Στην ελληνική μυθολογία ο Καύνος ήταν ο δίδυμος αδελφός της Βυβλίδας, γιος του Μιλήτου και της Ειδοθέας. Ο Καύνος, όταν κατάλαβε ότι η αδελφή του ήταν ερωτευμένη μαζί του, έφυγε από την πατρίδα του και πήγε στην Καρία όπου ίδρυσε ομώνυμη πόλη, την Καύνο. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, ο Καύνος ήταν αυτός που αισθάνθηκε έρωτα για την αδελφή του, και γι' αυτό αυτοεξορίσθηκε. Διηγούνται επίσης ότι ο Καύνος στη Λυκία πήρε ως σύζυγό του μία Νύμφη, την Προνόη, και απέκτησαν έναν γιο, τον Αιγίαλο, ο οποίος πιθανώς ίδρυσε την πόλη Καύνο στην Καρία.

Les Métamorphoses d'Ovide Byblis poursuivant de son amour son frère Caunus.jpg


ΠηγήΕπεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969