Η κατάθεση όψεως είναι ένας τραπεζικός καταθετικός λογαριασμός μηδενικού ή πολύ χαμηλού επιτοκίου. Χρησιμοποιείται από τους καταθέτες για άμεση αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών εκδίδοντας τραπεζικές επιταγές.

Οι καταθέσεις όψεως διαφέρουν από τις υπόλοιπες καταθέσεις στο ότι συνήθως χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις για να καλύψουν τρέχουσες ανάγκες τους. Συνήθως δεν έχουν επιτόκιο, ή έχουν πολύ μικρό. Τα χρήματα των καταθέσεων όψεως χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες κατά ένα πολύ μικρό ποσοστό για άλλες δραστηριότητες της τράπεζας, καθώς είναι χρήματα που αλλάζουν γρήγορα χέρια (και τράπεζες, όταν δυο διαφορετικές επιχειρήσεις συνεργάζονται με διαφορετικές τράπεζες). Οι τράπεζες προσπαθούν να προσεγγίσουν όσες πιο πολλές επιχειρήσεις γίνεται με σκοπό τα χρήματα να μένουν στην τράπεζα από τους λογαριασμούς όψεως, ώστε να μπορεί η τράπεζα να αυξήσει ελάχιστα το ποσοστό εκμετάλλευσής τους.

Οι λογαριασμοί όψεως έχουν χαμηλότερα επιτόκια σε σχέση με αυτά του ταμιευτηρίου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι με τις καταθέσεις όψεως γίνονται πολύ συχνά συναλλαγές, που σημαίνει κόστος για την τράπεζα (απασχόληση υπαλλήλων, μηχανημάτων, κόστος επικοινωνίας κ.τ.λ.).

Πρόσθετα στοιχεία και παροχές:

- Εκδίδεται µπλοκ επιταγών

- Δυνατότητα έκδοσης μηνιαίου ή εξαμηνιαίου statement

- Δυνατότητα πληρωμής λογαριασμών μέσω πάγιων εντολών ή μέσω της υπηρεσίας e-banking

- Ο λογαριασµός κινείται µε επιταγές ή µετρητά.

- Η τροφοδότηση του λογαριασµού γίνεται µε µετρητά, µε επιταγή ή µε έµβασµα.

Εξωτερικές Πηγές

Επεξεργασία

Λογαριασμός Όψεως

ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (σχολικό Βιβλίο Α' Λυκείου - Αρχές Οικονομίας)[νεκρός σύνδεσμος]