Άνοιγμα κυρίου μενού

Το καταδρομικό (συντομογραφία: Κ/Δ) είναι πολεμικό πλοίο διαφόρων μεγεθών, μεγάλης ταχύτητας και ελαφρύτερου πυροβολικού του Θωρηκτού το οποίο σιγά σιγά εκτόπισε.