Κατάλογος αστέρων του Φοίνικος

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Ο παρών κατάλογος αστέρων του Φοίνικος παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό Φοίνιξ κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Ονομασία Μπάγιερ

Β


Μεταβλητός αστέρας

Var

Ντρέιπερ

HD

HIPPARCOS

HIP

Ορθή αναφορά

AR

Απόκλιση

DEC

Φαινόμενο μέγεθος

m

Απόλυτο μέγεθος

M

Απόσταση

σε έτη φωτός

Τύπος αστέρα
Άλφα Φοίνικος α 2261 2081 00h 26m 16,87s −42° 18′ 18,4″ 2,40 0,52 77 K0III...
Βήτα Φοίνικος β 6595 5165 01h 06m 05,11s −46° 43′ 06,6″ 3,32 −0,60 198 G8IIIvar
Γάμμα Φοίνικος γ 9053 6867 01h 28m 21,94s −43° 19′ 03,8″ 3,41 −0,87 234 K5II-III
Έψιλον Φοίνικος ε 496 765 00h 09m 24,54s −45° 44′ 49,2″ 3,88 0,71 140 K0III
Κάππα Φοίνικος κ 2262 2072 00h 26m 12,12s −43° 40′ 47,7″ 3,93 2,07 77 A7V
Δέλτα Φοίνικος δ 9362 7083 01h 31m 14,98s −49° 04′ 23,1″ 3,93 0,66 147 K0III-IV
Ζήτα Φοίνικος ζ 6882 5348 01h 08m 23,06s −55° 14′ 45,0″ 3,94 −0,73 280 B6V + B0V
Ήτα Φοίνικος η 4150 3405 00h 43m 21,24s −57° 27′ 47,2″ 4,36 0,02 240 A0IV
Ψι Φοίνικος ψ 11695 8837 01h 53m 38,82s −46° 18′ 08,8″ 4,39 −0,58 321 M4III SB
Μι Φοίνικος μ 3919 3245 00h 41m 19,58s −46° 05′ 06,0″ 4,59 0,19 247 G8III
Γιώτα Φοίνικος ι 221760 116389 23h 35m 04,53s −42° 36′ 54,4″ 4,71 0,07 273 A2V
HD 222095 222095 116602 23h 37m 50,94s −45° 29′ 32,4″ 4,74 0,80 200 A2V
Λάμδα 1 Φοίνικος λ1 2834 2472 00h 31m 24,86s −48° 48′ 12,8″ 4,76 1,15 172 A0V
HD 12055 12055 9095 01h 57m 09,99s −47° 23′ 07,1″ 4,82 0,26 267 G8III
Νι Φοίνικος ν 7570 5862 01h 15m 10,57s −45° 31′ 55,5″ 4,97 4,08 49 F8V
Φι Φοίνικος φ 11753 8882 01h 54m 22,06s −42° 29′ 48,8″ 5,12 0,24 309 A3V
Πι Φοίνικος π 224554 118234 23h 58m 55,72s −52° 44′ 45,4″ 5,13 0,65 257 K1III
Χι Φοίνικος χ 12524 9459 02h 01m 42,40s −44° 42′ 48,2″ 5,15 −0,14 372 K5III
Σίγμα Φοίνικος σ 223145 117315 23h 47m 15,99s −50° 13′ 35,1″ 5,18 −1,11 592 B3V
Ύψιλον Φοίνικος υ 6767 5300 01h 07m 47,83s −41° 29′ 13,0″ 5,21 1,29 198 A3V
Ρο Φοίνικος ρ 4919 3949 00h 50m 41,13s −50° 59′ 12,9″ 5,24 0,82 250 F2III
HD 6245 6245 4890 01h 02m 49,19s −46° 23′ 50,4″ 5,39 1,10 235 G8III
HD 2490 2490 2240 00h 28m 26,42s −39° 54′ 53,6″ 5,42 −0,10 415 M0III
HD 8651 8651 6592 01h 24m 40,77s −41° 29′ 32,9″ 5,42 1,03 247 K0III
HD 10934 10934 8240 01h 46m 05,93s −50° 48′ 58,4″ 5,49 −1,10 679 M3III
Λάμδα 2 Φοίνικος λ2 3302 2802 00h 35m 41,13s −48° 00′ 02,4″ 5,51 2,72 118 F6V
HD 224865 224865 107 00h 01m 20,11s −50° 20′ 14,6″ 5,53 −0,64 558 M2III
HD 3158 3158 2711 00h 34m 27,62s −52° 22′ 23,5″ 5,57 3,53 84 F3IV-V
HD 12296 12296 9313 01h 59m 38,85s −42° 01′ 49,0″ 5,57 1,06 260 K1III
HD 2726 2726 2383 00h 30m 25,97s −48° 12′ 52,9″ 5,67 2,40 147 F2V
HD 142 142 522 00h 06m 19,0s -49° 04′ 30″ 5,70 3,66 67 G1 IV
Ταυ Φοίνικος τ 224834 88 00h 01m 04,60s −48° 48′ 35,5″ 5,71 −0,41 546 G8III
Ξι Φοίνικος ξ 3980 3277 00h 41m 46,30s −56° 30′ 05,2″ 5,72 1,64 213 Ap
HD 4391 4391 3583 00h 45m 45,43s −47° 33′ 07,8″ 5,80 4,93 49 G5IV
HD 13336 13336 10035 02h 09m 09,33s −43° 30′ 59,3″ 5,84 −0,39 574 K1III
HD 13940 13940 10440 02h 14m 31,96s −41° 10′ 00,1″ 5,91 0,86 334 G9III
HD 4293 4293 3521 00h 44m 57,12s −42° 40′ 34,8″ 5,94 1,82 217 A7V
BD Φοίνικος BD 11413 8593 01h 50m 54,48s −50° 12′ 22,1″ 5,94 1,57 244 A1V
HD 3750 3750 3137 00h 39m 51,91s −44° 47′ 46,8″ 6,00 1,16 303 K1IIICN...
HD 221323 221323 116097 23h 31m 26,92s −44° 50′ 36,7″ 6,02 0,74 371 K0III
HD 224022 224022 117880 23h 54m 38,34s −40° 18′ 00,5″ 6,03 3,80 91 F8IV
HD 3303 3303 2789 00h 35m 33,32s −54° 49′ 18,3″ 6,04 1,59 253 K0IV
Θήτα Φοίνικος θ 222287 116737 23h 39m 27,92s −46° 38′ 16,4″ 6,07 1,42 278 A+...
HD 222803 222803 117075 23h 44m 01,05s −45° 04′ 59,3″ 6,08 1,76 238 G8IV
Ωμέγα Φοίνικος ω 6192 4829 01h 02m 01,81s −57° 00′ 08,7″ 6,12 0,86 368 G8III
HD 11332 11332 8552 01h 50m 20,08s −47° 48′ 59,4″ 6,14 0,25 490 K1IV
HD 4304 4304 3527 00h 44m 59,72s −53° 42′ 53,6″ 6,15 2,87 148 F7III
HD 9414 9414 7115 01h 31m 39,02s −45° 34′ 32,6″ 6,17 1,22 319 A2V
HD 15064 15064 11231 02h 24m 33,71s −40° 50′ 26,6″ 6,17 3,70 102 G5IV
HD 2724 BB 2724 2388 00h 30m 27,83s −40° 56′ 22,7″ 6,18 0,63 420 F2III
HD 11022 11022 8320 01h 47m 16,69s −41° 45′ 36,2″ 6,18 −0,01 563 K5/M0III
HD 220802 220802 115759 23h 27m 09,08s −50° 09′ 26,2″ 6,22 0,26 507 B9V
AW Φοίνικος AW 9184 6952 01h 29m 30,54s −46° 45′ 23,3″ 6,22 −1,14 982 M3III
HD 2529 2529 2256 00h 28m 42,98s −50° 31′ 58,2″ 6,26 0,93 380 K0III
HD 8681 8681 6595 01h 24m 41,92s −44° 31′ 42,7″ 6,26 −0,11 613 K1II
HD 9544 9544 7189 01h 32m 36,39s −49° 43′ 39,1″ 6,27 1,74 263 F4V
HD 224750 224750 25 00h 00m 19,05s −44° 17′ 25,1″ 6,28 1,97 237 G3IV
HD 4737 4737 3807 00h 48m 56,74s −46° 41′ 51,7″ 6,28 0,90 388 G8III
HD 14832 14832 11043 02h 22m 11,70s −43° 11′ 59,7″ 6,30 0,64 441 K0III
HD 469 469 730 00h 09m 02,35s −54° 00′ 07,1″ 6,32 0,55 466 G4IV...
HD 13423 13423 10111 02h 10m 04,77s −43° 48′ 56,0″ 6,32 0,92 392 G8III
HD 223011 223011 117219 23h 46m 01,18s −40° 10′ 56,9″ 6,32 2,25 213 A7V
HD 1483 1483 1502 00h 18m 42,52s −43° 14′ 08,1″ 6,33 0,99 381 K2III
HD 14509 14509 10832 02h 19m 24,76s −41° 50′ 54,4″ 6,36 0,29 534 K2III
HD 3488 3488 2937 00h 37m 18,18s −54° 23′ 37,7″ 6,40 0,58 476 K0II/IIICN
HD 7082 7082 5477 01h 10m 07,38s −57° 41′ 38,9″ 6,41 0,90 413 G6II/III
HD 9895 9895 7443 01h 35m 50,60s −39° 56′ 49,2″ 6,43 3,55 123 F3/F5V
HD 221051 221051 115907 23h 29m 00,80s −44° 29′ 52,9″ 6,43 0,36 533 K2III
HD 11421 11421 8641 01h 51m 26,35s −39° 50′ 09,2″ 6,44 0,74 450 K1IIICN...
HR 239 AZ 4849 3903 00h 50m 03,76s −43° 23′ 41,8″ 6,47 1,56 316 A9/F0III
HD 224782 224782 50 00h 00m 34,29s −53° 05′ 51,6″ 6,49 2,63 193 G1IV
HD 13387 13387 10096 02h 09m 48,43s −40° 51′ 59,2″ 6,49 2,32 222 F3V
HD 223549 223549 117571 23h 50m 35,63s −47° 22′ 37,3″ 6,49 0,87 434 G8III
HD 13218 13218 9951 02h 08m 05,70s −41° 52′ 49,4″ 6,50 1,80 284 A4V
HD 5388 5388 4311 00h 55m 11,89s −47° 24′ 21,5″ 6,8 3,2 174 F6V
SX Φοίνικος SX 223065 117254 23h 46m 32,89s −41° 34′ 54,8″ 7,12 254,7 A2V
HD 6434 6434 5054 01h 04m 40,1511s −39° 29′ 17,6″ 7,72 4,69 131 G2/G3V
HD 8535 8535 6511 01h 23m 37,24s −41° 16′ 11,3″ 7,72 3,97 184 G0V
AE Φοίνικος AE 9528 7183 01h 32m 32,93s −49° 31′ 41,3″ 8,15 165,1 G4V
AI Φοίνικος AI 6980 5438 01h 09m 34,19s −46° 15′ 56,1″ 8,60 931 G3V
HD 2039 2039 1931 00h 24m 20,28s −56° 39′ 00,2″ 9,01 4,24 293 G2/G3IV/V
WASP-18 10069 7562 01h 37m 25,03s −45° 40′ 40,389″ 9,30 4,18 344 F9
AD Φοίνικος AD 5955 01h 16m 38,07s −39° 42′ 31,3″ 10,47 475
WASP-29 23h 51m 31s −39° 54′ 24″ 11,3 261 K4V
RV Φοίνικος RV 115870 23h 28m 31,45s −47° 27′ 13,1″ 12,16 14000 F6:
WASP-96 00h 04m 11,0s -47° 21′ 38″ 12,2 G8
WASP-5 23h 57m 23,76s −41° 16′ 37,7″ 12,26 4,90 968 G4V
WASP-4 23h 34m 15,06s −42° 03′ 41,1″ 12,6 5,21 979 G7V
YZ Φοίνικος YZ 01h 42m 25,85s −45° 57′ 03,9″ 12,70 K3V
WD 239-434 00h 02m 10,77s −43° 09′ 56,02″ 13,05 26,662 DAP5,8
HE0107-5240 01h 09m 29,10s −52° 24′ 34,0″ 15,17
BPM 30551 AX 01h 06m 53,64s −46° 08′ 53,7″ 15,42 DA4,4
Ονομασία Μπάγιερ Μεταβλητός αστέρας Ντρέιπερ HIPPARCOS Ορθή αναφορά Απόκλιση Φαινόμενο μέγεθος Απόλυτο μέγεθος Απόσταση

έτη φωτός

Φασματικός τύπος

ΠηγέςΕπεξεργασία

Λαμπρότεροι αστέρες ανά αστερισμό
Αετός (150) Αλτάιρ Διαβήτης (49) Άλφα Διαβήτη Ιχθύες (175) Ήτα Ιχθύων Λυγξ (135) Άλφα Λυγκός Οκρίβας (62) Άλφα Οκρίβαντος Τηλεσκόπιον (72) Άλφα Τηλεσκοπίου
Αιγόκερως (104) Ντενέμπ Αλτζέντι Δίδυμοι (182) Πολυδεύκης Καμηλοπάρδαλις (163) Βήτα Καμ. Λύκος (147) Άλφα Λύκου Οκτάς (77) Νι Οκτάντος Τοξότης (226) Έψιλον Τοξότη
Αλώπηξ (123) Άλφα Αλώπεκος Δίκτυον (34) Άλφα Δικτύου Κάμινος (74) Άλφα Καμίνου Λύρα (163) Βέγας Οφιούχος (201) Ρας Αλχάγκ Τουκάνα (67) Άλφα Τουκάνας
Ανδρομέδα (179) Αλφεράτζ Δοράς (82) Άλφα Δοράδος Καρκίνος (183) Βήτα Καρκίνου Μεγάλη Άρκτος (247) Άλιοθ Όφις (134) Ουνουκαλχάι Τράπεζα (39) Άλφα Τραπέζης
Αντλία (53) Άλφα Αντλίας Δράκων (242) Ελτανίν Κασσιόπη (315) Γάμμα Κασσιόπης Μέγας Κύων (171) Σείριος Παρθένος (209) Στάχυς Τρίγωνον (42) Βήτα Τριγώνου
Ασπίς (71) Άλφα Ασπίδος Εξάς (63) Άλφα Εξάντος Κένταυρος (315) Άλφα Κενταύρου Μικρά Άρκτος (59) Β. πολικός αστέρας Περιστερά (76) Άλφα Περιστεράς Τρόπις (313) Κάνωπος
Βέλος (50) Γάμμα Βέλους Ζυγός (117) Ζουμπενεσαμάλι Κήτος (229) Βήτα Κήτους Μικρός Κύων (57) Προκύων Περσεύς (173) Άλφα Περσέως Ύδρα (269) Άλφα Ύδρας
Βόρειος Στέφανος (55) Αλφέκκα Ηνίοχος (181) Αίγα Κηφεύς (224) Άλφα Κηφέως Μικρός Λέων (54) 46 Μικρού Λέοντος Πήγασος (198) Έψιλον Πηγάσου Ύδρος (45) Βήτα Ύδρου
Βοώτης (164) Αρκτούρος Ηρακλής (285) Βήτα Ηρακλέους Κόμη Βερενίκης (106) Β.Κ. Βερενίκης Μικροσκόπιον (59) Γάμμα Μικροσκοπίου Πρύμνα (255) Ναός Υδροχόος (201) Βήτα Υδροχόου
Βωμός (101) Βήτα Βωμού Ηριδανός (222) Αχερνάρ Κόραξ (39) Γάμμα Κόρακος Μονόκερως (223) Άλφα Μονόκερω Πτηνόν (47) Άλφα Πτηνού Φοίνιξ (92) Άλφα Φοίνικος
Γερανός (73) Αλ Ναΐρ Θηρευτικοί Κύνες (86) Καρδία Καρόλου Κρατήρ (51) Δέλτα Κρατήρος Μυία (84) Άλφα Μυίας Πυξίς (53) Άλφα Πυξίδος Χαμαιλέων (45) Άλφα Χαμαιλέοντος
Γλύπτης (77) Άλφα Γλύπτου Ινδός (55) Άλφα Ινδού Κριός (114) Άλφα Κριού Νότιον Τρίγωνον (47) Άλφα Νοτίου Τρ. Σαύρα (105) Άλφα Σαύρας Ωρίων (303) Ρίγκελ
Γλυφείον (21) Άλφα Γλυφείου Ιππάριον (25) Άλφα Ιππαρίου Κύκνος (373) Ντενέμπ Νότιος Ιχθύς (55) Φομαλώ Σκορπιός (274) Αντάρης Ωρολόγιον (37) Άλφα Ωρολογίου
Γνώμων (69) Γ2 Γνώμονος Ιπτάμενος Ιχθύς (37) Γ2 Ιπτ. Ιχθύος Λαγώος (89) Αρνέμπ Νότιος Σταυρός (67) Β. Στ. του Νότου Ταύρος (245) Αλντεμπαράν
Δελφίν (64) Βήτα Δελφίνου Ιστία (260) Γ2 Ιστίων Λέων (151) Βασιλίσκος Νότιος Στέφανος (59) Βήτα Ν. Στεφάνου Ταώς (103) Άλφα Ταώ
Γκρι κελί = Αστερισμός με σύνδεσμο προς τον κατάλογο των αστέρων του, και το σύνολο των αστέρων του καταλόγου σε παρένθεση
Λευκό κελί = Λαμπρότερος αστέρας του αστερισμού