• Αυτή η κατηγορία καλύπτει το Κλίμα που επικρατεί στη Γη και τις επιμέρους κατηγορίες.