Κατάλογος ποταμών της Κύπρου

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Ακολουθεί ένας κατάλογος με τους μεγαλύτερους σε μήκος ποταμούς της Κύπρου.

Ποταμός Μήκοςσε χ.μ.
1 Πεδιαίος ή Πηδιάς
98
2 Γιαλιάς
88
3 Σερράχης
55
4 Διαρίζος
42
5 Ασπρόκρεμος ή Ξερός ή Ξεροπόταμος
41,5
6 Έζουσα
42
7 Κούρης
38
8 Ακάκι 23
9 Χαποτάμι 36
10 Περιστερώνα 36
11 Οβγός 34
12 Τρέμιθος 34
13 Ελιά 33
14 Σταυρός της Ψώκας 33
15 Πεντάσχοινος 31
16 Καρκώτης 29
17 Βασιλικός
18 Μαρώνι 32
19 Άμαθος (Γερμασόγειας) 22
20 Ατσάς
21 Λιμνάτης 28
22 Κρυός 24
23 Αλυκός
24 Γαρύλλης 22
25 Σέτραχος 26.8
26 Λιμνίτης 26.3