Άνοιγμα κυρίου μενού


Köppen World Map (retouched version).png

Η Κλιματική ταξινόμηση Κέππεν (Köppen climate classification) είναι ένα από τα πιό διαδεδομένα συστήματα κατηγοριοποίησης των κλιμάτων. Δημοσιεύτηκε αρχικά από τον, Ρωσογερμανικής καταγωγής, κλιματολόγο, Βλαντίμιρ Κέππεν (Wladimir Köppen) το 1884 και τροποποιήθηκε αργότερα από τον ίδιο το 1918 και το 1936. Μεταγενέστερα, ο Γερμανός κλιματολόγος Ρούντολφ Γκάιγκερ (Rudolf Geiger) συνεργάστηκε με τον Κέππεν σε τροποποιήσεις του συστήματος ταξινόμησης, το οποίο ως εκ τούτου μερικές φορές αναφέρεται ως Κλιματική ταξινόμηση Κέππεν-Γκάιγκερ (Koppen-Geiger). Το σύστημα βασίζεται στην άποψη ότι η βλάστηση ενός τόπου καθορίζει και την κλιματική του ταξινόμηση. Για την ταξινόμηση ενός κλίματος σε κάποια κατηγορία χρησιμοποιούνται βασικά, οι μέσες ετήσιες και μηνιαίες θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις, όπως και η εποχιακή κατανομή του υετού.

Πίνακας περιεχομένων

ΚατηγορίεςΕπεξεργασία

Σύμφωνα με την ταξινόμηση Κέππεν, τα κλίματα κατανέμονται σε πέντε βασικές κατηγορίες και η κάθε ομάδα έχει διάφορους τύπους και υποκατηγορίες. Κάθε συγκεκριμένος τύπος κλίματος συμβολίζεται με 2 έως 4 γράμματα του Λατινικού αλφάβητου.

Κατηγορία Α: Τροπικά κλίματαΕπεξεργασία

Στην πρώτη κατηγορία, που συμβολίζεται με το κεφαλαίο Α, εντάσσονται όλοι οι τύποι του Τροπικού κλίματος. Κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι η σταθερά υψηλή θερμοκρασία (στο επίπεδο της θάλασσας και σε χαμηλά υψόμετρα), όλοι οι μήνες έχουν μέση θερμοκρασία πάνω από 18 °C.

Το τροπικό κλίμα έχει τις εξής τρεις υποκατηγορίες:

Κατηγορία Β: Ξηρά κλίματαΕπεξεργασία

Τα κλίματα της κατηγορίας Β χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι το ποσοστό της εξάτμισης υπερβαίνει το ποσοστό της υγρασίας που απορροφά το έδαφος από τις βροχοπτώσεις. Υπάρχουν δύο υποκατηγορίες του ξηρού κλίματος, οι εξής:

Κατηγορία C: Εύκρατα κλίματαΕπεξεργασία

Τα κλίματα της κατηγορίας C πρέπει να έχουν μέση θερμοκρασία στο θερμό τους εξάμηνο, (Απρίλιος-Οκτώβριος στο Βόρειο Ημισφαίριο), πάνω από 10°C, και ο ψυχρότερος μήνας πάνω από -3°C. Μερικοί κλιματολόγοι πάντως προτιμούν ως όριο του ψυχρότερου μήνα τους 0°C.

Οι υποκατηγορίες του Εύκρατου κλίματος είναι οι εξής:

Κατηγορία D : Ηπειρωτικά κλίματαΕπεξεργασία

Κατηγορία E : Πολικά κλίματαΕπεξεργασία