Ο Καύαρος ήταν ο ύστατος βασιλέας του κελτικού βασιλείου της Τύλιδας στη Θράκη από περίπου το 225 π.Χ. έως το 213 π.Χ.

Βιογραφία Επεξεργασία

Σύμφωνα με τον Ζακ Λακρουά, το όνομά του στην κελτική γλώσσα σήμαινε « γίγαντας »[1] (βλ. παλαιό ιρλανδικό caur, ουαλικό cawr).

Ο Έλληνας ιστορικός Πολύβιος ο οποίος τον ονομάζει βασιλέα των « Γαλατών της Θράκεις » επαινεί « τον ευγενή και πραγματικά βασιλικό χαρακτήρα του », ενώ τονίζει, επίσης, την δράση του για την « εξασφάλιση της ασφάλειας των εμπορικών πλοίων τα οποία εισέρχονταν εντός του Εύξεινου Πόντου »[2].

Προς το 220 π.Χ., ο Καύαρος αποτέλεσε τον κριτή σε αντιδικία μεταξύ της ελληνικής πόλεως του Βυζαντίου, η οποία του κατέβαλε φόρο υποτέλειας μεταξύ 3 και 5.000 χρυσών νομισμάτων, και του βασιλέα Προυσία Α΄ της Βιθυνίας[3].

Το βασίλειό του αφανίστηκε το 213 π.Χ., κατόπιν επιδρομής των Οδρυσσών ηγεμόνων της Θράκης οι οποίοι έσφαξαν τους Κέλτες, σύμφωνα με τον Πολύβιο (« Οι Γαλάτες έπεσαν με την σειρά τους, εμπρός στην υπεροχή των Θρακών, οι οποίοι δεν χαρίστηκαν σε κανέναν, εξολοθρεύοντας πλήρως την φυλή τους »)[4].

Νομίσματα κομμένα από τον Καύαρο έχουν ανευρεθεί, ο οποίος έκοβε τετράδραχμα επάνω στα οποία παρουσιάζονταν ο Ηρακλής και ο Ζευς με την σημείωση στα ελληνικά « ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΥΑΡΟΥ », καθώς και χάλκινα νομίσματα με αναπαραστάσεις του Απόλλωνα, του Ηρακλή και του Ερμή.

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Jacques Lacroix, Les noms d'origine gauloise – La Gaule des combats (préface de Venceslas Kruta), 2003, Éditions Errance, ISBN 2-87772-264-3
  2. Πολύβιος, Ιστορίαι: Βιβλίο Η΄, Κεφάλαιο Ε΄ § 22.
  3. Πολύβιος, Ιστορίαι: Βιβλίο Δ΄, Κεφάλαια 46 και 52.
  4. Πολύβιος, Ιστορίαι: Βιβλίο Δ΄, Κεφάλαιο 46.

Πρωτογενείς πηγές Επεξεργασία

Δευτερογενείς πηγές Επεξεργασία

  • Edouard Will, Histoire politique du monde Hellénistique, Annales de l’Est, Nancy, 1967, Τόμος Α΄ σελ. 37.
  • Henri Hubert, Les Celtes et la civilisation celtique, Albin Michel, Paris, 1932, επανέκδοση 1973.