έτη φωτός

Τύπος αστέρα
Άλφα Περσέως α 33 20902 15863 03h 24m 19,35s +49° 51′ 40,5″ 1,79 −4,50 592 F5Ib
Αλγκόλ β 26 19356 14576 03h 08m 10,13s +40° 57′ 20,3″ 2,09 −0,18 93 B8V
Ζήτα Περσέως ζ 44 24398 18246 03h 54m 07,92s +31° 53′ 01,2″ 2,84 −4,55 982 B1Ib
Έψιλον Περσέως ε 45 24760 18532 03h 57m 51,22s +40° 00′ 37,0″ 2,90 −3,19 538 B0,5V
Γάμμα Περσέως A γ 23 18925 14328 03h 04m 47,79s +53° 30′ 23,2″ 2,91 −1,57 256 G8III+...
Γάμμα Περσέως B γ 23 18926 03h 04m 44,10s +53° 31′ 10,0″ 3,00
Δέλτα Περσέως δ 39 22928 17358 03h 42m 55,48s +47° 47′ 15,6″ 3,01 −3,04 528 B5III SB
Ρο Περσέως ρ 25 19058 14354 03h 05m 10,50s +38° 50′ 25,9″ 3,32 −1,67 325 M3IIIvar
Ήτα Περσέως η 15 17506 13268 02h 50m 41,79s +55° 53′ 43,9″ 3,77 −4,28 1331 K3Ib comp SB
Νι Περσέως ν 41 23230 17529 03h 45m 11,64s +42° 34′ 42,8″ 3,77 −2,39 556 F5IIvar
Κάππα Περσέως κ 27 19476 14668 03h 09m 29,63s +44° 51′ 28,4″ 3,79 1,11 112 K0III
Όμικρον Περσέως ο 38 23180 17448 03h 44m 19,13s +32° 17′ 17,8″ 3,84 −4,44 1475 B1III
Ταυ Περσέως Α τ 18 17878 13531 02h 54m 15,46s +52° 45′ 45,0″ 3,93 −0,48 248 G4III...
48 Περσέως c 48 MX 25940 19343 04h 08m 39,67s +47° 42′ 45,3″ 3,96 −2,19 553 B3Ve
Ξι Περσέως ξ 46 24912 18614 03h 58m 57,90s +35° 47′ 27,7″ 3,98 −4,70 1772 O7,5Iab:
Ταυ Περσέως B τ 18 17879 02h 54m 20,80s +52° 45′ 30,0″ 4,00
Φι Περσέως φ 10516 8068 01h 43m 39,62s +50° 41′ 19,6″ 4,01 −2,70 716 B2Vpe
Γιώτα Περσέως ι 19373 14632 03h 09m 02,88s +49° 36′ 48,6″ 4,05 3,94 34 G0V
Θήτα Περσέως θ 13 16895 12777 02h 44m 11,69s +49° 13′ 43,2″ 4,10 3,85 37 F7V
Μι Περσέως μ 51 26630 19812 04h 14m 53,86s +48° 24′ 33,7″ 4,12 −2,61 723 G0Ib...
16 Περσέως 16 17584 13254 02h 50m 34,91s +38° 19′ 08,1″ 4,22 1,26 128 F2III
Λάμδα Περσέως λ 47 25642 19167 04h 06m 35,06s +50° 21′ 04,9″ 4,25 −0,88 346 A0IVn
58 Περσέως e 58 29094 21476 04h 36m 41,43s +41° 15′ 53,5″ 4,25 −2,22 642 G8II comp
Ψι Περσέως ψ 37 22192 16826 03h 36m 29,36s +48° 11′ 33,7″ 4,32 −2,34 700 B5Ve
Σίγμα Περσέως σ 35 21552 16335 03h 30m 34,48s +47° 59′ 42,6″ 4,36 −0,81 353 K3III
17 Περσέως 17 17709 13328 02h 51m 30,83s +35° 03′ 35,6″ 4,56 −0,93 409 K5III
HD 26961 b 26961 20070 04h 18m 14,58s +50° 17′ 44,3″ 4,60 −0,35 318 A2V
Ωμέγα Περσέως ω 28 19656 14817 03h 11m 17,40s +39° 36′ 41,7″ 4,61 −0,25 305 K1III
34 Περσέως 34 21428 16244 03h 29m 22,03s +49° 30′ 32,5″ 4,67 −1,50 558 B3V
52 Περσέως f 52 26673 19811 04h 14m 53,31s +40° 29′ 01,4″ 4,67 −1,75 627 G5II comp
Πι Περσέως π 22 18411 13879 02h 58m 45,65s +39° 39′ 46,2″ 4,68 −0,32 325 A2Vn
HD 18970 k 18970 14382 03h 05m 32,43s +56° 42′ 20,0″ 4,77 0,78 204 K0II-III
53 Περσέως d 53 V469 27396 20354 04h 21m 33,15s +46° 29′ 56,3″ 4,80 −0,97 464 B4IV
HD 20468 20468 15416 03h 18m 43,82s +34° 13′ 21,6″ 4,85 −3,43 1475 K2II
1 Ηνιόχου (1) 30504 22453 04h 49m 54,67s +37° 29′ 17,5″ 4,89 −1,16 528 K4II
12 Περσέως 12 16739 12623 02h 42m 14,93s +40° 11′ 39,8″ 4,91 2,95 80 F9V
54 Περσέως 54 27348 20252 04h 20m 24,66s +34° 34′ 00,3″ 4,93 0,72 226 G8III
24 Περσέως 24 18449 13905 02h 59m 03,71s +35° 10′ 59,2″ 4,94 −0,22 350 K2III
32 Περσέως l 32 20677 15648 03h 21m 26,61s +43° 19′ 46,7″ 4,96 1,57 155 A3V
40 Περσέως o 40 22951 17313 03h 42m 22,64s +33° 57′ 54,1″ 4,97 −2,29 924 B0,5V
4 Περσέως g 4 12303 9505 02h 02m 18,07s +54° 29′ 15,2″ 4,99 −1,79 739 B8III
HD 21278 21278 16147 03h 28m 03,05s +49° 03′ 46,6″ 4,99 −1,22 570 B5V
20123 15219 03h 16m 12,20s +50° 56′ 15,8″ 5,04 −2,00 834 G5II
31 Περσέως 31 20418 15444 03h 19m 07,62s +50° 05′ 42,1″ 5,05 −0,79 481 B5V
21 Περσέως 21 LT 18296 13775 02h 57m 17,28s +31° 56′ 03,5″ 5,10 −0,27 387 B9p...
42 Περσέως n 42 23848 17886 03h 49m 32,70s +33° 05′ 29,0″ 5,14 0,34 297 A3V
9 Περσέως i 9 V474 14489 11060 02h 22m 21,43s +55° 50′ 44,4″ 5,16 −3,83 2050 A2Ia
29 Περσέως 29 20365 15404 03h 18m 37,72s +50° 13′ 20,0″ 5,16 −0,89 528 B3V
18537 14043 03h 00m 52,18s +52° 21′ 06,5″ 5,24 −1,70 795 B7V
43 Περσέως A 43 24546 18453 03h 56m 36,44s +50° 41′ 44,5″ 5,28 2,23 133 F5IV
27971 20704 04h 26m 06,26s +31° 26′ 21,1″ 5,29 0,93 243 K1III
36 Περσέως 36 21770 16499 03h 32m 26,30s +46° 03′ 25,4″ 5,30 2,49 119 F4IIIvar
59 Περσέως 59 29722 21928 04h 42m 54,30s +43° 21′ 55,0″ 5,30 0,70 271 A1Vn
V575 Περσέως V575 20809 15770 03h 23m 13,18s +49° 12′ 48,0″ 5,32 −1,09 625 B5V
20 Περσέως 20 17904 13490 02h 53m 42,58s +38° 20′ 15,6″ 5,34 1,05 235 F4Vvar
24504 18396 03h 55m 58,16s +47° 52′ 17,3″ 5,39 −1,68 845 B6V
14 Περσέως 14 16901 12768 02h 44m 05,16s +44° 17′ 49,4″ 5,43 −1,20 692 G0Ib
27084 20156 04h 19m 13,18s +50° 02′ 55,8″ 5,46 0,96 259 A7V
18474 13965 02h 59m 49,78s +47° 13′ 14,3″ 5,47 −0,69 557 G4p
V396 Περσέως V396 21699 16470 03h 32m 08,58s +48° 01′ 24,7″ 5,47 −0,80 585 B8IIIp Mn
30 Περσέως 30 20315 15338 03h 17m 47,33s +44° 01′ 30,3″ 5,49 −0,99 644 B8V...
24640 18434 03h 56m 28,69s +35° 04′ 51,3″ 5,49 −1,88 970 B1,5V
50 Περσέως 50 V582 25998 19335 04h 08m 36,49s +38° 02′ 24,8″ 5,52 3,87 70 F7V
1 Περσέως 1 V436 11241 8704 01h 51m 59,31s +55° 08′ 50,7″ 5,53 −1,96 1028 B1,5V
22780 17203 03h 41m 07,84s +37° 34′ 49,0″ 5,55 −1,42 807 B7Vn
HD 27192 b2 27192 20234 04h 20m 11,51s +50° 55′ 15,4″ 5,55 −2,26 1190 B1,5IV
21362 16210 03h 28m 52,31s +49° 50′ 54,4″ 5,58 −0,57 553 B6Vn
23193 17460 03h 44m 31,40s +36° 27′ 36,7″ 5,60 0,56 332 A2m
23838 17932 03h 50m 04,45s +44° 58′ 04,5″ 5,65 0,52 346 G2III...
V472 Περσέως V472 12953 9990 02h 08m 40,58s +58° 25′ 25,0″ 5,66 −3,08 1821 A1Ia
23300 17584 03h 45m 59,25s +45° 40′ 55,0″ 5,66 −1,86 1038 B6V
29526 21823 04h 41m 24,09s +48° 18′ 03,6″ 5,66 0,76 311 A0V
2 Περσέως 2 11291 8714 01h 52m 09,35s +50° 47′ 34,3″ 5,70 −0,19 492 B9p...
3 Περσέως 3 11949 9222 01h 58m 33,50s +49° 12′ 15,3″ 5,70 1,31 246 K0IV
21402 16168 03h 28m 20,68s +33° 48′ 27,7″ 5,72 0,61 343 A2V
55 Περσέως 55 27777 20579 04h 24m 29,14s +34° 07′ 51,0″ 5,73 −0,63 610 B8V
8 Περσέως 8 13982 10718 02h 17m 59,82s +57° 53′ 59,3″ 5,75 0,43 379 K3III
26311 19525 04h 10m 59,02s +33° 35′ 12,5″ 5,75 −0,38 548 K1II-III
11 Περσέως 11 16727 12692 02h 43m 02,80s +55° 06′ 21,9″ 5,76 0,21 420 B7IIIp...
24240 18212 03h 53m 38,67s +48° 39′ 02,0″ 5,76 0,16 430 K0III
56 Περσέως 56 27786 20591 04h 24m 37,42s +33° 57′ 35,6″ 5,77 2,67 136 F4V
20995 15876 03h 24m 29,68s +33° 32′ 09,7″ 5,78 −0,26 527 A0V
24131 18081 03h 51m 53,72s +34° 21′ 32,9″ 5,78 −1,73 1035 B1V
20041 15192 03h 15m 47,97s +57° 08′ 26,3″ 5,79 −2,68 1614 A0Ia
IW Περσέως IW 21912 16591 03h 33m 35,02s +39° 53′ 58,5″ 5,79 2,10 178 A5m
21551 16340 03h 30m 36,93s +48° 06′ 13,2″ 5,82 −1,31 869 B8V
16735 12686 02h 42m 59,47s +53° 31′ 34,3″ 5,85 0,34 413 K0II-III
17656 13339 02h 51m 41,75s +46° 50′ 31,2″ 5,86 0,43 397 G8III
29721 21972 04h 43m 21,60s +49° 58′ 25,8″ 5,86 −0,61 640 B9III
18482 13949 02h 59m 39,87s +41° 01′ 59,0″ 5,89 −1,00 780 K2
21856 16518 03h 32m 40,02s +35° 27′ 42,2″ 5,91 −2,60 1638 B1V
19845 15004 03h 13m 23,86s +48° 10′ 37,2″ 5,93 1,03 311 G9III
20675 15669 03h 21m 52,37s +49° 04′ 15,8″ 5,94 2,64 149 F6V
V376 Περσέως V376 23728 17846 03h 49m 08,12s +43° 57′ 46,9″ 5,95 1,75 226 A9IV
27278 20241 04h 20m 14,42s +41° 48′ 29,4″ 5,95 0,82 346 K0III
11151 8598 01h 50m 57,09s +51° 56′ 01,3″ 5,96 2,71 145 F5V
20346 15334 03h 17m 45,74s +39° 17′ 00,3″ 5,97 −0,38 607 A2IV
29645 21847 04h 41m 50,08s +38° 16′ 49,5″ 5,97 3,50 102 G0V
V573 Περσέως V573 20277 15241 03h 16m 35,19s +32° 11′ 03,2″ 5,98 −0,16 551 G8IV
7 Περσέως χ 7 13994 10729 02h 18m 04,60s +57° 30′ 58,8″ 5,99 −0,70 710 G7III
30138 22220 04h 46m 44,47s +40° 18′ 45,6″ 5,99 0,32 443 G9III
11031 8475 01h 49m 15,56s +47° 53′ 49,0″ 6,01 0,97 331 A3V
18155 13713 02h 56m 33,30s +47° 09′ 50,4″ 6,05 −2,84 1952 K3III:
18339 13832 02h 58m 02,33s +38° 36′ 53,9″ 6,06 −1,70 1164 K3III
19066 14365 03h 05m 21,03s +40° 34′ 55,9″ 6,06 0,57 408 K0III
23049 17437 03h 44m 06,43s +48° 31′ 25,3″ 6,06 −0,96 827 K4III
20063 15118 03h 14m 56,55s +42° 30′ 13,0″ 6,07 1,88 225 K2III
49 Περσέως 49 25975 19302 04h 08m 15,46s +37° 43′ 40,7″ 6,07 2,85 144 K1III
V576 Περσέως V576 21071 15988 03h 25m 57,36s +49° 07′ 15,0″ 6,09 −0,24 603 B7V
57 Περσέως m 57 28704 21242 04h 33m 24,90s +43° 03′ 50,0″ 6,09 2,04 211 F0V
29866 22034 04h 44m 13,01s +40° 47′ 11,4″ 6,09 −0,01 542 B8IVn
18991 14392 03h 05m 40,15s +56° 04′ 08,5″ 6,10 1,71 246 G9III
23139 17475 03h 44m 40,91s +46° 05′ 59,5″ 6,10 −0,12 573 A7IV
18552 13997 03h 00m 11,88s +38° 07′ 54,5″ 6,11 −1,56 1113 B8Vn
19736 14887 03h 12m 09,54s +42° 22′ 33,4″ 6,15 −0,37 657 B4V
20162 15209 03h 16m 04,43s +45° 20′ 46,4″ 6,15 −1,10 918 M2III
27349 20231 04h 20m 09,95s +31° 57′ 11,5″ 6,16 −0,84 819 K5
23552 17772 03h 48m 18,08s +50° 44′ 12,4″ 6,18 −0,12 594 B8Vn
28459 21038 04h 30m 38,40s +32° 27′ 28,1″ 6,18 1,31 307 B9,5Vn
21455 16252 03h 29m 26,26s +46° 56′ 16,6″ 6,21 −0,03 576 B7V
18153 13732 02h 56m 50,66s +51° 15′ 40,9″ 6,22 −0,36 675 K5III
24167 18094 03h 52m 04,45s +31° 10′ 07,2″ 6,22 0,72 411 A5V
V545 Περσέως V545 27026 20063 04h 18m 08,09s +42° 08′ 28,5″ 6,22 0,84 389 B9V
17818 13462 02h 53m 21,07s +48° 34′ 11,9″ 6,23 −4,77 5175 G5Iab:
10 Περσέως 10 V554 14818 11279 02h 25m 16,03s +56° 36′ 35,4″ 6,25 −3,93 3543 B2Ia
V480 Περσέως V480 17378 13178 02h 49m 30,74s +57° 05′ 03,6″ 6,25 A5Ia
20210 15204 03h 16m 01,83s +34° 41′ 19,0″ 6,25 2,12 218 A1m
27650 20498 04h 23m 35,80s +42° 25′ 40,8″ 6,25 0,10 553 A1sp...
28503 21108 04h 31m 24,10s +40° 00′ 36,8″ 6,25 −2,34 1707 B8V
23626 17732 03h 47m 49,04s +32° 11′ 43,8″ 6,26 2,53 182 G0
17228 12982 02h 46m 58,28s +35° 59′ 00,7″ 6,27 0,77 411 G8III
11335 8771 01h 52m 50,74s +51° 28′ 29,5″ 6,28 0,37 495 A3V
17240 12990 02h 47m 03,60s +35° 33′ 17,3″ 6,28 2,92 153 A9V
V440 Περσέως V440 14662 11174 02h 23m 51,75s +55° 21′ 53,5″ 6,29 −2,66 2012 F7Ib
21620 16424 03h 31m 29,35s +49° 12′ 35,2″ 6,29 0,51 468 A0Vn
16780 12690 02h 43m 01,85s +48° 15′ 54,9″ 6,30 −1,84 1387 G5
20193 15191 03h 15m 47,15s +32° 51′ 24,0″ 6,30 2,34 202 F4Vwvar
13137 10115 02h 10m 07,73s +53° 50′ 35,5″ 6,31 0,02 590 G8III
26702 19810 04h 14m 52,07s +37° 32′ 33,6″ 6,31 0,76 419 G5
19735 14914 03h 12m 26,36s +47° 43′ 33,9″ 6,32 0,38 502 K5III
24843 18565 03h 58m 29,13s +38° 50′ 25,3″ 6,32 0,79 416 K1III:
19268 14566 03h 08m 03,83s +52° 12′ 48,8″ 6,33 −0,31 694 B5V
10110 7786 01h 40m 13,12s +53° 52′ 05,8″ 6,35 −0,03 616 K5III
17743 13424 02h 52m 52,03s +52° 59′ 50,6″ 6,35 −1,10 1009 B8III
28591 21144 04h 31m 56,94s +36° 44′ 34,3″ 6,35 0,99 385 G5
5 Περσέως 5 13267 10227 02h 11m 29,19s +57° 38′ 44,0″ 6,38 −3,08 2547 B5Ia
V521 Περσέως V521 19279 14544 03h 07m 47,34s +47° 18′ 31,3″ 6,38 1,99 246 A3Vnn
25152 18769 04h 01m 14,84s +36° 59′ 22,1″ 6,39 1,10 373 A0V
14433 11020 02h 21m 55,44s +57° 14′ 34,5″ 6,40 −3,37 2937 A1Ia
21661 16447 03h 31m 49,04s +49° 24′ 03,9″ 6,41 −2,68 2145 B9III
22402 16938 03h 38m 00,17s +42° 34′ 58,4″ 6,41 −0,62 830 B8Vn
KP Περσέως KP 21803 16516 03h 32m 38,98s +44° 51′ 20,8″ 6,42 −1,98 1560 B2IV
13476 10379 02h 13m 41,61s +58° 33′ 38,1″ 6,43 −3,30 2885 A3Iab
11408 8847 01h 53m 48,46s +55° 35′ 51,6″ 6,44 2,11 240 A5m
17605 13257 02h 50m 35,30s +36° 56′ 55,1″ 6,44 2,52 198 G0
20283 15282 03h 17m 11,45s +40° 28′ 59,0″ 6,44 −0,23 704 B9p
17245 13036 02h 47m 31,15s +44° 16′ 20,0″ 6,45 −2,36 1884 F5
17484 13176 02h 49m 26,93s +37° 19′ 35,1″ 6,45 1,12 379 F6III-IV
23301 17558 03h 45m 37,11s +38° 40′ 34,4″ 6,45 0,70 460 K0
V572 Περσέως V572 20096 15193 03h 15m 48,65s +50° 57′ 21,5″ 6,46 0,95 413 A0
26605 19746 04h 13m 59,73s +37° 58′ 01,7″ 6,47 1,06 394 G9III
13854 10633 02h 16m 51,72s +57° 03′ 18,9″ 6,48 −2,84 2380 B1Iab
V509 Περσέως V509 18878 14264 03h 03m 56,75s +47° 50′ 54,6″ 6,48 1,24 363 F0
13519 10361 02h 13m 33,51s +53° 03′ 30,9″ 6,50 −5,54 8359 K5
21684 16425 03h 31m 30,28s +40° 45′ 36,1″ 6,50 0,87 436 A5
V520 Περσέως (61) V520 14134 10805 02h 19m 04,45s +57° 08′ 07,8″ 6,55 B3Ia
X Περσέως X 24534 18350 03h 55m 23,08s +31° 02′ 45,1″ 6,79 −2,80 2694 O9,5pe
HD 23596 23596 17747 03h 48m 00,37s +40° 31′ 50,3″ 7,24 3,66 169 F8
HD 17092 17092 02h 46m 22,12s +49° 39′ 11,1″ 7,73 K0V
HD 16760 16760 12638 02h 42m 21s +38° 37′ 07″ 8,74 163 G5V
HD 22781 22781 17187 03h 40m 59s +31° 49′ 35″ 8,78 104 K0
HAT-P-29 02h 12m 31s +51° 46′ 44″ 11,9 1050 F8
HAT-P-15 04h 24m 59,53s +39° 27′ 38,3″ 12,16 5,77 619 G5
Ονομασία Μπάγιερ Φλάμστηντ Μεταβλητός αστέρας Ντρέιπερ HIPPARCOS Ορθή αναφορά Απόκλιση Φαινόμενο μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Απόσταση

έτη φωτός

Φασματικός τύπος

Πηγές Επεξεργασία