Γεγονότα

Επεξεργασία

Γεννήσεις

Επεξεργασία
  • Καρνεάδης, πλατωνικός φιλόσοφος από την Κυρήνη, που χρημάτισε σχολάρχης της πλατωνικής Ακαδημίας.