Κατάλογος δήμων της Σλοβενίας

Οι δήμοι της Σλοβενίας είναι οι παρακάτω:

Α Επεξεργασία

Β Επεξεργασία

Γ Επεξεργασία

Ζ Επεξεργασία

Ι Επεξεργασία

Κ Επεξεργασία

Λ Επεξεργασία

Μ Επεξεργασία

Ν Επεξεργασία

Ο Επεξεργασία

Π Επεξεργασία

Ρ Επεξεργασία

Σ Επεξεργασία

Τ Επεξεργασία

Χ Επεξεργασία