Κατηγορία:Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση

  • Λειτούργησε από το 1893 έως τη δεκαετία του 1930.
  • Εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1918, και ξανά εναντίον του διαμοιρασμού της Μακεδονίας σε ελληνικές και γιουγκοσλαβικές περιοχές μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.