Κατάλογος κοινοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Ο Κατάλογος κοινοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας περιλαμβάνει όλες τις κοινότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία έχει 576 κοινότητες οι οποίες λειτουργούν με βάση τον περί Κοινοτήτων νόμο του 1999.[1][2]

Μετά την τουρκική εισβολή του 1974, η διοικητική έκταση 172 κοινοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας καταλήφθηκε -πλήρως ή μερικώς- από τον τουρκικό στρατό. Λόγω αυτού, οι κοινότητες αυτές δεν ασκούν πλέον τις συνηθισμένες κοινοτικές εξουσίες και αρμοδιότητες. Ωστόσο, διατηρούν τη νομική τους υπόσταση και έχουν την έδρα τους στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.[1]

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται οι κοινότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρουσιάζονται πληροφορίες για την επαρχία στην οποία ανήκουν, τον πληθυσμό τους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, την επιφάνεια που καλύπτουν και το μέσο υψόμετρο στο οποίο βρίσκονται. Για τις κατεχόμενες κοινότητες, οι οποίες δεν ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και ως εκ τούτου δεν μπορεί να πραγματοποιήσει απογραφή πληθυσμού στη διοικητική τους έκταση, δεν παρουσιάζεται πληθυσμός.

Α/Α Ονομασία Επαρχία Πληθυσμός (2011)
1 Άγιοι Ηλιόφωτοι Επαρχία Λευκωσίας 60
2 Άγιοι Τριμιθιάς Επαρχία Λευκωσίας 1529
3 Άγιος Αμβρόσιος Επαρχία Λεμεσού 323
4 Άγιος Αμβρόσιος/Εσέντεπε Επαρχία Γκίρνε
Επαρχία Κερύνειας
1543
5 Άγιος Ανδρόνικος Καρπασίας Επαρχία Αμμοχώστου
6 Άγιος Ανδρόνικος/Τοπτσούκιοϊ Επαρχία Ισκελέ
Επαρχία Αμμοχώστου
319
7 Άγιος Βασίλειος/Τουρκελί Επαρχία Λεφκόσα
Επαρχία Λευκωσίας
611
8 Άγιος Γεώργιος Επαρχία Λευκωσίας 26
9 Άγιος Γεώργιος Επαρχία Λεμεσού 111
10 Άγιος Γεώργιος Αμμοχώστου Επαρχία Αμμοχώστου
11 Άγιος Γεώργιος Πάφου Επαρχία Πάφου 101
12 Άγιος Γεώργιος Σολέας Επαρχία Λευκωσίας 259
13 Άγιος Γεώργιος/Καραογλάνογλου Επαρχία Γκίρνε
Επαρχία Κερύνειας
967
14 Άγιος Δημήτριος Επαρχία Λεμεσού 54
15 Άγιος Δημητριανός Πάφου Επαρχία Πάφου 91
16 Άγιος Επίκτητος/Τσατάλκιοϊ Επαρχία Γκίρνε
Επαρχία Κερύνειας
1252
17 Άγιος Επιφάνιος Ορεινής Επαρχία Λευκωσίας 412
18 Άγιος Επιφάνιος Σολέας Επαρχία Λευκωσίας 0
19 Άγιος Ερμόλαος/Σιρίνεβλερ Επαρχία Γκίρνε
Επαρχία Κερύνειας
508
20 Άγιος Ηλίας Αμμοχώστου Επαρχία Αμμοχώστου
21 Άγιος Θεράπων Επαρχία Λεμεσού 125
22 Άγιος Θεόδωρος Επαρχία Λεμεσού 65
23 Άγιος Θεόδωρος Αμμοχώστου Επαρχία Αμμοχώστου
24 Άγιος Θεόδωρος Σκαρίνου Επαρχία Λάρνακας 663
25 Άγιος Θεόδωρος Σολέας Επαρχία Λευκωσίας 49
26 Άγιος Θεόδωρος Τηλλυρίας Επαρχία Λευκωσίας 0
27
27 Άγιος Θωμάς Επαρχία Λεμεσού 50
28 Άγιος Ιάκωβος Επαρχία Αμμοχώστου
29 Άγιος Ισίδωρος Επαρχία Πάφου 7
30 Άγιος Ιωάννης Επαρχία Λεμεσού 339
31 Άγιος Ιωάννης Επαρχία Πάφου 29
32 Άγιος Ιωάννης Μαλούντας Επαρχία Λευκωσίας 472
33 Άγιος Ιωάννης Σελέμανη Επαρχία Λευκωσίας 85
34 Άγιος Κωνσταντίνος Επαρχία Λεμεσού 137
35 Άγιος Μάμας Επαρχία Λεμεσού 114
36 Άγιος Νικόλαος Πάφου Επαρχία Πάφου 61
37 Άγιος Νικόλαος Σολέας Επαρχία Λευκωσίας 85
38 Άγιος Νικόλαος/Γιαμάτσκιοϊ Επαρχία Γκαζιμαγούσα
Επαρχία Αμμοχώστου
244
39 Άγιος Παύλος Επαρχία Λεμεσού 135
40 Άγιος Σέργιος/Γενί Μπογαζιτσί Επαρχία Γκαζιμαγούσα
Επαρχία Αμμοχώστου
2040
41 Άγιος Συμεών Επαρχία Αμμοχώστου
42 Άγιος Σωζόμενος Επαρχία Λευκωσίας 11
43 Άγιος Τύχωνας Επαρχία Λεμεσού 3455
44 Άγιος Φώτιος Επαρχία Πάφου 113
45 Άγιος Χαρίτων/Εργκένεκον Επαρχία Γκαζιμαγούσα
Επαρχία Αμμοχώστου
127
46 Άλασσα Επαρχία Λεμεσού 282
47 Άλωνα Επαρχία Λευκωσίας 67
48 Άρδανα Επαρχία Αμμοχώστου
49 Άρμου Επαρχία Πάφου 600
50 Άρσος Επαρχία Λεμεσού 202
51 Άρσος/Γιγιτλέρ Επαρχία Λεφκόσα
Επαρχία Λάρνακας
696
52 Άρτεμη/Αρινταμί Επαρχία Γκαζιμαγούσα
Επαρχία Αμμοχώστου
182
53 Άσσια/Πασάκιοϊ Επαρχία Γκαζιμαγούσα
Επαρχία Αμμοχώστου
2734
54 Έμπα Επαρχία Πάφου 4855
55 Ίνεια Επαρχία Πάφου 385
56 Όβγορος Επαρχία Αμμοχώστου
57 Όμοδος Επαρχία Λεμεσού 322
58 Όρκα/Καγιαλάρ Επαρχία Γκίρνε
Επαρχία Κερύνειας
115
59 Αβδελλερό Επαρχία Λάρνακας 196
60 Αγία Άννα Λάρνακας Επαρχία Λάρνακας 339
61 Αγία Βαρβάρα Επαρχία Λευκωσίας 2204
62 Αγία Βαρβάρα Επαρχία Πάφου 172
63 Αγία Ειρήνη Λευκωσίας Επαρχία Λευκωσίας 27
64 Αγία Ειρήνη/Άκντενιζ Επαρχία Γκίρνε
Επαρχία Κερύνειας
682
65 Αγία Μαρίνα Επαρχία Λευκωσίας 568
66 Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων Επαρχία Πάφου 37
67 Αγία Μαρίνα Σκυλλούρας/Γκιούρπιναρ Επαρχία Λεφκόσα
Επαρχία Λευκωσίας
414
68 Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς Επαρχία Πάφου 647
69 Αγία Μαρινούδα Επαρχία Πάφου 266
70 Αγίοι Βαβατσινιάς Επαρχία Λάρνακας 131
71 Αγίρδα/Αγίρνταγ Επαρχία Γκίρνε
Επαρχία Κερύνειας
616
72 Αγγλισίδες Επαρχία Λάρνακας 1146
73 Αγγολέμι/Τάσπιναρ Επαρχία Λέφκε
Επαρχία Λευκωσίας
281
74 Αγιά Κεπίρ/Ντιλέκκαγια Επαρχία Λευκωσίας
Επαρχία Λεφκόσα
619
75 Αγκαστίνα/Ασλάνκιοϊ Επαρχία Γκαζιμαγούσα
Επαρχία Αμμοχώστου
807
76 Αγρίδια Επαρχία Λεμεσού 104
77 Αγριδάκι/Αλεμντάγ Επαρχία Γκίρνε
Επαρχία Κερύνειας
261
78 Αγροκηπιά Επαρχία Λευκωσίας 509
79 Αγρός Επαρχία Λεμεσού 806
80 Ακάκι Επαρχία Λευκωσίας 3003
81 Ακαπνού Επαρχία Λεμεσού 20
82 Ακουρσός Επαρχία Πάφου 22
83 Ακρούντα Επαρχία Λεμεσού 455
84 Ακρωτήρι Περιοχές Κυρίαρχων Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας
Επαρχία Λεμεσού
870
85 Αλάμπρα Επαρχία Λευκωσίας 1585
86 Αλέκτορα Επαρχία Λεμεσού 64
87 Αλαμινός Επαρχία Λάρνακας 345
88 Αλεθρικό Επαρχία Λάρνακας 1101
89 Αλεύγα Επαρχία Λευκωσίας 9
90 Αληθινού Επαρχία Λευκωσίας 9
91 Αλόδα/Ατλιλάρ Επαρχία Γκαζιμαγούσα
Επαρχία Αμμοχώστου
46
92 Αμίαντος Επαρχία Λεμεσού 228
93 Αμαργέτη Επαρχία Πάφου 209
94 Αμμαδιές/Γκιουνέμπακαν Επαρχία Λευκωσίας
Επαρχία Λέφκε
95 Αμπελικού/Μπαγλίκιοϊ Επαρχία Λέφκε
Επαρχία Λευκωσίας
613
96 Ανάγεια Επαρχία Λευκωσίας 1514
97 Αναδιού Επαρχία Πάφου 17
98 Αναλιόντας Επαρχία Λευκωσίας 443
99 Αναρίτα Επαρχία Πάφου 876
100 Αναφωτία Επαρχία Λάρνακας 790
101 Ανδρολύκου Επαρχία Πάφου 34
102 Ανώγυρα Επαρχία Λεμεσού 301
103 Αξύλου Επαρχία Πάφου 61
104 Απεσιά Επαρχία Λεμεσού 474
105 Απλάντα Επαρχία Λάρνακας 6
106 Απλίκι Επαρχία Λευκωσίας 87
107 Αραδίππου Επαρχία Λάρνακας 19199
108 Αρακαπάς Επαρχία Λεμεσού 307
109 Αργάκα Επαρχία Πάφου 1078
110 Αργάκι/Ακτσάι Επαρχία Γκιουζέλγιουρτ
Επαρχία Λευκωσίας
1599
111 Αρεδιού Επαρχία Λευκωσίας 1225
112 Αρμίνου Επαρχία Πάφου 24
113 Αρμενοχώρι Επαρχία Λεμεσού 218
114 Αρναδί/Κουζουτζούκ Επαρχία Ισκελέ
Επαρχία Αμμοχώστου
355
115 Ασγάτα Επαρχία Λεμεσού 417
116 Ασκάς Επαρχία Λευκωσίας 170
117 Ασπρογιά Επαρχία Πάφου 60
118 Αστρομερίτης Επαρχία Λευκωσίας 2307
119 Ασώματος Επαρχία Λεμεσού 726
120 Ασώματος/Οζχάν Επαρχία Γκίρνε
Επαρχία Κερύνειας
527
121 Αυγολίδα/Κουρτουλούς Επαρχία Ισκελέ
Επαρχία Αμμοχώστου
124
122 Αυγόρου Επαρχία Αμμοχώστου 4604
123 Αυδήμου Επαρχία Λεμεσού 535
124 Αυλώνα/Γκαϊρέτκιοϊ Επαρχία Γκιουζέλγιουρτ
Επαρχία Λευκωσίας
684
125 Αφάνεια/Γκαζίκιοϊ Επαρχία Λεφκόσα
Επαρχία Αμμοχώστου
907
126 Αχέλεια Επαρχία Πάφου 145
127 Αχερίτου/Γκιουβερτζινλίκ Επαρχία Γκαζιμαγούσα
Επαρχία Αμμοχώστου
1556
1267
128 Αψιού Επαρχία Λεμεσού 208
129 Βάβλα Επαρχία Λάρνακας 39
130 Βάσα Κελλακίου Επαρχία Λεμεσού 73
131 Βάσα Κοιλανίου Επαρχία Λεμεσού 163
132 Βίκλα Επαρχία Λεμεσού 1
133 Βαβατσινιά Επαρχία Λάρνακας 81
134 Βαθύλακας/Ντερίντζε Επαρχία Ισκελέ
Επαρχία Αμμοχώστου
503
135 Βαρίσεια Επαρχία Λευκωσίας 244
136 Βασίλεια/Καρσίγιακα Επαρχία Γκίρνε
Επαρχία Κερύνειας
950
137 Βασίλι Επαρχία Αμμοχώστου
138 Βατυλή/Βαντιλί Επαρχία Γκαζιμαγούσα
Επαρχία Αμμοχώστου
3161
139 Βιτσάδα/Πιναρλί Επαρχία Γκαζιμαγούσα
Επαρχία Αμμοχώστου
317
140 Βοκολίδα/Μπάφρα Επαρχία Ισκελέ
Επαρχία Αμμοχώστου
336
141 Βουνί Επαρχία Λεμεσού 149
142 Βουνό/Τασκέντ Επαρχία Γκίρνε
Επαρχία Κερύνειας
525
143 Βρέτσια Επαρχία Πάφου 1
144 Βυζακιά Επαρχία Λευκωσίας 347
145 Βώνη/Γκιοκχάν Επαρχία Λεφκόσα
Επαρχία Λευκωσίας
508
146 Γέναγρα/Νεργκιζλί Επαρχία Γκαζιμαγούσα
Επαρχία Αμμοχώστου
458
147 Γαλάτα Επαρχία Λευκωσίας 581
148 Γαλάτεια/Μεχμετσίκ Επαρχία Ισκελέ
Επαρχία Αμμοχώστου
1184
149 Γαλαταριά Επαρχία Πάφου 56
150 Γαληνή/Ομερλί Επαρχία Λέφκε
Επαρχία Λευκωσίας
888
151 Γαληνόπορνη Επαρχία Αμμοχώστου
152 Γαστριά Επαρχία Αμμοχώστου
153 Γαϊδουράς/Κορκούτελι Επαρχία Γκαζιμαγούσα
Επαρχία Αμμοχώστου
314
154 Γεράνι/Τουρναλάρ Επαρχία Ισκελέ
Επαρχία Αμμοχώστου
170
155 Γεράσα Επαρχία Λεμεσού 69
156 Γερακιές Επαρχία Λευκωσίας 75
157 Γεροβάσα-Τρόζενα Επαρχία Λεμεσού 0
158 Γερόλακκος/Αλάικιοϊ Επαρχία Λεφκόσα
Επαρχία Λευκωσίας
2340
159 Γιαλιά Επαρχία Πάφου 202
160 Γιόλου Επαρχία Πάφου 762
161 Γουδί Επαρχία Πάφου 204
162 Γούρρη Επαρχία Λευκωσίας 196
163 Γούφες/Τσάμλιτζα Επαρχία Γκαζιμαγούσα
Επαρχία Αμμοχώστου
269
164 Γύψου/Άκοβα Επαρχία Γκαζιμαγούσα
Επαρχία Αμμοχώστου
1187
165 Δένεια Επαρχία Λευκωσίας 373
166 Δαυλός Επαρχία Αμμοχώστου
167 Δελίκηπος Επαρχία Λάρνακας 23
168 Διερώνα Επαρχία Λεμεσού 192
169 Διόριος/Τεπέμπασι Επαρχία Γκίρνε
Επαρχία Κερύνειας
501
170 Δορά Επαρχία Λεμεσού 145
171 Δρούσια Επαρχία Πάφου 405
172 Δρυνιά Επαρχία Πάφου 55
173 Δρύμου Επαρχία Πάφου 110
174 Δύμες Επαρχία Λεμεσού 165
175 Δύο Ποταμοί/Ικίντερε Επαρχία Γκιουζέλγιουρτ
Επαρχία Λευκωσίας
52
176 Ελεδιώ Επαρχία Πάφου 44
177 Ελιά/Γεσίλτεπε Επαρχία Γκίρνε
Επαρχία Κερύνειας
96
178 Ελιά/Ντογαντζί Επαρχία Λέφκε
Επαρχία Λευκωσίας
1080
179 Επισκοπή Λεμεσού Επαρχία Λεμεσού 3681
180 Επισκοπή Πάφου Επαρχία Πάφου 220
181 Επισκοπειό Επαρχία Λευκωσίας 524
182 Επιχό/Τζιχανγκίρ Επαρχία Λεφκόσα
Επαρχία Λευκωσίας
704
183 Επταγώνια Επαρχία Λεμεσού 353
184 Επτακώμη Επαρχία Αμμοχώστου
185 Ερήμη Επαρχία Λεμεσού 2432
186 Εργάτες Επαρχία Λευκωσίας 1792
187 Ευρέτου Επαρχία Πάφου 3
188 Ευρύχου Επαρχία Λευκωσίας 827
189 Ζαχαριά Επαρχία Πάφου 0
190 Ζωοπηγή Επαρχία Λεμεσού 140
191 Ζύγι Επαρχία Λάρνακας 589
192 Θέρμια/Ντογάνκιοϊ Επαρχία Γκίρνε
Επαρχία Κερύνειας
147
193 Θελέτρα Επαρχία Πάφου 269
194 Κάθηκας Επαρχία Πάφου 438
195 Κάμπος Επαρχία Λευκωσίας 271
196 Κάτω Ακουρδάλια Επαρχία Πάφου 65
197 Κάτω Αρόδες Επαρχία Πάφου 39
198 Κάτω Δίκωμο Επαρχία Κερύνειας
199 Κάτω Δευτερά Επαρχία Λευκωσίας 2054
200 Κάτω Δρυς Επαρχία Λάρνακας 129
201 Κάτω Ζώδεια/Ασαγί Μποσταντζί Επαρχία Γκιουζέλγιουρτ
Επαρχία Λευκωσίας
2894
202 Κάτω Κουτραφάς Επαρχία Λευκωσίας 17
203 Κάτω Κυβίδες Επαρχία Λεμεσού 5
204 Κάτω Λεύκαρα Επαρχία Λάρνακας 128
205 Κάτω Μονή Επαρχία Λευκωσίας 339
206 Κάτω Μύλος Επαρχία Λεμεσού 50
207 Κάτω Πλάτρες Επαρχία Λεμεσού 148
208 Κάτω Πύργος Επαρχία Λευκωσίας 1036
209 Κέδαρες Επαρχία Πάφου 80
210 Κίτι Επαρχία Λάρνακας 4252
211 Καζάφανι/Οζάνκιοϊ Επαρχία Γκίρνε
Επαρχία Κερύνειας
1099
212 Καζιβερά/Γκαζίβερεν Επαρχία Λέφκε
Επαρχία Λευκωσίας
592
213 Κακοπετριά Επαρχία Λευκωσίας 1274
214 Καλαβασός Επαρχία Λάρνακας 737
215 Καλιάνα Επαρχία Λευκωσίας 200
216 Καλλέπεια Επαρχία Πάφου 326
217 Καλογραία/Μπαχτσελί Επαρχία Γκίρνε
Επαρχία Κερύνειας
587
218 Καλοπαναγιώτης Επαρχία Λευκωσίας 263
219 Καλοψίδα/Τσαγιονού Επαρχία Γκαζιμαγούσα
Επαρχία Αμμοχώστου
1023
220 Καλυβάκια/Καλαβάτς Επαρχία Λεφκόσα
Επαρχία Λευκωσίας
281
221 Καλό Χωριό Επαρχία Λεμεσού 497
222 Καλό Χωριό Καπούτη/Καλκανλί Επαρχία Γκιουζέλγιουρτ
Επαρχία Λευκωσίας
933
223 Καλό Χωριό Λάρνακας Επαρχία Λάρνακας 1518
224 Καλό Χωριό Ορεινής Επαρχία Λευκωσίας 734
225 Καλό Χωριό Σολέας/Τσαμλίκιοϊ Επαρχία Λέφκε
Επαρχία Λευκωσίας
647
226 Καμινάρια Επαρχία Λεμεσού 44
227 Καμπί Επαρχία Λευκωσίας 97
228 Καμπιά Επαρχία Λευκωσίας 475
229 Καμπυλή/Χισάρκιοϊ Επαρχία Γκίρνε
Επαρχία Κερύνειας
344
230 Κανλί/Κανλίκιοϊ Επαρχία Λεφκόσα
Επαρχία Λευκωσίας
128
231 Καννάβια Επαρχία Λευκωσίας 129
232 Κανναβιού Επαρχία Πάφου 175
233 Καντού Επαρχία Λεμεσού 349
234 Καπέδες Επαρχία Λευκωσίας 572
235 Καπηλειό Επαρχία Λεμεσού 34
236 Καράκουμι/Καράκουμ Επαρχία Γκίρνε
Επαρχία Κερύνειας
228
237 Καραμούλληδες Επαρχία Πάφου 33
238 Καρπάσια/Κάρπασα Επαρχία Γκίρνε
Επαρχία Κερύνειας
245
239 Καταλιόντας Επαρχία Λευκωσίας 24
240 Κατύδατα Επαρχία Λευκωσίας 114
241 Κελλάκι Επαρχία Λεμεσού 299
242 Κελλιά Επαρχία Λάρνακας 387
243 Κελοκέδαρα Επαρχία Πάφου 193
244 Κιάδος/Σερνταρλί Επαρχία Γκαζιμαγούσα
Επαρχία Αμμοχώστου
907
245 Κιβισίλι Επαρχία Λάρνακας 233
246 Κιδάσι Επαρχία Πάφου 11
247 Κινούσα Επαρχία Πάφου 71
248 Κιομουρτζιού Επαρχία Γκίρνε
Επαρχία Κερύνειας
104
249 Κιος Επαρχία Πάφου 0
250 Κισσούσα Επαρχία Λεμεσού 6
251 Κισσόνεργα Επαρχία Πάφου 2004
252 Κιόνελι Επαρχία Λευκωσίας
253 Κλήρου Επαρχία Λευκωσίας 1847
254 Κλαυδιά Επαρχία Λάρνακας 427
255 Κλεπίνη/Αράπκιοϊ Επαρχία Γκίρνε
Επαρχία Κερύνειας
207
256 Κλωνάρι Επαρχία Λεμεσού 18
257 Κνώδαρα/Γκιονέντερε Επαρχία Γκαζιμαγούσα
Επαρχία Αμμοχώστου
670
258 Κοίλη Επαρχία Πάφου 466
259 Κοιλάνεμος Επαρχία Αμμοχώστου
260 Κοιλάνι Επαρχία Λεμεσού 216
261 Κοιλίνια Επαρχία Πάφου 39
262 Κοινότητα Άγιος Ευστάθιος Αμμοχώστου Επαρχία Αμμοχώστου
263 Κοινότητα Άχνα Επαρχία Αμμοχώστου 2087
264 Κοινότητα Έγκωμης Αμμοχώστου Επαρχία Αμμοχώστου
265 Κοινότητα Έξω Μετόχι Επαρχία Λευκωσίας
266 Κοινότητα Αγία Τριάδα Αμμοχώστου Επαρχία Αμμοχώστου
267 Κοινότητα Γιαλούσα Επαρχία Αμμοχώστου
268 Κοινότητα Κάρμι Επαρχία Κερύνειας
269 Κοινότητα Καραβοστάσι Επαρχία Λευκωσίας
270 Κοινότητα Κατωκοπιά Επαρχία Λευκωσίας 1578
271 Κοινότητα Κουτσοβέντη Επαρχία Κερύνειας 183
272 Κοινότητα Κόκκινα Επαρχία Λευκωσίας
273 Κοινότητα Λεύκα Λευκωσίας Επαρχία Λευκωσίας 4544
274 Κοινότητα Ξερόβουνος Επαρχία Λευκωσίας
275 Κοινότητα Πέργαμος Επαρχία Λάρνακας 193
276 Κοινότητα Ριζοκάρπασου Επαρχία Αμμοχώστου
277 Κοινότητα Τρίκωμου Επαρχία Αμμοχώστου
278 Κοκκινοτριμιθιά Επαρχία Λευκωσίας 4077
279 Κολόσσι Επαρχία Λεμεσού 5651
280 Κολώνη Γεροσκήπου 451
281 Κονιά Επαρχία Πάφου 2209
282 Κοντέα/Τουρκμένκιοϊ Επαρχία Γκαζιμαγούσα
Επαρχία Αμμοχώστου
1359
283 Κοντεμένος/Κιλίτσασλαν Επαρχία Γκίρνε
Επαρχία Κερύνειας
839
284 Κοράκου Επαρχία Λευκωσίας 521
285 Κορμακίτης Επαρχία Κερύνειας
286 Κορνόκηπος/Γκιορνέτς Επαρχία Γκαζιμαγούσα
Επαρχία Αμμοχώστου
515
287 Κορφή Επαρχία Λεμεσού 199
288 Κορόβεια/Κουρούοβα Επαρχία Ισκελέ
Επαρχία Αμμοχώστου
300
289 Κοτσιάτης Επαρχία Λευκωσίας 160
290 Κουκά Επαρχία Λεμεσού 27
291 Κουρού Μοναστήρι/Τσουκούροβα Επαρχία Λεφκόσα
Επαρχία Λευκωσίας
212
292 Κοφίνου Επαρχία Λάρνακας 1309
293 Κούκλια Επαρχία Πάφου 892
294 Κούκλια/Κιοπρουλού Επαρχία Γκαζιμαγούσα
Επαρχία Αμμοχώστου
246
295 Κούρτακα Επαρχία Πάφου 7
296 Κρήτου Μαρόττου Επαρχία Πάφου 85
297 Κρήτου Τέρρα Επαρχία Πάφου 86
298 Κρίδεια/Κιλίτκαγια Επαρχία Ισκελέ
Επαρχία Αμμοχώστου
382
299 Κρηνί/Πινάρμπασι Επαρχία Γκίρνε
Επαρχία Κερύνειας
452
300 Κυπερούντα Επαρχία Λεμεσού 1516
301 Κυρά/Μεβλεβί Επαρχία Γκιουζέλγιουρτ
Επαρχία Λευκωσίας
782
302 Κόρνος Επαρχία Λάρνακας 2083
303 Κόσιη Επαρχία Λάρνακας 0
304 Κώμα του Γιαλού/Κούμγιαλι Επαρχία Ισκελέ
Επαρχία Αμμοχώστου
818
305 Κώμη Κεπίρ Επαρχία Αμμοχώστου
306 Λάγια Επαρχία Λάρνακας 28
307 Λάνια Επαρχία Λεμεσού 281
308 Λάπαθος/Μπογάζιτσι Επαρχία Ισκελέ
Επαρχία Αμμοχώστου
663
309 Λάρνακας της Λαπήθου/Κοζάν Επαρχία Γκίρνε
Επαρχία Κερύνειας
873
310 Λάσα Πάφου Επαρχία Πάφου 67
311 Λέμπα Επαρχία Πάφου 506
312 Λαγουδερά Επαρχία Λευκωσίας 84
313 Λαζανιάς Επαρχία Λευκωσίας 39
314 Λαπηθιού Επαρχία Πάφου 0
315 Λειβάδια Τρικώμου/Σαζλίκιοϊ Επαρχία Ισκελέ
Επαρχία Αμμοχώστου
44
316 Λεμύθου Επαρχία Λεμεσού 88
317 Λεμώνα Επαρχία Πάφου 51
318 Λεονάρισσο Επαρχία Αμμοχώστου
319 Λετύμπου Επαρχία Πάφου 249
320 Ληνού Επαρχία Λευκωσίας 161
321 Λιβάδι Πάφου Επαρχία Πάφου 0
322 Λιβάδια Λευκωσίας Επαρχία Λευκωσίας 18
323 Λιβερά/Σαντραζάμκιοϊ Επαρχία Γκίρνε
Επαρχία Κερύνειας
123
324 Λιμνάτης Επαρχία Λεμεσού 314
325 Λιμνιά/Μορμενεξέ Επαρχία Γκαζιμαγούσα
Επαρχία Αμμοχώστου
1330
326 Λιοπέτρι Επαρχία Αμμοχώστου 4591
327 Λουβαράς Επαρχία Λεμεσού 363
328 Λουκρούνου Επαρχία Πάφου 4
329 Λουρουκίνα/Ακιντζιλάρ Επαρχία Λεφκόσα
Επαρχία Λευκωσίας
11
330 Λουτρός/Μπαντεμλίκιοϊ Επαρχία Λέφκε
Επαρχία Λευκωσίας
364
331 Λυθράγκωμη/Μπολτασλί Επαρχία Ισκελέ
Επαρχία Αμμοχώστου
277
332 Λυθροδόντας Επαρχία Λευκωσίας 3043
333 Λυσός Επαρχία Πάφου 205
334 Λόφου Επαρχία Λεμεσού 46
335 Λύμπια Επαρχία Λευκωσίας 2694
336 Μάμμαρη Επαρχία Λευκωσίας 1592
337 Μάνδρες/Χαμίτκιοϊ Επαρχία Λεφκόσα
Επαρχία Λευκωσίας
418
338 Μάντρες Τρικώμου Επαρχία Αμμοχώστου
339 Μάρωνας Επαρχία Πάφου 0
340 Μάσαρη/Σαχινλέρ Επαρχία Γκιουζέλγιουρτ
Επαρχία Λευκωσίας
317
341 Μένικο Επαρχία Λευκωσίας 1023
342 Μέσα Χωριό Επαρχία Πάφου 586
343 Μέσανα Επαρχία Πάφου 31
344 Μαζωτός Επαρχία Λάρνακας 832
345 Μαθιάτης Επαρχία Λευκωσίας 646
346 Μαθικολώνη Επαρχία Λεμεσού 174
347 Μακούντα Επαρχία Πάφου 116
348 Μακράσυκα/Ιντσιρλί Επαρχία Γκαζιμαγούσα
Επαρχία Αμμοχώστου
920
349 Μαλιά Επαρχία Λεμεσού 64
350 Μαλούντα Επαρχία Λευκωσίας 490
351 Μαμούνταλι Επαρχία Πάφου 18
352 Μαμώνια Επαρχία Πάφου 51
353 Μανδριά Λεμεσού Επαρχία Λεμεσού 107
354 Μανσούρα Επαρχία Λευκωσίας 9
355 Μαντριά Επαρχία Πάφου 893
356 Μαράθα/Μουράταγα Επαρχία Γκαζιμαγούσα
Επαρχία Αμμοχώστου
124
357 Μαρί Επαρχία Λάρνακας 158
358 Μαραθούντα Επαρχία Πάφου 309
359 Μαραθόβουνος/Ουλούκισλα Επαρχία Γκαζιμαγούσα
Επαρχία Αμμοχώστου
2363
360 Μαργί Επαρχία Λευκωσίας 146
361 Μαργό Επαρχία Λευκωσίας 17
362 Μαρώνι Επαρχία Λάρνακας 710
363 Μελάδια Επαρχία Πάφου 17
364 Μελάναρκα Επαρχία Αμμοχώστου
365 Μελάνδρα Επαρχία Πάφου 2
366 Μελίνη Επαρχία Λάρνακας 59
367 Μελούντα/Μαλλίνταγ Επαρχία Γκαζιμαγούσα
Επαρχία Αμμοχώστου
296
368 Μελούσεια/Κιρίκκαλε Επαρχία Λεφκόσα
Επαρχία Λάρνακας
445
369 Μενόγια Επαρχία Λάρνακας 50
370 Μεσόγη Επαρχία Πάφου 1689
371 Μηλιά Πάφου Επαρχία Πάφου 14
372 Μηλιά/Γιλντιρίμ Επαρχία Γκαζιμαγούσα
Επαρχία Αμμοχώστου
1134
373 Μηλικούρι Επαρχία Λευκωσίας 17
374 Μηλιού Επαρχία Πάφου 89
375 Μια Μηλιά/Χασπολάτ Επαρχία Λεφκόσα
Επαρχία Λευκωσίας
1381
376 Μιτσερό Επαρχία Λευκωσίας 860
377 Μονάγρι Επαρχία Λεμεσού 175
378 Μονή Επαρχία Λεμεσού 622
379 Μοναγρούλλι Επαρχία Λεμεσού 536
380 Μοναργά/Μπογάζτεπε Επαρχία Ισκελέ
Επαρχία Αμμοχώστου
22
381 Μονιάτης Επαρχία Λεμεσού 275
382 Μοσφίλι Επαρχία Λευκωσίας 20
383 Μοσφιλωτή Επαρχία Λάρνακας 1342
384 Μουσουλίτα/Κουρούντερε Επαρχία Γκαζιμαγούσα
Επαρχία Αμμοχώστου
156
385 Μουτουλλάς Επαρχία Λευκωσίας 174
386 Μουτταγιάκα Επαρχία Λεμεσού 2939
387 Μούσερε Επαρχία Πάφου 2
388 Μπέικιοϊ Επαρχία Λεφκόσα
Επαρχία Λευκωσίας
191
389 Μπέλλα-Πάις/Μπεϊλέρμπεϊ Επαρχία Γκίρνε
Επαρχία Κερύνειας
685
390 Μπογάζι/Μπογάζ Επαρχία Ισκελέ
Επαρχία Αμμοχώστου
120
391 Μόρα/Μερίτς Επαρχία Λεφκόσα
Επαρχία Λευκωσίας
635
392 Μότιδες/Ιντζεσού Επαρχία Γκίρνε
Επαρχία Κερύνειας
40
393 Μύρτου/Τσαμλίμπελ Επαρχία Γκίρνε
Επαρχία Κερύνειας
828
394 Νέα Δήμματα Επαρχία Πάφου 50
395 Νέο Χωριό Επαρχία Πάφου 519
396 Νέο Χωριό/Μιναρελίκιοϊ Επαρχία Λεφκόσα
Επαρχία Λευκωσίας
1421
397 Νέτα/Τασλίτζα Επαρχία Ισκελέ
Επαρχία Αμμοχώστου
205
398 Νήσου Επαρχία Λευκωσίας 2179
399 Νατά Επαρχία Πάφου 181
400 Νικήτας/Γκιουνέσκιοϊ Επαρχία Γκιουζέλγιουρτ
Επαρχία Λευκωσίας
428
401 Νικητάρι Επαρχία Λευκωσίας 447
402 Νικόκλεια Επαρχία Πάφου 121
403 Ξυλιάτος Επαρχία Λευκωσίας 138
404 Ξυλοτύμβου Επαρχία Λάρνακας 3649
405 Ξυλοφάγου Επαρχία Λάρνακας 6231
406 Οίκος Επαρχία Λευκωσίας 158
407 Οδού Επαρχία Λάρνακας 213
408 Ορά Επαρχία Λάρνακας 206
409 Ορμήδεια Επαρχία Λάρνακας 4189
410 Ορούντα Επαρχία Λευκωσίας 604
411 Ορτάκιοϊ Επαρχία Λεφκόσα
Επαρχία Λευκωσίας
1248
412 Ορόκλινη Επαρχία Λάρνακας 6117
413 Πάναγρα/Γκετσίτκιοϊ Επαρχία Γκίρνε
Επαρχία Κερύνειας
96
414 Πάνω Ακουρδάλια Επαρχία Πάφου 44
415 Πάνω Αρχιμανδρίτα Επαρχία Πάφου 43
416 Πάνω Αρόδες Επαρχία Πάφου 135
417 Πάνω Δίκωμο Επαρχία Κερύνειας
418 Πάνω Δευτερά Επαρχία Λευκωσίας 2789
419 Πάνω Ζώδεια/Γιουκαρί Μποσταντζί Επαρχία Γκιουζέλγιουρτ
Επαρχία Λευκωσίας
15
420 Πάνω Κουτραφάς Επαρχία Λευκωσίας 4
421 Πάνω Κυβίδες Επαρχία Λεμεσού 707
422 Πάνω Παναγιά Πάφου Επαρχία Πάφου 481
423 Πάνω Πολεμίδια Επαρχία Λεμεσού 3470
424 Πάνω Πύργος Επαρχία Λευκωσίας 22
425 Πάχνα Επαρχία Λεμεσού 865
426 Πέρα Επαρχία Λευκωσίας 1372
427 Πέρα Πεδί Επαρχία Λεμεσού 120
428 Πέρα Χωριό Επαρχία Λευκωσίας 2637
429 Πέτρα του Διγενή/Γενιτζέκιοϊ Επαρχία Λεφκόσα
Επαρχία Λευκωσίας
333
430 Πέτρα/Τάσκιοϊ Επαρχία Λέφκε
Επαρχία Λευκωσίας
910
431 Παλαίκυθρο/Μπαλίκεσιρ Επαρχία Λεφκόσα
Επαρχία Λευκωσίας
976
432 Παλαιομέτοχο Επαρχία Λευκωσίας 4145
433 Παλαιχώρι Μόρφου Επαρχία Λευκωσίας 686
434 Παλαιχώρι Ορεινής Επαρχία Λευκωσίας 333
435 Παλαιόμυλος Λεμεσού Επαρχία Λεμεσού 20
436 Παλαιόσοφος/Μαλάτια Επαρχία Γκίρνε
Επαρχία Κερύνειας
150
437 Παλώδια Επαρχία Λεμεσού 1568
438 Παραμάλι Επαρχία Λεμεσού 220
439 Παραμύθα Επαρχία Λεμεσού 569
440 Παρεκκλησιά Επαρχία Λεμεσού 2738
441 Πατρίκι/Τουζλούτζα Επαρχία Ισκελέ
Επαρχία Αμμοχώστου
512
442 Παχύαμμος Επαρχία Λευκωσίας 70
443 Πεδουλάς Επαρχία Λευκωσίας 132
444 Πελένδρι Επαρχία Λεμεσού 1074
445 Πελαθούσα Επαρχία Πάφου 57
446 Πεντάγεια/Γεσίλγιουρτ Επαρχία Λέφκε
Επαρχία Λευκωσίας
1322
447 Πεντάκωμο Επαρχία Λεμεσού 644
448 Πενταλιά Επαρχία Πάφου 63
449 Περβόλια Λάρνακας Επαρχία Λάρνακας 3009
450 Περιβόλια του Τρικώμου/Μπαχτσελέρ Επαρχία Ισκελέ
Επαρχία Αμμοχώστου
46
451 Περιστερωνάρι/Τζενγκίζκιοϊ Επαρχία Λέφκε
Επαρχία Λευκωσίας
205
452 Περιστερώνα Επαρχία Λευκωσίας 2226
453 Περιστερώνα Αμμοχώστου Επαρχία Αμμοχώστου
454 Περιστερώνα Χρυσοχούς Επαρχία Πάφου 302
455 Πετροφάνι Επαρχία Λάρνακας 0
456 Πηγή Αμμοχώστου Επαρχία Αμμοχώστου
457 Πηγαίνια Επαρχία Λευκωσίας 107
458 Πισσούρι Επαρχία Λεμεσού 1819
459 Πιταρκού Επαρχία Πάφου 0
460 Πλάτρες Επαρχία Λεμεσού 239
461 Πλατάνι/Τσιναρλί Επαρχία Γκαζιμαγούσα
Επαρχία Αμμοχώστου
406
462 Πλατανίστεια Επαρχία Λεμεσού 45
463 Πλατανισσός/Μπαλαλάν Επαρχία Ισκελέ
Επαρχία Αμμοχώστου
415
464 Πλατανιστάσα Επαρχία Λευκωσίας 117
465 Πολέμι Επαρχία Πάφου 848
466 Πολιτικό Επαρχία Λευκωσίας 419
467 Πολύστυπος Επαρχία Λευκωσίας 128
468 Ποτάμι Επαρχία Λευκωσίας 558
469 Ποταμίτισσα Επαρχία Λεμεσού 62
470 Ποταμιά Επαρχία Λευκωσίας 505
471 Ποταμιού Επαρχία Λεμεσού 36
472 Πραιτώρι Επαρχία Πάφου 23
473 Πραστειό (Αυδήμου) Επαρχία Λεμεσού 245
474 Πραστειό (Κελλακίου) Επαρχία Λεμεσού 103
475 Πραστειό Κελοκεδάρων Επαρχία Πάφου 8
476 Πραστειό/Αϊντίνκιοϊ Επαρχία Γκιουζέλγιουρτ
Επαρχία Λευκωσίας
1364
477 Πραστειό/Ντερτγιόλ Επαρχία Γκαζιμαγούσα
Επαρχία Αμμοχώστου
991
478 Πρόδρομος Επαρχία Λεμεσού 123
479 Πυλέρι/Γκιότσερι Επαρχία Γκίρνε
Επαρχία Κερύνειας
172
480 Πυργά Λάρνακας Επαρχία Λάρνακας 782
481 Πυργά/Πιρχάν Επαρχία Γκαζιμαγούσα
Επαρχία Αμμοχώστου
448
482 Πυρόι/Γκαζιλέρ Επαρχία Λεφκόσα
Επαρχία Λευκωσίας
541
483 Πωμός Επαρχία Πάφου 448
484 Πύλα Επαρχία Λάρνακας 2771
485 Πύργος Λεμεσού Επαρχία Λεμεσού 2363
486 Σίμου Επαρχία Πάφου 185
487 Σίντα/Ινονού Επαρχία Γκαζιμαγούσα
Επαρχία Αμμοχώστου
866
488 Σαλαμιού Επαρχία Πάφου 265
489 Σανίδα Επαρχία Λεμεσού 42
490 Σανταλάρης/Σανταλλάρ Επαρχία Γκαζιμαγούσα
Επαρχία Αμμοχώστου
100
491 Σαράντι Επαρχία Λευκωσίας 44
492 Σαραμά Επαρχία Πάφου 2
493 Σελλάδι του Άππη Επαρχία Λευκωσίας 0
494 Σιά Επαρχία Λευκωσίας 754
495 Σιναόρος Επαρχία Λευκωσίας 228
496 Σκαρίνου Επαρχία Λάρνακας 393
497 Σκουριώτισσα Επαρχία Λευκωσίας 11
498 Σκούλλι Επαρχία Πάφου 65
499 Σκυλλούρα/Γιλμάζκιοϊ Επαρχία Λεφκόσα
Επαρχία Λευκωσίας
533
500 Σουσκιού Επαρχία Πάφου 10
501 Σοφτάδες Επαρχία Λάρνακας 62
502 Σούνι-Ζανατζιά Επαρχία Λεμεσού 837
503 Σπήλια Επαρχία Λευκωσίας 142
504 Σπαθαρικό/Οτούκεν Επαρχία Ισκελέ
Επαρχία Αμμοχώστου
566
505 Σπιτάλι Επαρχία Λεμεσού 316
506 Στατός Επαρχία Πάφου 214
507 Στατός-Άγιος Φώτιος Επαρχία Πάφου 243
508 Σταυροκόννου Επαρχία Πάφου 56
509 Στενή Επαρχία Πάφου 173
510 Στρογγυλός/Τουρουντσλού Επαρχία Γκαζιμαγούσα
Επαρχία Αμμοχώστου
308
511 Στρουμπί Επαρχία Πάφου 540
512 Στύλλοι/Μουτλούγιακα Επαρχία Γκαζιμαγούσα
Επαρχία Αμμοχώστου
572
513 Συγχαρί/Ασαγί Τασκέντ Επαρχία Γκίρνε
Επαρχία Κερύνειας
381
514 Συκόπετρα Επαρχία Λεμεσού 120
515 Συλίκου Επαρχία Λεμεσού 137
516 Συνοικισμός Ανθούπολης Επαρχία Λευκωσίας 1756
517 Συριανοχώρι/Γιαϊλά Επαρχία Γκιουζέλγιουρτ
Επαρχία Λευκωσίας
775
518 Σωτήρα Επαρχία Λεμεσού 143
519 Σύγκραση/Σινιρουστού Επαρχία Ισκελέ
Επαρχία Αμμοχώστου
187
520 Σύσκληπος/Ακτσιτσέκ Επαρχία Γκίρνε
Επαρχία Κερύνειας
256
521 Τάλα Επαρχία Πάφου 2695
522 Τέμπλος/Ζεϊτινλίκ Επαρχία Γκίρνε
Επαρχία Κερύνειας
268
523 Τέρρα Επαρχία Πάφου 36
524 Τίμη Επαρχία Πάφου 1220
525 Ταύρου/Παμουκλού Επαρχία Ισκελέ
Επαρχία Αμμοχώστου
323
526 Τεμβριά Επαρχία Λευκωσίας 498
527 Τερσεφάνου Επαρχία Λάρνακας 1299
528 Τράπεζα/Μπέσπαρμακ Επαρχία Γκίρνε
Επαρχία Κερύνειας
132
529 Τράχωνας/Κιζιλάι Επαρχία Λεφκόσα
Επαρχία Λευκωσίας
1891
530 Τραχυπέδουλα Επαρχία Πάφου 64
531 Τραχώνι Επαρχία Λεμεσού 3952
532 Τραχώνι/Ντεμιρχάν Επαρχία Λεφκόσα
Επαρχία Λευκωσίας
654
533 Τρεις Ελιές Επαρχία Λεμεσού 25
534 Τρεμετουσιά/Ερντεμλί Επαρχία Λεφκόσα
Επαρχία Λάρνακας
605
535 Τρεμιθούσα Πάφου Επαρχία Πάφου 1041
536 Τριμίθι/Εντρεμίτ Επαρχία Γκίρνε
Επαρχία Κερύνειας
353
537 Τριμίκλινη Επαρχία Λεμεσού 307
538 Τριμιθούσα Χρυσοχούς Επαρχία Πάφου 0
539 Τρούλλοι Επαρχία Λάρνακας 1169
540 Τρυπημένη/Τιρμέν Επαρχία Γκαζιμαγούσα
Επαρχία Αμμοχώστου
339
541 Τρόοδος Επαρχία Λεμεσού
542 Τσάδα Επαρχία Πάφου 1180
543 Τσακίστρα Επαρχία Λευκωσίας 79
544 Τσερκέζ Τσιφτλίκ Επαρχία Λεμεσού 50
545 Τόχνη Επαρχία Λάρνακας 424
546 Τύμβου/Κιρκλάρ Επαρχία Λεφκόσα
Επαρχία Λευκωσίας
1288
547 Φάλια Επαρχία Πάφου 2
548 Φαρμακάς Επαρχία Λευκωσίας 480
549 Φασλί Επαρχία Πάφου 0
550 Φασούλα Επαρχία Λεμεσού 560
551 Φασούλα Κελοκεδάρων Επαρχία Πάφου 56
552 Φικάρδου Επαρχία Λευκωσίας 15
553 Φιλούσα Κελοκεδάρων Επαρχία Πάφου 17
554 Φιλούσα Χρυσοχούς Επαρχία Πάφου 31
555 Φλάσου Επαρχία Λευκωσίας 240
556 Φλαμούδι/Μερσινλίκ Επαρχία Ισκελέ
Επαρχία Αμμοχώστου
247
557 Φοίνικας Πάφου Επαρχία Πάφου 0
558 Φοίτη Επαρχία Πάφου 150
559 Φοινί Επαρχία Λεμεσού 391
560 Φοινικάρια Επαρχία Λεμεσού 339
561 Φρέναρος Επαρχία Αμμοχώστου 4298
562 Φροδίσια Επαρχία Λευκωσίας 297
563 Φτέρυχα/Ιλγκάζ Επαρχία Γκίρνε
Επαρχία Κερύνειας
53
564 Φτερικούδι Επαρχία Λευκωσίας 90
565 Φυλλιά/Σερχάτκιοϊ Επαρχία Γκιουζέλγιουρτ
Επαρχία Λευκωσίας
508
566 Φώττα/Ντάγιολου Επαρχία Γκίρνε
Επαρχία Κερύνειας
684
567 Χάρτζια/Καράαγατς Επαρχία Γκίρνε
Επαρχία Κερύνειας
559
568 Χανδριά Επαρχία Λεμεσού 162
569 Χλώρακα Επαρχία Πάφου 5356
570 Χοιροκοιτία Επαρχία Λάρνακας 632
571 Χολέτρια Επαρχία Πάφου 264
572 Χούλου Επαρχία Πάφου 147
573 Χρυσοχού Επαρχία Πάφου 132
574 Χόλη Επαρχία Πάφου 83
575 Ψάθι Επαρχία Πάφου 110
576 Ψεματισμένος Επαρχία Λάρνακας 271
577 Ψευδάς Επαρχία Λάρνακας 1261
578 Ψιμολόφου Επαρχία Λευκωσίας 1626
579 Ψυλλάτος/Σουτλουτζέ Επαρχία Γκαζιμαγούσα
Επαρχία Αμμοχώστου
493

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. 1,0 1,1 «Ο περί Κοινοτήτων Νόμoς τoυ 1999» (PDF). www.cylaw.org. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 1 Ιανουαρίου 2019. Ανακτήθηκε στις 1 Ιανουαρίου 2019. 
  2. «Ο περί Κοινοτήτων Νόμος του 1999». www.cylaw.org. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 2 Ιανουαρίου 2019. Ανακτήθηκε στις 2 Ιανουαρίου 2019.