Γεγονότα Επεξεργασία

  • Σύναψη συμμαχίας ανάμεσα στον στη Ρώμη και την Αιτωλική Συμπολιτεία. Η συμφωνία περιλαμβάνει και κάποιους από τους συμμάχους της τελευταίας, ανάμεσα στους οποίους και την Πέργαμο.

Γεννήσεις Επεξεργασία

Θάνατοι Επεξεργασία